Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
VR a Európska komisia spúšťajú partnerstvo s cieľom pomôcť miestnym samosprávam integrovať migrantov a vykonávať nový pakt o migrácii a azyle  

Predseda Tzitzikostas a komisárka Johanssonová oznámili dohodu na plenárnom zasadnutí VR

Európska komisia a Európsky výbor regiónov (VR) spájajú svoje sily s cieľom vytvoriť nové partnerstvo na zvýšenie podpory činnosti v oblasti integrácie, ktorú vykonávajú mestá a regióny EÚ. O partnerstve informovali na dnešnom plenárnom zasadnutí VR jeho predseda Apostolos Tzitzikostas a európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová.

Nové partnerstvo v oblasti integrácie podporí mestá a regióny v EÚ prostredníctvom troch hlavných oblastí činnosti:

nadviazanie otvoreného a pravidelného dialógu medzi inštitúciami EÚ a miestnymi a regionálnymi samosprávami o integrácii,

budovanie kapacít a podpora výmeny skúseností miestnych a regionálnych samospráv,

zlepšenie dôkazov a údajov o integrácii na miestnej úrovni.

Partnerstvo nadviaže na etablovanú spoluprácu medzi Európskou komisiou a Európskym výborom regiónov v rámci iniciatívy Mestá a regióny za integráciu , ktorú odštartoval Európsky výbor regiónov v roku 2019 so zámerom ponúknuť európskym primátorom a starostom a regionálnym predstaviteľom politickú platformu na výmenu informácií a prezentáciu pozitívnych príkladov integrácie migrantov a utečencov.

Ako uviedol predseda Európskeho výboru regiónov a regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas (EL/EĽS), „migrácia nie je výzvou len pre niekoľko členských štátov, ale ide o záležitosť týkajúcu sa celej Európskej únie. EÚ musí podporovať regióny, mestá a ostrovy, ako napríklad Lesbos, Lampedusa či Kanárske ostrovy, ktoré sú v prvej línii, aby mohli novým migrantom ponúknuť pomoc, integráciu a iné služby. Hoci miestne samosprávy zaviedli mnohé úspešné a inovatívne postupy integrácie, stále čelia problémom v oblasti prístupu k financovaniu, údajom a poznatkom, a to najmä v malých mestách a vidieckych oblastiach. Partnerstvo podporí ich úsilie a konkrétne preukáže, že pri riešení mnohých problémov, ktorým čelia, stojí EÚ pri nich.“

„Integrácia prebieha v každej obci, meste a regióne, kde migranti žijú, pracujú, študujú a zapájajú sa do aktivít, ako je napríklad šport. Miestne a regionálne samosprávy poskytujú základné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti, bývania a vzdelávania. Organizujú športové a kultúrne aktivity, v rámci ktorých sa osoby, ktoré práve prišli, zoznamujú s ľuďmi a nadväzujú priateľstvá. Teším sa na užšiu spoluprácu s Výborom regiónov s cieľom podporiť mestá a regióny v ich integračnom úsilí,“ vyhlásila komisárka Johanssonová .

Štátny tajomník Severného Porýnia-Vestfálska pre spolkové, európske a medzinárodné záležitosti a predseda komisie VR pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (CIVEX) Mark Speich (DE/EĽS) konštatoval: „Miestne a regionálne samosprávy sú kľúčové pre sociálne začlenenie a solidaritu, a preto som veľmi rád, že Európska komisia uznáva miestne a regionálne samosprávy ako kľúčových aktérov a že chce postaviť obce a regióny do centra svojich programov namiesto toho, aby EÚ vyvíjala paralelnú činnosť.“

VR sa dohodne na svojich odporúčaniach k novému paktu o migrácii a azyle na svojom plenárnom zasadnutí v marci 2021. Spravodajkyňa VR a podpredsedníčka Krajinského snemu Brém Antje Grotheer (DE/SES) sa domnieva, že „riešenie otázky migrácie sa nezačína, ani sa nekončí prijatím migrantov a utečencov. Akčný plán pre začlenenie a integráciu je preto neoddeliteľnou súčasťou holistického prístupu k migrácii, ktorý stavia miestne a regionálne samosprávy do centra opatrení zameraných na boj proti diskriminácii, posilnenie integrácie a zabezpečenie rovnakého prístupu k verejným statkom a službám pre migrantov. Inkluzívne spoločnosti sú nielen spravodlivejšie, ale aj prosperujúcejšie, a toto všetko sa začína na najnižšej úrovni.“

SÚVISLOSTI

Predseda Európskeho výboru regiónov považuje návrh nového paktu o migrácii a azyle , ktorý predložila Európska komisia, za „vítanú a potrebnú“ iniciatívu, ktorá by v prípade schválenia pomohla vybudovať odolné komunity a riadiť migráciu. Uviedol to počas diskusie, v rámci ktorej európska komisárka Ylva Johanssonová vyzvala regióny a mestá, aby využili zvýšené finančné prostriedky EÚ, ktoré sú k dispozícii na podporu integrácie prisťahovalcov.

Ústredným pilierom nového paktu o migrácii a azyle , ktorý bol prvýkrát predstavený v septembri 2020, je akčný plán pre integráciu a začlenenie 2021 – 2027 vypracovaný v novembri. V budúcom dlhodobom rozpočte EÚ sa predpokladá oveľa väčší objem finančných prostriedkov na integračné projekty a programy EÚ na roky 2021 – 2027.

VR spustil v marci 2019 iniciatívu s názvom Mestá a regióny za integráciu (#regions4integration), ktorej cieľom je spojiť mestá a regióny so záujmom o výmenu skúseností s integračnými politikami a získanie väčšieho množstva informácií o možnostiach zabezpečenia finančných prostriedkov EÚ na svoje aktivity v oblasti začleňovania migrantov do miestnych komunít a miestnych hospodárstiev.

Posledná tranža finančných prostriedkov dostupných z EÚ v celkovej výške 37,2 milióna EUR bola uvoľnená koncom novembra. Bude slúžiť na podporu projektov, ktoré pomáhajú deťom migrantov a obetiam obchodovania s ľuďmi, uľahčujú prístup k základným službám, zapájajú migrantov do navrhovania a vykonávania integračných politík a podporujú rozvoj partnerstiev viacerých zainteresovaných strán.

Ďalšie informácie

Fotografie zo 141. plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov sú k dispozícii v  galérii VR Flickr .

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 (0)473 84 39 81

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Cenu Pawla Adamowicza získalo mesto Michalowo a jeho obyvatelia za pomoc utečencom na hranici s Bieloruskom
Cenu Pawla Adamowicza získalo mesto Michalowo a jeho obyvatelia za pomoc utečencom na hranici s Bieloruskom
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Návrhy EÚ sú vítaným impulzom pre legálnu migráciu
Návrhy EÚ sú vítaným impulzom pre legálnu migráciu
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín
Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022