Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni lídri spúšťajú iniciatívu na integráciu migrantov a diskutujú o základných právach a hodnotách EÚ  
Na plenárnom zasadnutí VR (#CoRplenary) sa zúčastní aj Koen Lenaerts, predseda Súdneho dvora EÚ a Frans Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie

Integrácia migrantov a dodržiavanie základných práv a hodnôt EÚ vo všetkých členských štátoch bude ťažiskom dvoch diskusií na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR), ktoré sa uskutoční 10. a 11. apríla. Dimitris Avramopoulos, člen Európskej komisie zodpovedný za migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, sa zúčastní na spustení novej iniciatívy VR „ Mestá a regióny za integráciu “. Koen Lenaerts, predseda Súdneho dvora Európskej únie a Frans Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie zasa posúdia, čo v súčasnosti ohrozuje základné práva a hodnoty EÚ.

SLEDUJTE #CoRplenary NAŽIVO Dokumenty na plenárne zasadnutie sú dostupné tu

10. apríla, 13.00 hod. „Foyer Paweł Adamowicz“: slávnostné otvorenie

Pred plenárnym zasadnutím sa uskutoční slávnosť na počesť Pawła Adamovicza , primátora Gdanska, ktorý bol členom VR od roku 2011 a bol zavraždený v januári tohto roku. V hlavnej budove výboru bude po ňom pomenovaný jeden priestor, čím si budeme pripomínať jeho život a prácu. Ceremoniálu sa spolu s Karlom-Heinzom Lambertzom, predsedom výboru zúčastní aj rodina pána Adamowicza a pani Aleksandra Dulkiewiczová, jeho nástupkyňa vo funkcii primátora. Pán Adamowicz bol od roku 1998 až do svojej smrti primátorom Gdanska a od roku 2011 aj členom Európskeho výboru regiónov.

10. apríla, 15.00 hod.: spustenie iniciatívy „Mestá a regióny za integráciu migrantov“ (#Regions4Integration)

Od roku 2015 poskytol Európsky výbor regiónov celý rad odporúčaní k európskemu migračnému programu. Teraz chce väčšiu pozornosť venovať integrácii, čiže osobitnému aspektu migrácie, v ktorom sú miestne a regionálne orgány rozhodujúce, a poskytnúť regiónom, mestám a menším spoločenstvám platformu na výmenu skúseností a pozitívnych príbehov.

Hlavným rečníkom pri príležitosti spustenia tejto iniciatívy bude komisár Avramopoulos . Zúčastní sa ho aj Valeria Mancinelliová, primátorka talianskeho mesta Ancona, ktorá je víťazkou ocenenia Worlds Mayors Prize 2018, a  Annika Tännströmová , hlavná predstaviteľka švédskeho regiónu Västra Götaland.

10. apríla, 17.00 hod.: diskusia o budúcom rozpočte EÚ

Kým vedúci predstavitelia EÚ27 sa stretnú, aby diskutovali o najnovšom vývoji v súvislosti s brexitom, členovia VR budú hovoriť o stave rokovaní o rozpočte EÚ na roky 2021 až 2027 a finančnom vplyve brexitu. Budú o tom hovoriť s  Jeanom Arthuisom , predsedom rozpočtového výboru Európskeho parlamentu.

11. apríla, 10.30 hod.: základné práva a hodnoty EÚ

Koen Lenaerts , predseda Súdneho dvora Európskej únie a  Frans Timmermans , prvý podpredseda Európskej komisie zhrnú niektoré hlavné obavy a otázky, ktoré stoja pred Európskou úniou v súvislosti s dodržiavaním základných práv a hodnôt EÚ. Zároveň pripomenú problémy v oblasti základných práv, ktoré majú pre miestnych a regionálnych zástupcov mimoriadny význam. Do diskusie sa zapojí aj Michael O’Flaherty , riaditeľ Agentúry Európskej únie pre základné práva a  Domenica Ghideiová Biiduová , podpredsedníčka Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii. Ide o orgán Rady Európy, ktorá je vedúcou európskou organizáciou zasadzujúcou sa za ľudské práva.

Na plenárnom zasadnutí sa majú prijať aj tieto stanoviská:

Európsky semester a politika súdržnosti: zosúladenie štrukturálnych reforiem s dlhodobým investíciami , spravodajca: Rob Jonkman (NL/EKR),

Pokrok pri vykonávaní stratégie lesného hospodárstva EÚ , spravodajca: Ossi Martikainen (FI/ALDE).

Praktické informácie:

Miesto konania: Európsky parlament, budova Paul-Henri Spaak, hlavná rokovacia sála

Dátum: streda 10. apríla od 15.00 do 18.00 hod. a štvrtok 11. apríla od 9.00 do 13.00 hod.

Podkladové materiály: Program plenárneho zasadnutia, dokumenty mediálny program .

Plenárne zasadnutie sa bude vysielať naživo na internetovej stránke VR.

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu