Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestne samosprávy Charlesovi Michelovi: Konferencia o budúcnosti Európy musí posilniť demokratický model EÚ a  základy Európy: jej regióny, mestá a obce.  

Predseda Európskej rady Charles Michel diskutoval s Európskym výborom regiónov o budúcnosti Európy a zelenej obnove upevniť po skončení pandémie COVID-19

Európsky výbor regiónov privítal na svojom plenárnom zasadnutí #CoRplenary 17. marca predsedu Európskej rady Charlesa Michela. Charles Michel predstavil svoju predstavu o úlohe miestnych a regionálnych samospráv pri obnove Európy a v demokracii. Takisto si vymenil názory na budúcnosť Európy s členmi VR (pozrite si záznam diskusie tu ).

Predseda VR Apostolos Tzitzikostas sprostredkoval Charlesovi Michelovi očakávania regiónov a miest: „Za posledných dvanásť mesiacov sa celou Európou prehnala pandémia COVID-19. Ani Európsky výbor regiónov, ani guvernéri, starostovia, regionálni a miestni poslanci, ktorí každodenne bojovali v teréne, zachraňovali životy, pracovné miesta a miestne podniky, však nikdy nepoľavili vo svojom úsilí. Kríza COVID-19 zvýraznila limity súčasnej dvojrozmernej Európy založenej len na členských štátoch a Bruseli. Konferencia o budúcnosti Európy ponúka jedinečnú príležitosť na posilnenie nášho spoločného európskeho domu demokracie, ale nebude znamenať nič a v živote ľudí nič nezmení, ak sa stane „súťažou krásy medzi inštitúciami EÚ a hlavnými mestami členských štátov“ . Cieľom musí byť vybudovať lepšiu, otvorenejšiu a menej byrokratickú Európu, ktorá bude odolná, udržateľná a účinnejšia. Musíme spoločne prispieť k modernizácii európskeho domu demokracie, ktorého ochrannou strechou je EÚ, silnými múrmi sú členské štáty a pevnými základmi regióny, mestá a obce.“

Predseda Európskej rady Charles Michel uviedol: „Osobne som sa zapojil do činnosti miestnych samospráv vo Valónsku. Viem, akú dôležitú úlohu zohrávajú regionálne a miestne samosprávy pri zvládaní krízy, ktorá už rok sužuje Európu a svet. Ukázali, do akej miery sú súčasťou demokracie, pretože boli v prvej línii služieb poskytovaných našim občanom. Boli veľmi aktívne a prijali konkrétne opatrenia. Ukázali, že miestni politici sú plne legitímni a plnia svoju úlohu. Pri všetkých výzvach a príležitostiach, ktorým Európska únia čelí, či už ide o ochranu hodnôt a demokracie, ekologickú obnovu alebo digitalizáciu po pandémii COVID-19, vidím v miestnych a regionálnych lídroch cenných partnerov, s ktorými musia vlády užšie spolupracovať. Sú najbližšie k ľuďom, sú pragmatickí, priamo komunikujú s občanmi a vedia, ako ich mobilizovať. Treba ich viac zapájať do plánov obnovy, pretože spravujú viac ako 30 % verejných investícií a môžu rozhodujúcou mierou prispieť k úspechu. V rámci Konferencie o budúcnosti Európy majú úplnú voľnosť, pokiaľ ide o to, ako sa zapojiť do diskusie. Chcel by som, aby Európe kolovalo v žilách viac energie, ktorú miestne a regionálne samosprávy nasadzujú v praxi.

Ako vyhlásil prvý podpredseda VR Vasco Cordeiro , „najlepší spôsob, ako môže Konferencia o budúcnosti Európy stroskotať, je, že sa bezhlavo rozbehne všetkými smermi. Mala by sa zamerať najmä na dve oblasti: na to, ako Európa funguje a na čom by mala pracovať. V oboch týchto prípadoch je úloha miestnych a regionálnych samospráv mimoriadne dôležitá. Platí to aj pre obnovu Európy. Nastal čas rešpektovať zásady piliera sociálnych práv a zabezpečiť, aby sa všeobecná úniková doložka naďalej uplatňovala aj v budúcom roku. A práve preto aj Európsky výbor regiónov požaduje zlaté pravidlo pre udržateľné investície.“

Miestne samosprávy spolupracujú s Úniou na digitalizácii vidieckych oblastí, prepájajú najvzdialenejšie ostrovné alebo horské regióny, pripravujú MSP a školy na budúcnosť a zvyšujú odolnosť území. Regióny, mestá a obce prispievajú k ekologizácii Európy tým, že uplatňujú v praxi 70 % všetkých právnych predpisov EÚ a opatrení na zmiernenie zmeny klímy a 90 % politík v oblasti adaptácie na zmenu klímy. VR zriadil skupinu na vysokej úrovni pre európsku demokraciu s cieľom zabezpečiť podporu pre svoju činnosť v rámci konferencie.

Kontakt:

Michele Cercone

Mobile: +32  (0)498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023