Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
VR a Európska komisia spúšťajú partnerstvo s cieľom pomôcť miestnym samosprávam integrovať migrantov a vykonávať nový pakt o migrácii a azyle  

Predseda Tzitzikostas a komisárka Johanssonová oznámili dohodu na plenárnom zasadnutí VR

Európska komisia a Európsky výbor regiónov (VR) spájajú svoje sily s cieľom vytvoriť nové partnerstvo na zvýšenie podpory činnosti v oblasti integrácie, ktorú vykonávajú mestá a regióny EÚ. O partnerstve informovali na dnešnom plenárnom zasadnutí VR jeho predseda Apostolos Tzitzikostas a európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová.

Nové partnerstvo v oblasti integrácie podporí mestá a regióny v EÚ prostredníctvom troch hlavných oblastí činnosti:

nadviazanie otvoreného a pravidelného dialógu medzi inštitúciami EÚ a miestnymi a regionálnymi samosprávami o integrácii,

budovanie kapacít a podpora výmeny skúseností miestnych a regionálnych samospráv,

zlepšenie dôkazov a údajov o integrácii na miestnej úrovni.

Partnerstvo nadviaže na etablovanú spoluprácu medzi Európskou komisiou a Európskym výborom regiónov v rámci iniciatívy Mestá a regióny za integráciu , ktorú odštartoval Európsky výbor regiónov v roku 2019 so zámerom ponúknuť európskym primátorom a starostom a regionálnym predstaviteľom politickú platformu na výmenu informácií a prezentáciu pozitívnych príkladov integrácie migrantov a utečencov.

Ako uviedol predseda Európskeho výboru regiónov a regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas (EL/EĽS), „migrácia nie je výzvou len pre niekoľko členských štátov, ale ide o záležitosť týkajúcu sa celej Európskej únie. EÚ musí podporovať regióny, mestá a ostrovy, ako napríklad Lesbos, Lampedusa či Kanárske ostrovy, ktoré sú v prvej línii, aby mohli novým migrantom ponúknuť pomoc, integráciu a iné služby. Hoci miestne samosprávy zaviedli mnohé úspešné a inovatívne postupy integrácie, stále čelia problémom v oblasti prístupu k financovaniu, údajom a poznatkom, a to najmä v malých mestách a vidieckych oblastiach. Partnerstvo podporí ich úsilie a konkrétne preukáže, že pri riešení mnohých problémov, ktorým čelia, stojí EÚ pri nich.“

„Integrácia prebieha v každej obci, meste a regióne, kde migranti žijú, pracujú, študujú a zapájajú sa do aktivít, ako je napríklad šport. Miestne a regionálne samosprávy poskytujú základné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti, bývania a vzdelávania. Organizujú športové a kultúrne aktivity, v rámci ktorých sa osoby, ktoré práve prišli, zoznamujú s ľuďmi a nadväzujú priateľstvá. Teším sa na užšiu spoluprácu s Výborom regiónov s cieľom podporiť mestá a regióny v ich integračnom úsilí,“ vyhlásila komisárka Johanssonová .

Štátny tajomník Severného Porýnia-Vestfálska pre spolkové, európske a medzinárodné záležitosti a predseda komisie VR pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (CIVEX) Mark Speich (DE/EĽS) konštatoval: „Miestne a regionálne samosprávy sú kľúčové pre sociálne začlenenie a solidaritu, a preto som veľmi rád, že Európska komisia uznáva miestne a regionálne samosprávy ako kľúčových aktérov a že chce postaviť obce a regióny do centra svojich programov namiesto toho, aby EÚ vyvíjala paralelnú činnosť.“

VR sa dohodne na svojich odporúčaniach k novému paktu o migrácii a azyle na svojom plenárnom zasadnutí v marci 2021. Spravodajkyňa VR a podpredsedníčka Krajinského snemu Brém Antje Grotheer (DE/SES) sa domnieva, že „riešenie otázky migrácie sa nezačína, ani sa nekončí prijatím migrantov a utečencov. Akčný plán pre začlenenie a integráciu je preto neoddeliteľnou súčasťou holistického prístupu k migrácii, ktorý stavia miestne a regionálne samosprávy do centra opatrení zameraných na boj proti diskriminácii, posilnenie integrácie a zabezpečenie rovnakého prístupu k verejným statkom a službám pre migrantov. Inkluzívne spoločnosti sú nielen spravodlivejšie, ale aj prosperujúcejšie, a toto všetko sa začína na najnižšej úrovni.“

SÚVISLOSTI

Predseda Európskeho výboru regiónov považuje návrh nového paktu o migrácii a azyle , ktorý predložila Európska komisia, za „vítanú a potrebnú“ iniciatívu, ktorá by v prípade schválenia pomohla vybudovať odolné komunity a riadiť migráciu. Uviedol to počas diskusie, v rámci ktorej európska komisárka Ylva Johanssonová vyzvala regióny a mestá, aby využili zvýšené finančné prostriedky EÚ, ktoré sú k dispozícii na podporu integrácie prisťahovalcov.

Ústredným pilierom nového paktu o migrácii a azyle , ktorý bol prvýkrát predstavený v septembri 2020, je akčný plán pre integráciu a začlenenie 2021 – 2027 vypracovaný v novembri. V budúcom dlhodobom rozpočte EÚ sa predpokladá oveľa väčší objem finančných prostriedkov na integračné projekty a programy EÚ na roky 2021 – 2027.

VR spustil v marci 2019 iniciatívu s názvom Mestá a regióny za integráciu (#regions4integration), ktorej cieľom je spojiť mestá a regióny so záujmom o výmenu skúseností s integračnými politikami a získanie väčšieho množstva informácií o možnostiach zabezpečenia finančných prostriedkov EÚ na svoje aktivity v oblasti začleňovania migrantov do miestnych komunít a miestnych hospodárstiev.

Posledná tranža finančných prostriedkov dostupných z EÚ v celkovej výške 37,2 milióna EUR bola uvoľnená koncom novembra. Bude slúžiť na podporu projektov, ktoré pomáhajú deťom migrantov a obetiam obchodovania s ľuďmi, uľahčujú prístup k základným službám, zapájajú migrantov do navrhovania a vykonávania integračných politík a podporujú rozvoj partnerstiev viacerých zainteresovaných strán.

Ďalšie informácie

Fotografie zo 141. plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov sú k dispozícii v  galérii VR Flickr .

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 (0)473 84 39 81

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023