Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni a regionálni lídri vítajú rozhodnutie EÚ začať prístupové rokovania ‎ so Severným Macedónskom a Albánskom  

Rozhodnutie Európskej únie začať prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom je „správnym rozhodnutím pre EÚ a vynikajúcou príležitosťou pre západný Balkán“, uviedli vedúci predstavitelia Európskeho výboru regiónov 25. marca po tom, ako členské štáty EÚ formálne pozvali obe krajiny k rokovaciemu stolu.

Predseda komisie VR pre vonkajšie vzťahy a zároveň štátny tajomník Severného Porýnia-Vestfálska pre spolkové, európske a medzinárodné veci Mark Speich pripomenul posolstvo Európskeho výboru regiónov (VR), že regióny a mestá v Albánsku a Severnom Macedónsku je na členstvo v EÚ potrebné pripraviť. K tomu dodal, že s radosťou víta začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom. „Európsky výbor regiónov už niekoľko rokov žiadal, aby sa prijalo toto dôležité rozhodnutie, a obidve krajiny uskutočnili významné reformy. Začiatok prístupových rokovaní je prejavom angažovanosti za spoločné vytvorenie pevnejších vzťahov založených na európskej spolupráci a európskych hodnotách. Je to správne rozhodnutie pre EÚ a vynikajúca príležitosť pre západný Balkán ako celok obnoviť svoje reformy. Vyslanie tohto signálu nádeje na západný Balkán je dvojnásobne významné v týchto ťažkých časoch, keď svetová pandémia spôsobuje hospodársku neistotu v celej Európe.“

VR v poslednom desaťročí spolupracuje s regionálnymi a miestnymi samosprávami z oboch krajín pri zvládaní politických výziev, ako aj v súvislosti s administratívnymi problémami, ktoré sa ich týkajú, napríklad v odpadovom hospodárstve.

Podpredsedníčka spoločného poradného výboru VR – Severné Macedónsko a starostka obce Trbovlje Jasna Gabrič (SI/Renew Europe) sa vyjadrila, že „ide o pozitívne a dlho očakávané rozhodnutie v ťažkých časoch, ktoré ukazuje, že EÚ napriek tejto bezprecedentnej situácii nezavrhla svoju politiku rozširovania. V skutočnosti sme v tomto čase krízy ešte viac posilnili solidaritu s regiónom západného Balkánu.“

Predseda pracovnej skupiny VR pre západný Balkán a župan Dubrovnícko-neretvianskej župy Nikola Dobroslavić (HR/EPP), ktorý sa doteraz venoval vzťahom s Albánskom, vyslovil presvedčenie, že „obyvatelia Severného Macedónska a Albánska už vedia, že nie je jednoduché vstúpiť do EÚ. Ja som však z Chorvátska, teda z krajiny, ktorá do EÚ vstúpila len nedávno, a preto viem, aké významné je byť v tomto klube a rozvíjať dobré vzťahy s ostatnými Európanmi. Som presvedčený, že keď budete dobre pracovať, budete za to skutočne odmenení. Reformný proces by mal posilniť Vašu demokraciu, Vaše hospodárstvo a Vašu odolnosť. Spolupracujte a investujte do miestnej demokracie.“

VR má aj politické kontakty a pracovné vzťahy s ďalšími kandidátmi a potenciálnymi kandidátmi na členstvo v EÚ. Politici z miestnych a regionálnych samospráv EÚ sa každoročne stretávajú so svojimi partnermi zo západného Balkánu a Turecka na konferencii nazvanej Deň rozšírenia, ktorú organizuje VR.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Share: