Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni a regionálni lídri vyzývajú na vytvorenie novej značky EÚ na ochranu priemyselnej a remeselnej excelentnosti  

Nový systém vytvorený podľa modelu, ktorý sa uplatňuje na zemepisné označenia potravín, by pomohol bojovať proti falšovaniu a chrániť pracovné miesta a výrobky, ktoré sú súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva.

Nový celoeurópsky systém na ochranu priemyselných a remeselných zemepisných označení, ktorý by sa inšpiroval úspešným modelom používaným pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, by bol prospešný pre remeselníkov aj miestne hospodárstvo. Vďaka nemu by sa zlepšila právna ochrana špičkových výrobkov, zefektívnil by sa boj proti falšovaniu a podporilo vytváranie a udržanie pracovných miest. Návrh je uvedený v stanovisku, ktoré vypracovala Martine Pinville, poslankyňa regionálneho zastupiteľstva Nouvelle-Aquitaine a ktoré plenárne zhromaždenie Európskeho výboru regiónov (VR) (jednomyseľne) prijalo v stredu 13. októbra.

Český krištáľ, nože Solingen z Nemecka, porcelán z francúzskeho mesta Limoges, benátske sklo z Murana, španielska keramika z Puente del Arzobispo a Talavery či donegalský tvíd z Írska, to je len niekoľko príkladov európskych výrobkov, ktoré nielenže symbolizujú po stáročia udržiavané remeselné tradície, ale zároveň sú aj súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré je dobre známe a oceňované v EÚ i mimo nej. Bohatú rozmanitosť európskej remeselnej výroby možno vidieť v jej mestách, provinciách a regiónoch, ktoré sú centrami lokálnej výroby založenej na poznatkoch odovzdávaných z generácie na generáciu.

V stanovisku , ktoré VR (jednomyseľne) prijal na svojom plenárnom zasadnutí, vyzýva Európsku komisiu, aby vypracovala právny rámec na ochranu remeselnej výroby a priemyselných výrobkov v Európe. Podľa vedúcich predstaviteľov miest a regiónov sa z dôvodu nedostatočnej európskej harmonizácie priemyselných a remeselných zemepisných označení uplatňujú rozdielne vnútroštátne právne nástroje, čím sa oslabuje ochrana výrobkov a podnikov.

Spravodajkyňa Martine Pinville (FR/SES), poslankyňa regionálneho zastupiteľstva Nouvelle-Aquitaine , uviedla: „ Počas uplynulých mesiacov som mala možnosť vymeniť si názory so zástupcami MSP, združení a verejných orgánov z celej Európy. Všetci sa zhodli na tom, že je potrebné vytvoriť európsky rámec pre priemyselné a remeselné zemepisné označenia, ako je to v prípade poľnohospodárskych zemepisných označení. Ochrana nášho dedičstva, zachovanie pridanej hodnoty a pracovných miest v regiónoch a mestách sú otázky spojené s týmto systémom pre naše komunity. Mobilizácia Európskeho výboru regiónov má zásadný význam, aby sa zabezpečilo, že Európska komisia rýchlo predloží konkrétny návrh, ktorý bude prispôsobený realite na našich územiach.

VR zdôrazňuje ekonomické aspekty ochrany priemyselných a remeselných zemepisných označení, keďže sa ňou zvyšuje konkurencieschopnosť výrobcov vďaka zviditeľneniu ich výrobkov, posilneniu ich dobrého mena a väčšej ochote spotrebiteľov platiť za výrobky, ktorých vlastnosti a pôvod sú zaručené. Zemepisné označenia zodpovedajú meniacemu sa dopytu spotrebiteľov: ľudia chcú väčšiu vysledovateľnosť a transparentnosť pôvodu výrobkov a výrobného procesu a čoraz viac vyhľadávajú lokálne produkty. Počas pandémie COVID-19 sa tento trend ešte zintenzívnil.

Členovia VR taktiež poukazujú na zásadnú súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a výrobkom, ako aj na to, že osobitným aspektom systému ochrany priemyselných a remeselných označení je mimoriadny význam ľudského faktora a odborných znalostí. Na niektorých územiach sú zásoby potrebných surovín vyčerpané alebo už nie sú vhodné, čo však podnikom a subjektom s odbornými znalosťami nebránilo v tom, aby udržali alebo dokonca ďalej rozvíjali výrobu výrobkov špičkovej kvality.

Plenárne zasadnutie VR sa koná počas 19. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest , ktorý zorganizoval VR spolu s Európskou komisiou od 11. do 14. októbra.

Súvislosti:

VR už druhýkrát za šesť rokov vyzval Európsku komisiu, aby vypracovala návrh nariadenia na ochranu priemyselných a remeselných zemepisných označení v Európskej únii. Prvé stanovisko, na tému Rozšírenie ochrany zemepisných označení na nepoľnohospodárske výrobky , ktoré vypracovala Maria Luisa Coppola (IT/EĽS), bolo prijaté vo februári 2015.

Európska komisia následne vo svojom akčnom pláne v oblasti duševného vlastníctva prijatom v novembri 2020 oznámila, že preskúma uskutočniteľnosť zavedenia systému ochrany zemepisných označení EÚ pre nepoľnohospodárske výrobky (t. j. remeselné a priemyselné výrobky). nadväznosti na to sa rozbehla verejná konzultácia, ktorá mala posúdiť možné náklady a výhody spojené s vytvorením účinného a transparentného systému ochrany zemepisných označení EÚ. Konzultácia sa skončila v júli 2021. Jej cieľom bolo získať podrobný prehľad o problémoch, ktorým čelia príslušné zainteresované strany, okrem iného pokiaľ ide o existujúcu právnu ochranu autentických zemepisne ukotvených nepoľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu. Pozornosť sa zameriavala aj na výhody a riziká konania EÚ, na dostupné politické riešenia, ako aj na kontrolu a presadzovanie budúceho ochranného systému EÚ pre tieto výrobky. Spätná väzba získaná v súvislosti s  úvodným posúdením vplyvu   bola doplnená o dve štúdie zamerané na právne ekonomické aspekty. Komisia by mala svoj návrh nariadenia predložiť do konca roka.

Kontakt

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470895382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Ella Huber

Ella.Huber@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Súťaž o ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2024 otvorená: prihlásiť sa môžu mestá a regióny, ktoré podporujú udržateľný, odolný a digitálny rast.
Súťaž o ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2024 otvorená: prihlásiť sa môžu mestá a regióny, ktoré podporujú udržateľný, odolný a digitálny rast.
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COMPENSATORY-PAYMENTS-TACKLE-INDUSTRIAL-POLLUTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022