Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni lídri spúšťajú iniciatívu na predstavenie integrácie migrantov v regiónoch a mestách EÚ  
Eurokomisár Avramopoulos podporuje iniciatívu „Mestá a regióny za integráciu“, ktorú vedie Európsky výbor regiónov spolu so štyrmi hlavnými európskymi združeniami miest a regiónov

Európsky výbor regiónov a organizácie AER, CEMR, CPMR a Eurocities dnes oznámili svoju podporu regiónom a obciam, ktoré vo svojich komunitách vítajú a integrujú prišelcov. Iniciatívu podporil Dimitris Avramopoulos, člen Komisie zodpovedný za migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo.

Iniciatíva Mestá a regióny za integráciu migrantov — alebo #Regions4Integration – dopĺňa viaceré existujúce siete a projekty združení miestnych a regionálnych samospráv v Európe. Ako politické zhromaždenie EÚ združujúce miestne a regionálne samosprávy sa Európsky výbor regiónov (VR) spolu so štyrmi hlavnými európskymi združeniami miest a regiónov: Združením európskych regiónov (AER), Konferenciou okrajových prímorských regiónov (CPMR), Radou európskych obcí a regiónov (CEMR) a Eurocities snaží o vytvorenie koalície, ktorá by prispela k formovaniu migračného programu EÚ, aby sa v budúcnosti viac zohľadňovali názory miestnej a regionálnej úrovne.

Karl-Heinz Lambertz , predseda VR uviedol: „Mnohé regióny a mestá vo svojich komunitách už dávno úspešne vítajú a integrujú prišelcov. Poznajú prínosy migrantov a náklady chýbajúcej integrácie. Iniciatívou sa podporí úsilie, ktoré miestna úroveň v celej Európe vynakladá na integráciu migrantov a utečencov. Potrebujeme spoločný európsky prístup, ktorým sa budeme zasadzovať za vytváranie súdržných, a nie rozdeľujúcich spoločenstiev. Je načase skoncovať so zastrašovaním, ktoré v posledných rokoch zamorilo politickú rétoriku.“

Podľa komisára Avramopoulosa je iniciatíva doplnením dvojročného úsilia Európskej komisie o vybudovanie „solídneho dvojstranného dialógu o integrácii so samosprávami miest a obcí“. Vo svojom prejave povedal: „Ak by sa ma niekto spýtal, čo je podľa mňa jednou z priorít pre Európu v nadchádzajúcich desaťročiach, bolo by to úspešné začleňovanie migrantov do našej spoločnosti. V rokoch 2015 až 2017 sa z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu v celej EÚ spolufinancovalo 4.800 opatrení na pomoc pri integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín. Vieme, že pre miestne a regionálne samosprávy, hlavne tie malé, môže byť značne náročné získať prístup k finančným prostriedkom EÚ. Preto sme pre miestne samosprávy na roky 2021 až 2027 zabezpečili väčšiu dostupnosť financovania integrácie a zároveň sme tieto prostriedky plošne navýšili.

Rozhodnutie spustiť túto iniciatívu v čase pred tohtoročnými voľbami do Európskeho parlamentu a výberom nových eurokomisárov a nového predsedu Európskej rady signalizuje presvedčenie, že rozhodujúci činitelia v EÚ by mali zvážiť poskytovanie väčšej politickej, technickej a finančnej podpory integračnej práci v miestnych spoločenstvách. Iniciatívou sa:

1. mestám a regiónom poskytne politická platforma , ktorá im umožní vypracovávať a predkladať návrhy politík a financovania EÚ pre oblasť integrácie migrantov,

2. umožní výmena miestnych osvedčených postupov integrácie migrantov , napríklad v oblasti prístupu na trh práce, odborného vzdelávania, podpory maloletých bez sprievodu, práce v partnerstve s občianskou spoločnosťou atď.,

3. podporí partnerské učenie , najmä kontaktovaním miest, ktoré majú viac skúseností s integráciou, s mestami, ktoré začali prijímať migrantov len nedávno, pričom iniciatíva je zameraná najmä na malé a stredné mestá a na vidiecke správy, ktoré sú ochotné integrovať migrantov, ale chýbajú im skúsenosti a nástroje,

4. umožní výmena informácií o európskom financovaní na podporu integrácie (AMIF a budúci AMF, ESF+ a ďalšie fondy regionálneho rozvoja, ktoré zahŕňajú ciele týkajúce sa integrácie migrantov),

5. zabezpečí rozvoj pozitívnej rétoriky spoločným využívaním pozitívnych príkladov a riešení integračnej politiky ako prostriedku na boj proti dezinformáciám.

Pri príležitosti spustenia iniciatívy sa k účastníkom prihovorili aj zástupcovia európskych združení, ktoré budú k iniciatíve aktívne prispievať: Magnus Berntsson , predseda Združenia európskych regiónov a podpredseda zastupiteľstva regiónu Västra Götaland, Rui Bettencourt , regionálny tajomník predsedníctva pre vonkajšie vzťahy vlády Azorských ostrovov zastupujúci Konferenciu okrajových prímorských regiónov , Pietro Puccio , primátor mesta Cobrani, ktorý zastupuje Radu európskych obcí a regiónov Mathias De Clercq , primátor Gentu zastupujúci Eurocities .

Od roku 2015 Európsky výbor regiónov vypracováva odporúčania k celému radu návrhov právnych predpisov, ktoré Európska komisia predložila v rámci svojej európskej migračnej agendy . Zdôraznil, že integrácia je tou oblasťou politiky, v ktorej majú regióny a obce rozhodujúci význam, a že dobre koordinovanými politickými opatreniami sa môže zabezpečiť úspešnosť integrácie pre samotných prisťahovalcov, miestne spoločenstvo aj miestne hospodárstvo.

Iniciatíva je otvorená všetkým miestnym a regionálnym politikom, ktorí sa o svoje príbehy môžu podeliť prostredníctvom #Regions4Integrity.

Viac informácií získate na internetovej stránke VR alebo po zaslaní e-mailu .

Kontaktná osoba:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu