Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Predsedovia Juncker a Tajani diskutujú o budúcnosti Európy s miestnymi lídrami  
Predseda VR Lambertz prednesie prejav Stav Európskej únie: hľadisko regiónov a miest

Úvodným podujatím Európskeho týždňa regiónov a miest , ktoré sa uskutoční 8. októbra v Bruseli, bude diskusia na tému Budúcnosťou Európy je súdržnosť , ktorú budú viesť predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz, predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, európska komisárka Corinna Creţu a podpredseda Európskeho parlamentu Pavel Telička. Nasledujúci deň predstaví predseda Lambertz za účasti predsedu Európskeho parlamentu svoju víziu budúcnosti Európy počas svojho výročného prejavu na tému Stav Európskej únie: hľadisko regiónov a miest . Počas plenárneho zasadnutia VR tiež prijme stanoviská k rozpočtu EÚ a témam, ako je migrácia, výskum, opatrenia v oblasti zmeny klímy a plasty na jedno použitie.

8. – 11. októbra: 16. ročník Európskeho týždňa regiónov a miest. (#EURegionsWeek)

Pod heslom Za silnú politiku súdržnosti EÚ po roku 2020 sa na podujatí #EURegionsWeek v Bruseli zíde viac ako 6 000 expertov a odborníkov z praxe v oblasti regionálnej politiky EÚ a predseda Juncker, predseda Lambertz, komisárka Creţu a podpredseda Telička sa stretnú na úvodnom zasadnutí v pondelok 8. októbra so začiatkom o 14.30 hod. Na seminároch a diskusiách, ktoré sa uskutočnia počas tohto týždňa, sa preskúma potreba silnej politiky súdržnosti po roku 2020.

Pozri osobitný program pre médiá ; úvodné zasadnutie sa bude vysielať naživo online na internetovej stránke VR.

Podujatia #CohesionAlliance

Združenie #CohesionAlliance , koalícia tých, ktorí sú presvedčení, že politika súdržnosti EÚ musí zostať pilierom budúcnosti EÚ, bude diskutovať o prvých výsledkoch a prebiehajúcich rokovaniach v rámci série #EURegionsWeek podujatí venovaných budúcnosti politiky súdržnosti , ako aj v rámci tzv.  rozhovorov v agore za účasti partnerských združení a expertov.

Viac informácií: http://www.cohesionalliance.eu/

9. októbra o 15.00 hod.: Stav Únie: hľadisko regiónov a miest

Predseda Lambertz svojim prejavom otvorí plenárne zasadnutie VR, pričom sa zameria na najpálčivejšie otázky, pred ktorými v súčasnosti stoja mestá a regióny v Európskej únii, vrátane budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ ( stanovisko VR bude prijaté v ten istý deň), budúcnosti regionálnej politiky EÚ, integrácie, udržateľného rozvoja a demokracie v EÚ, a najmä účasti regiónov a miest v rozhodovacom procese EÚ a iniciatív na miestnej úrovni zameraných na opätovné prepojenie občanov s Európou.

Následne sa uskutoční diskusia členov VR s predsedom Európskeho parlamentu Tajanim , ktorou sa otvorí prvý deň októbrového plenárneho zasadnutia VR. Po diskusii bude nasledovať prijatie správy VR na tému Úvahy o Európe: príspevok miestnych a regionálnych orgánov na žiadosť Donalda Tuska, predsedu Európskej rady. Správa je vyvrcholením dvojročného procesu, do ktorého sa zapojilo viac ako 40 000 občanov a 110 miestnych a regionálnych orgánov.

Prejav predsedu Lambertza a diskusia s predsedom Tajanim sa budú vysielať naživo: http://www.cor.europa.eu/sotreg.go

9. – 10. októbra: Tiež na programe rokovania (#CoRplenary agenda)

Budúci rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027

O rozpočte a prioritách EÚ na nadchádzajúce desaťročie sa bude diskutovať počas diskusie o stanovisku VR na tému Balík návrhov v súvislosti s viacročným finančným rámcom na roky 2021 – 2027 , ktorú bude viesť spravodajca Nikola Dobroslavić (HR/EĽS). Zhromaždenie sa tiež bude podrobnejšie zaoberať týmito návrhmi rozpočtu EÚ:

Európsky horizont: deviaty rámcový program pre výskum a inovácie , spravodajca Christophe Clergeau (FR/SES)

Nástroj na prepájanie Európy , spravodajkyňa Isabelle Boudineau (FR/SES)

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) , spravodajkyňa Nathalie Sarrabezolles (FR/SES)

Program Práva a hodnoty , spravodajca François Decoster (FR/ALDE)

Návrh Fondu pre azyl a migráciu , spravodajca Peter Bossman (SI/SES)

Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) , spravodajca Marco Dus (IT/SES)

Na plenárnom zasadnutí (#CoRplenary) sa majú prijať aj tieto stanoviská:

Zriadenie Európskeho orgánu práce , spravodajkyňa Doris Kampus (AT/SES)

Príspevok miest a regiónov EÚ k 14. konferencii zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite a k stratégii EÚ v oblasti biodiverzity po roku 2020 , spravodajca Roby Biwer (LU/SES)

Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve , spravodajca André van de Nadort (NL/SES)

Návrh smernice o plastoch na jedno použitie , spravodajkyňa Sirpa Hertell (FI/EĽS)

Začleňovanie športu do pracovného programu EÚ na obdobie po roku 2020, spravodajca Roberto Pella (IT/EĽS)

Čisté prístavy, čisté moria – prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí , spravodajca Spyros Spyridon (EL/EĽS)

Balík predpisov o spravodlivom zdaňovaní , spravodajca Paul Lindquist (SE/EĽS)

Akčný plán digitálneho vzdelávania , spravodajca Domenico Gambacorta (IT/EĽS)

Budovanie silnejšej Európy: význam politík v oblasti mládeže, vzdelávania a kultúry , spravodajkyňa: Gillian Ford (UK/EA)

Hodnotenie rizika v potravinovom reťazci , spravodajca Miloslav Repaský (SK/EA)

Nová dohoda so spotrebiteľom , spravodajca Samuel Azzopardi (MT/EĽS)

Praktické informácie :

Úvodné zasadnutie #EURegionsWeek

Miesto konania: konferenčné centrum Square, Rue Mont des Arts – 1000 Brusel

Dátum: pondelok 8. októbra; 14.30 hod.

Naživo na internetovej stránke VR

Európsky týždeň regiónov a miest: program pre médiá

#SOTREG & plenárne zasadnutie #CoRplenary

Miesto konania: Budova Charlemagne (Európska komisia), Rue de la Loi 170, 1000 Brusel

Dátum: utorok 9. októbra, 15.00 – 21.00 hod.; streda 10. októbra, 9.00 – 13.00 hod.

Program plenárneho zasadnutia a príslušné dokumenty

Plenárne zasadnutie sa bude vysielať naživo na internetovej stránke VR.

Plenárne zasadnutie: program pre médiá

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023