Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestna žurnalistika v Európe ohrozená  

Zrýchlený prechod na online distribučné kanály, zmenené spotrebiteľské návyky a klesajúce príjmy z reklamy ohrozujú životaschopnosť a nezávislosť miestnych médií. Európsky výbor regiónov (VR) víta akčný plán , ktorý navrhla Európska komisia, zdôrazňuje však, že je nevyhnutné zohľadniť mimoriadne znepokojujúcu finančnú situáciu miestnych a regionálnych médií. Vo viacúrovňovom politickom systéme, ako je európska demokracia, sú menšie médiá, ktoré majú priamy kontakt s občanmi, rozhodujúce pre zabezpečenie demokratickej kontroly a legitimity. Upozorňuje sa na to v stanovisku , ktoré vypracoval spravodajca Jan Trei (EE/EĽS), poslanec zastupiteľstva vidieckej obce Viimsi, predloženom na májovom plenárnom zasadnutí VR.

Jedným zo základných pilierov zdravej a udržateľnej demokracie je pluralitné mediálne prostredie, ktoré poskytuje občanom dôveryhodné informácie a platformy na otvorenú politickú diskusiu. Ekonomické tlaky a rýchlo sa meniaca technologická základňa však ohrozujú rozmanitosť a nezávislosť médií v celej Európe.

Odvolávajúc sa na Chartu základných práv Európskej únie členovia VR preto vyzvali na zvýšenie finančnej pomoci a ocenili plán Komisie zefektívniť podporu audiovizuálneho sektora a spravodajských médií v rámci medzisektorovej zložky programu Kreatívna Európa na roky 2021 – 2027. Zdôraznili, že finančná podpora by sa mala poskytovať takým spôsobom, aby sa rešpektovala a podporovala sloboda a pluralita médií.

Spravodajca VR, poslanec zastupiteľstva vidieckej obce Viimsi Jan Trei (EE/EĽS), v tejto súvislosti uviedol: „ Kríza COVID-19 veľmi jasne ukázala, že potrebujeme silnú tlač ako inštitúciu, ktorá prináša spoločnosti vyvážené informácie založené na faktoch a umožňuje otvorenú diskusiu. Hospodárska recesia spôsobená touto krízou zároveň oslabila schopnosť médií plniť si svoje úlohy. Ak si má tlač udržať vysoké normy kvality na všetkých úrovniach, bude treba zaviesť podporné opatrenia, ktoré predovšetkým zaistia prežitie miestnych a regionálnych mediálnych spoločností. Mimoriadna pozornosť by sa mala venovať situácii menších krajín, kde sú zdroje na podporu miestnych a regionálnych médií obmedzené v dôsledku malého trhu.

Jan Trei vo svojom stanovisku upozorňuje, že všetky budúce právne predpisy a podporné opatrenia musia byť diferencované vzhľadom na odlišnú finančnú situáciu miestnych a regionálnych médií. Zatiaľ čo veľké národné a európske mediálne spoločnosti musia v súčasnosti čeliť konkurencii amerických technologických gigantov a platformovej ekonomiky, čo by sa malo vyriešiť uplatňovaním nového balíka predpisov v rámci aktu o digitálnych službách, menšie miestne a regionálne noviny a rozhlasové stanice zápasia s celkom inými problémami. Keďže sú zamerané na geograficky ohraničené publikum a cieľové skupiny, ich potenciál rastu je často obmedzený. Aby v riedko osídlených oblastiach nevznikali tzv. spravodajské púšte, mali by regionálne verejnoprávne médiá rozšíriť svoje regionálne pokrytie a zostať dostupné prostredníctvom širokého spektra komunikačných kanálov, ako uviedli členovia.

Skutočnosť, že v digitálnej oblasti neexistuje náležitý právny, regulačný a politický rámec, bránila úspešnej transformácii mediálneho sektora už pred vypuknutím pandémie. Miestne a regionálne médiá sú v mimoriadne zúfalej situácii. Potrebujeme komplexnú stratégiu na obnovenie hospodárskej životaschopnosti európskeho mediálneho sektora. Musíme pomôcť európskym médiám zotaviť sa, zabezpečiť im rovnaké podmienky, ako majú noví účastníci trhu, a podporiť ich transformáciu, “ vyhlásila podpredsedníčka Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie Dace Melbārde (LV/ECR), ktorá sa zúčastnila na plenárnom zasadnutí.

Členovia Európskeho výboru regiónov stanovisko oficiálne schvália 7. mája elektronickým hlasovaním.

Kontakt

Maximilian von Klenze

tel.: +32 22822044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-JOURNALISM-UNDER-SERIOUS-THREAT-ACROSS-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023