Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Vedúci predstavitelia miest a regiónov ponúkajú podporu pri distribúcii očkovacích látok a do leta požadujú nové opatrenia na ochranu regionálnych hospodárstiev  

Členovia VR žiadajú v rámci diskusie s európskou komisárkou pre zdravie a bezpečnosť potravín preskúmanie právomoci EÚ v oblasti zdravia a posilnenie úlohy miestnych samospráv na základe ich zodpovednosti.

Miestne a regionálne samosprávy EÚ varovali pred tým, že ak by sa do leta hranice neotvorili, malo by to katastrofálne dôsledky pre regionálne hospodárstva. Členovia Európskeho výboru regiónov (VR) počas diskusie s európskou komisárkou pre zdravie a bezpečnosť potravín Stellou Kyriakidesovou uviedli, že EÚ a jej členské štáty vynaložili úsilie pri distribúcii očkovacích látok, aby sa vyhli vnútroštátnej vakcinačnej vojne, no vzhľadom na to, že neexistuje jasný právny rámec EÚ, došlo k omylom, ktorým sa treba v budúcnosti vyhnúť. Ponúkli podporu v boji proti nedôvere voči očkovacím látkam a na urýchlenie ich podávania, pričom dodali, že očkovacie preukazy sú krokom správnym smerom, no nemali by sa považovať za všeliek.

Účasť komisárky Stelly Kyriakidesovej, ktorá vystúpila s prejavom na plenárnom zasadnutí, bola príležitosťou diskutovať o súčasnom rozdelení právomocí v oblasti zdravia medzi EÚ, vnútroštátnou, regionálnou a miestnou úrovňou verejnej správy. V súvislosti s  Konferenciou o budúcnosti Európy členovia VR vyzvali na opätovné posúdenie týchto právomocí vzhľadom na nedostatky, ktoré sa vyskytli v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19, s cieľom zvýšiť pripravenosť a zlepšiť koordináciu medzi všetkými aktérmi. Vyzvali EÚ a členské štáty, aby zabezpečili, že počas kríz v oblasti zdravia sa v plnej miere zohľadní významná úloha miestnych a regionálnych samospráv, pretože sú kľúčovými aktérmi pri rozvoji odolnejších a účinnejších systémov zdravotnej starostlivosti v celej Európe. VR vyjadril ochotu zapojiť sa do diskusie o zdravotnej únii na základe zákonných právomocí regionálnych a miestnych samospráv a politickej zodpovednosti vedúcich predstaviteľov regiónov a miest.

Predseda VR a predseda regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas vo svojom prejave na úvod diskusie uviedol, že „bez solidarity by zúrila európska vakcinačná vojna a mnohé krajiny, regióny a mestá by sa ocitli bez pomoci. Ľudia však chcú návrat k normálnemu životu a my musíme docieliť, aby sa Európa v lete bezpečne otvorila. Cestovný preukaz o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 je síce krokom vpred, no sám osebe nie je definitívnym riešením. Toto závažné ochorenie ukázalo, že potrebujeme viac Európy v oblasti zdravia, aby sme boli v budúcnosti lepšie pripravení, a že každá úroveň verejnej správy, počnúc medzinárodnou až po miestnu a regionálnu úroveň, zohráva zásadnú úlohu. Náš výbor je pripravený diskutovať o zdravotnej únii na základe miestnych a regionálnych právomocí a v súlade s hlavnými zásadami EÚ, ktorými sú subsidiarita a proporcionalita. Len spoločne môžeme dosiahnuť lepšie a rýchlejšie výsledky. Posilnením postavenia miestnych a regionálnych samospráv môžeme dosiahnuť, aby bola problematická očkovacia kampaň napokon úspešná a aby sa v lete mohli hranice viac otvoriť.“

Komisárka Stella Kyriakides a členovia VR diskutovali aj o balíku opatrení týkajúcich sa zdravia, ktoré boli vypracované od začiatku pandémie, o programe EU4Health , smernici o  cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a o systéme riadenia núdzových situácií v oblasti zdravia. VR vydal odporúčania ku všetkým trom témam v októbri minulého roka.

Ako uviedla členka regionálnej rady provincie Dalarna a spravodajkyňa stanoviska VR na tému Európsky mechanizmus pre núdzové situácie v oblasti zdravia Birgitta Sacrédeus (SE/EĽS), „je veľmi dobré, že VR žiada, aby sa vytvoril európsky mechanizmus pre núdzové situácie v oblasti zdravia v podobe Úradu pre pripravenosť a reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravia . Odolnosť závisí od prípravy a na to potrebujeme pevné štruktúry spolupráce a dobre zavedené komunikačné kanály. Som presvedčená, že Úrad pre pripravenosť a reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravia môže pomôcť obciam, mestám a regiónom čeliť budúcim pandémiám a rozsiahlym ničivým účinkom, ku ktorým došlo v minulom roku. Musíme však zabezpečiť, aby sa v krízových situáciách v plnej miere zohľadnila rozhodujúca úloha miestnych a regionálnych samospráv.“

V súvislosti s programom EU4Health , ktorý Európsky parlament schválil 9. marca, spravodajkyňa VR a predsedníčka zastupiteľstva departementu Finistère Nathalie Sarrabezolles (FR/SES) vo svojom vystúpení pred plenárnym zasadnutím uviedla, že „v rámci programu EU4Health sa poskytne 5,1 miliardy EUR na boj proti nerovnostiam v oblasti zdravia, zabezpečenie cenovej dostupnosti liekov, posilnenie našich systémov zdravotnej starostlivosti a zintenzívnenie spolupráce medzi krajinami. Vedúci predstavitelia miest a regiónov tvrdo bojovali za zabezpečenie primeraného financovania a s našou podporou sa Európskemu parlamentu podarilo prekonať nebezpečnú a nesprávne motivovanú neochotu členských štátov poskytnúť primerané finančné prostriedky na plánovanie a podporu na úrovni EÚ. Budeme sa naďalej usilovať o to, aby sa práci regiónov a miest pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti venovala väčšia pozornosť a podpora.“

Člen regionálnej rady regiónu Južné Dánsko Karsten Uno Petersen (DK/SES) a spravodajca stanoviska VR na tému Vykonávanie a budúce vyhliadky cezhraničnej zdravotnej starostlivosti uviedol, že „vďaka možnosti využiť služby zdravotnej starostlivosti v inej krajine sa počas tejto krízy podarilo zachrániť mnoho životov. Som preto rád, že v rámci hlavnej dlhodobej reakcie EÚ v oblasti zdravia – programu EU4Health – sa uznáva, že cezhraničná spolupráca má veľký potenciál zlepšiť efektívnosť systémov zdravotnej starostlivosti. Teraz musíme zabezpečiť, aby členské štáty a Európsky parlament pri revízii smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti toto uznanie premietli aj do konkrétnych opatrení, pokiaľ ide o zjednodušenie prístupu k zdravotnej starostlivosti.“

O zavedení očkovania a štandardizovanom očkovacom preukaze v EÚ, ktoré Európska komisia označila ako „digitálne zelené osvedčenie“, budú členovia VR ďalej diskutovať 22. marca na schôdzi komisie pre prírodné zdroje  (NAT).

Kontext

Kontakt:

Andrew Gardner

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NAT-MEETING-31-JANUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia
Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022