Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestna demokracia v krajinách zapojených do procesu rozširovania čelí čoraz „nepriateľskejšiemu prostrediu“  
EÚ sa musí na celom Balkáne zamerať na dlhodobé hľadisko a podporovať zmeny zdola nahor.

Európska únia by mala urobiť oveľa viac na podporu upevnenia účinných a nezávislých verejných správ v obciach, mestách a regiónoch na Balkáne a v Turecku. Ako uvádza Európsky výbor regiónov (VR) vo svojom stanovisku prijatom 12. februára, pomohlo by to prekonávať „čoraz nepriateľskejšie prostredie“, ktorému je v niektorých krajinách vystavená občianska spoločnosť, podnietiť hospodársky rast a v širšom zmysle aj podporiť udržateľný rozvoj.

Odporúčania Európskeho výboru regiónov prichádzajú niekoľko dní po tom, ako Európska komisia predstavila nové návrhy týkajúce sa rozširovania a štyri dni pred neformálnym stretnutím lídrov z balkánskych krajín s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom.

Spravodajcom tohto stanoviska bol Jaroslav Hlinka (SK/SES), starosta mestskej časti Košice-Juh, podľa ktorého „EÚ musí byť dôveryhodná a dôveryhodnosť znamená dodržať dané sľuby. EÚ preto musí začať prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom, ako to odporučila Európska komisia, a mala by urýchlene liberalizovať vízový režim pre obyvateľov Kosova. V záujme dôveryhodnosti sú však potrebné aj presvedčivejšie návrhy, ako pomôcť ostatným krajinám Balkánu a Turecku docieliť pokrok. To zase znamená čeliť realite, že mnohým domácim vedúcim predstaviteľov chýba politická vôľa a vyvíjajú tlak na miestnych politikov, občiansku spoločnosť a nezávislé médiá. Tento trend sa musí zastaviť a zvrátiť. Musíme viac investovať do udržateľného rozvoja miestnych komunít vychádzajúceho zdola a do ich základných stavebných prvkov, ktorými sú občianska spoločnosť, nezávislé médiá a miestna samospráva. Bez toho sa miestna demokracia bude naďalej oslabovať a krajiny nebudú môcť dosiahnuť ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2030 ani skutočne využiť možnosť stať sa členom EÚ.“

Viac ako 60 % právnych predpisov EÚ sa vykonáva na miestnej úrovni, tretina rozpočtu EÚ sa vynakladá na regionálny rozvoj a 65 % čiastkových cieľov, ktoré tvoria ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja, si vyžaduje zapojenie regiónov, miest a obcí.

Uvedené stanovisko VR je najnovším príspevkom do každoročne vydávanej série revízií politiky rozširovania EÚ. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa v ňom kladie väčší dôraz na širšie a dlhodobé ciele tohto regiónu, a to v podobe osobitnej časti týkajúcej sa úlohy miestnych a regionálnych samospráv pri vykonávaní Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Zdôrazňujú sa v ňom najmä opatrenia v oblasti klímy, ako aj výhody, ktoré mestám, obciam a regiónom prináša pripojenie sa k Dohovoru primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky – hnutie zdola nahor, ktoré využíva technickú a politickú podporu EÚ.

V pripomienkach k jednotlivým krajinám, ktoré sa sústreďujú na miestnu politiku, sa v stanovisku poukazuje na nedostatky nielen pri plnení noriem EÚ, ale aj celoeurópskych noriem. Skutočnosť, že v Mostare (Bosna a Hercegovina) sa nekonali voľby do orgánov samosprávy obce sa považuje za „bezprecedentné porušenie zásad zakotvených v článku 3 Európskej charty miestnej samosprávy“. Pokiaľ ide o Turecko, viacero opatrení v tejto krajine – rozhodnutie „Najvyššej volebnej rady o opakovaní komunálnych volieb v Istanbule, nahradenie demokraticky zvolených metropolitných primátorov v mestách Diyarbakır, Mardin a Van“ a „represie voči poslancom a zamestnancom obecných zastupiteľstiev“ – „sú v rozpore s duchom a so zásadami Európskej charty miestnej samosprávy“.

VR takisto vyjadruje znepokojenie nad tým, že ani Srbsko, ani Čierna Hora nekonajú s väčším odhodlaním, aby zmiernili polarizáciu svojich politických scén. Apeluje na Komisiu, aby žiadala od Srbska vysvetlenie v súvislosti s „obvineniami zo zastrašovania“ demokraticky zvolených predstaviteľov opozičných strán, najmä v obciach Paraćin, Šabac a Čajetina. Srbsko a Čierna Hora už pritom začali prístupové rokovania.

Jedným z konkrétnych krokov, ktoré by podľa VR mala urobiť EÚ, je vytvorenie osobitnej položky v dlhodobom rozpočte EÚ vyhradenej miestnym a regionálnym samosprávam. Tento návrh má podporu Európskeho parlamentu. Predseda Európskej rady Charles Michel vyjadril nádej, že rokovania o rozpočte sa ukončia na samite, ktorý sa začne 20. februára.

VR poukazuje na to, že viacero existujúcich programov a mechanizmov – ako sú SIGMA , TAIEX Twinning –, by sa v tomto regióne mohlo rozšíriť aj na orgány verejnej správy na nižšej ako celoštátnej úrovni, aby sa podporila lepšia správa verejných vecí a lepšie riadenie na miestnej úrovni, financovala odborná príprava a partnerská spolupráca. Zároveň by si však prial, aby Komisia predstavila nové návrhy z hľadiska politík, nástrojov a mechanizmov v snahe pomôcť miestnym a regionálnym samosprávam.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/UKRAINES-REGIONS-AND-CITIES-TAKE-FURTHER-STEPS-TOWARDS-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

Ukraine's regions and cities take further steps towards EU
Ukraine's regions and cities take further steps towards EU
05.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023