Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Vedúci predstavitelia miest a regiónov ponúkajú podporu pri distribúcii očkovacích látok a do leta požadujú nové opatrenia na ochranu regionálnych hospodárstiev  

Členovia VR žiadajú v rámci diskusie s európskou komisárkou pre zdravie a bezpečnosť potravín preskúmanie právomoci EÚ v oblasti zdravia a posilnenie úlohy miestnych samospráv na základe ich zodpovednosti.

Miestne a regionálne samosprávy EÚ varovali pred tým, že ak by sa do leta hranice neotvorili, malo by to katastrofálne dôsledky pre regionálne hospodárstva. Členovia Európskeho výboru regiónov (VR) počas diskusie s európskou komisárkou pre zdravie a bezpečnosť potravín Stellou Kyriakidesovou uviedli, že EÚ a jej členské štáty vynaložili úsilie pri distribúcii očkovacích látok, aby sa vyhli vnútroštátnej vakcinačnej vojne, no vzhľadom na to, že neexistuje jasný právny rámec EÚ, došlo k omylom, ktorým sa treba v budúcnosti vyhnúť. Ponúkli podporu v boji proti nedôvere voči očkovacím látkam a na urýchlenie ich podávania, pričom dodali, že očkovacie preukazy sú krokom správnym smerom, no nemali by sa považovať za všeliek.

Účasť komisárky Stelly Kyriakidesovej, ktorá vystúpila s prejavom na plenárnom zasadnutí, bola príležitosťou diskutovať o súčasnom rozdelení právomocí v oblasti zdravia medzi EÚ, vnútroštátnou, regionálnou a miestnou úrovňou verejnej správy. V súvislosti s  Konferenciou o budúcnosti Európy členovia VR vyzvali na opätovné posúdenie týchto právomocí vzhľadom na nedostatky, ktoré sa vyskytli v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19, s cieľom zvýšiť pripravenosť a zlepšiť koordináciu medzi všetkými aktérmi. Vyzvali EÚ a členské štáty, aby zabezpečili, že počas kríz v oblasti zdravia sa v plnej miere zohľadní významná úloha miestnych a regionálnych samospráv, pretože sú kľúčovými aktérmi pri rozvoji odolnejších a účinnejších systémov zdravotnej starostlivosti v celej Európe. VR vyjadril ochotu zapojiť sa do diskusie o zdravotnej únii na základe zákonných právomocí regionálnych a miestnych samospráv a politickej zodpovednosti vedúcich predstaviteľov regiónov a miest.

Predseda VR a predseda regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas vo svojom prejave na úvod diskusie uviedol, že „bez solidarity by zúrila európska vakcinačná vojna a mnohé krajiny, regióny a mestá by sa ocitli bez pomoci. Ľudia však chcú návrat k normálnemu životu a my musíme docieliť, aby sa Európa v lete bezpečne otvorila. Cestovný preukaz o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 je síce krokom vpred, no sám osebe nie je definitívnym riešením. Toto závažné ochorenie ukázalo, že potrebujeme viac Európy v oblasti zdravia, aby sme boli v budúcnosti lepšie pripravení, a že každá úroveň verejnej správy, počnúc medzinárodnou až po miestnu a regionálnu úroveň, zohráva zásadnú úlohu. Náš výbor je pripravený diskutovať o zdravotnej únii na základe miestnych a regionálnych právomocí a v súlade s hlavnými zásadami EÚ, ktorými sú subsidiarita a proporcionalita. Len spoločne môžeme dosiahnuť lepšie a rýchlejšie výsledky. Posilnením postavenia miestnych a regionálnych samospráv môžeme dosiahnuť, aby bola problematická očkovacia kampaň napokon úspešná a aby sa v lete mohli hranice viac otvoriť.“

Komisárka Stella Kyriakides a členovia VR diskutovali aj o balíku opatrení týkajúcich sa zdravia, ktoré boli vypracované od začiatku pandémie, o programe EU4Health , smernici o  cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a o systéme riadenia núdzových situácií v oblasti zdravia. VR vydal odporúčania ku všetkým trom témam v októbri minulého roka.

Ako uviedla členka regionálnej rady provincie Dalarna a spravodajkyňa stanoviska VR na tému Európsky mechanizmus pre núdzové situácie v oblasti zdravia Birgitta Sacrédeus (SE/EĽS), „je veľmi dobré, že VR žiada, aby sa vytvoril európsky mechanizmus pre núdzové situácie v oblasti zdravia v podobe Úradu pre pripravenosť a reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravia . Odolnosť závisí od prípravy a na to potrebujeme pevné štruktúry spolupráce a dobre zavedené komunikačné kanály. Som presvedčená, že Úrad pre pripravenosť a reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravia môže pomôcť obciam, mestám a regiónom čeliť budúcim pandémiám a rozsiahlym ničivým účinkom, ku ktorým došlo v minulom roku. Musíme však zabezpečiť, aby sa v krízových situáciách v plnej miere zohľadnila rozhodujúca úloha miestnych a regionálnych samospráv.“

V súvislosti s programom EU4Health , ktorý Európsky parlament schválil 9. marca, spravodajkyňa VR a predsedníčka zastupiteľstva departementu Finistère Nathalie Sarrabezolles (FR/SES) vo svojom vystúpení pred plenárnym zasadnutím uviedla, že „v rámci programu EU4Health sa poskytne 5,1 miliardy EUR na boj proti nerovnostiam v oblasti zdravia, zabezpečenie cenovej dostupnosti liekov, posilnenie našich systémov zdravotnej starostlivosti a zintenzívnenie spolupráce medzi krajinami. Vedúci predstavitelia miest a regiónov tvrdo bojovali za zabezpečenie primeraného financovania a s našou podporou sa Európskemu parlamentu podarilo prekonať nebezpečnú a nesprávne motivovanú neochotu členských štátov poskytnúť primerané finančné prostriedky na plánovanie a podporu na úrovni EÚ. Budeme sa naďalej usilovať o to, aby sa práci regiónov a miest pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti venovala väčšia pozornosť a podpora.“

Člen regionálnej rady regiónu Južné Dánsko Karsten Uno Petersen (DK/SES) a spravodajca stanoviska VR na tému Vykonávanie a budúce vyhliadky cezhraničnej zdravotnej starostlivosti uviedol, že „vďaka možnosti využiť služby zdravotnej starostlivosti v inej krajine sa počas tejto krízy podarilo zachrániť mnoho životov. Som preto rád, že v rámci hlavnej dlhodobej reakcie EÚ v oblasti zdravia – programu EU4Health – sa uznáva, že cezhraničná spolupráca má veľký potenciál zlepšiť efektívnosť systémov zdravotnej starostlivosti. Teraz musíme zabezpečiť, aby členské štáty a Európsky parlament pri revízii smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti toto uznanie premietli aj do konkrétnych opatrení, pokiaľ ide o zjednodušenie prístupu k zdravotnej starostlivosti.“

O zavedení očkovania a štandardizovanom očkovacom preukaze v EÚ, ktoré Európska komisia označila ako „digitálne zelené osvedčenie“, budú členovia VR ďalej diskutovať 22. marca na schôdzi komisie pre prírodné zdroje  (NAT).

Kontext

Kontakt:

Andrew Gardner

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023