Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Spoločné tlačové vyhlásenie predsedu vlády spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Armina Lascheta a predsedu Európskeho výboru regiónov Apostolosa Tzitzikostasa  

Predseda vlády spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Armin Laschet privítal novozvoleného predsedu Európskeho výboru regiónov Apostolosa Tzitzikostas na Úrade vlády spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko v utorok 3. marca. Rokovali o súčasných európskych výzvach vrátane vážnej situácie na hranici medzi Gréckom a Tureckom, ako aj ohniskách nákazy koronavírusom.

Predseda spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Armin Laschet uviedol, že sa rád stretol s predsedom Tzitzikostasom a teší sa na spoluprácu s ním v nadchádzajúcich rokoch. „Európsky výbor regiónov je zásadným hlasom regiónov v Európe. Som presvedčený, že predseda Tzitzikostas bude tento hlas ďalej posilňovať tak, aby ho bolo počuť v celej Európskej únii. Na riešenie súčasných výziev potrebujeme silnejšiu Európu a spoločný postup.“

Predseda Tzitzikostas dodal, že mu bolo veľkou cťou stretnúť sa s predsedom vlády spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Arminom Laschetom. „Je vizionárskym a spoľahlivým lídrom z Nemecka a angažovaným Európanom. To, čo sa mu podarilo dosiahnuť v regióne Severné Porýnie-Vestfálsko je príkladom pre nás všetkých, pokiaľ ide o to, ako by európske regióny mali riešiť spoločné výzvy v záujme ľudí. EÚ musí prijať naliehavé opatrenia na pragmatické riešenie otázok spojených s migráciou. Nejde o vnútroštátnu záležitosť, ale o záležitosť EÚ, ktorá sa týka všetkých európskych občanov.“

Predseda vlády spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a predseda Európskeho výboru regiónov sú odhodlaní prekonať rozdiely a narastajúcu polarizáciu v Európskej únii. „Na to však potrebujeme spoločnú európsku víziu, ktorá prehĺbi spoluprácu medzi členskými štátmi, regiónmi, mestami a obcami. Európska únia potrebuje nový impulz na riešenie rozsiahlych zmien, ktoré pre našich občanov vyplývajú z digitalizácie, demografie a potrebného boja proti zmene klímy,“ uviedol Armin Laschet .

Nevyhnutným predpokladom pre takýto nový impulz je zabezpečiť včasné prijatie dohody o budúcom rozpočte EÚ (viacročný finančný rámec), ktorá bude založená na spravodlivej rovnováhe medzi tými, ktorí majú najväčší úžitok z nášho spoločného trhu, a tými, ktorí ešte stále zaostávajú.

Predseda vlády spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a predseda Európskeho výboru regiónov rokovali aj o nedávnych návrhoch Európskej komisie o zelenej dohode a umelej inteligencii. Privítali tieto snahy a zdôraznili, že ich treba doplniť o úsilie na vnútroštátnej, miestnej a regionálnej úrovni. Nadchádzajúce nemecké predsedníctvo Rady EÚ v druhej polovici roka 2020 má potenciál riešiť súčasné výzvy a zjednotiť Európsku úniu.

Armin Laschet a Apostolos Tzitzikostas zvlášť vyzdvihli potrebu pomôcť regiónom, ktorých sa osobitne dotýka rozhodnutie EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Apostolos Tzitzikostas uviedol, že „najmä transformujúce sa uhoľné regióny, ako je oblasť Porýnia, potrebujú podporu Európy na rozvoj svojej infraštruktúry, posilnenie svojej inovačnej kapacity a zabezpečenie investícií do vzdelávania a odbornej prípravy. Preto vítame návrh nového Fondu EÚ na spravodlivú transformáciu, ktorý podporuje tieto regióny.“

Výjazdová schôdza predsedníctva Európskeho výboru regiónov, ktorá sa uskutoční 11. septembra v spolkovom sneme Severného Porýnia-Vestfálska, bude príležitosťou spoločne diskutovať o budúcnosti Európy, ponúknuť riešenia na zabezpečenie lepšej spätnej väzby o regulácii EÚ a priblížiť Európu jej občanom.

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023