Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
VR podporuje európsku iniciatívu občanov presadzujúcu zákaz klietkového chovu zvierat  

Guillaume Cros sa zúčastnil na prezentácii európskej iniciatívy občanov „Skoncujme s klietkovým chovom“

Spravodajca stanovísk Európskeho výboru regiónov o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky a o agroekológii Guillaume Cros sa zúčastnil na verejnom vypočutí v Európskom parlamente, kde sa diskutovalo o európskej iniciatíve občanov „Skoncujme s klietkovým chovom“. Spravodajca na ňom zopakoval, že VR je proti klietkovému chovu vtákov a zvierat, ako to napokon uviedol aj vo svojom stanovisku na tému Reforma SPP prijatom v roku 2018.

Iniciatívu „ Skoncujme s klietkovým chovom “ predstavila vo štvrtok 15. apríla v Európskom parlamente skupina organizácií aktívnych v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. V roku 2019 iniciatíva dosiahla hranicu jedného milióna podpisov potrebných na to, aby bola predložená Európskemu parlamentu a aby sa Európska komisia musela zaoberať ďalším postupom v tejto otázke.

Podpredseda zastupiteľstva regiónu Occitanie a spravodajca stanovísk VR na tému Reforma SPP a na tému Agroekológia (prijaté VR v marci 2021) Guillaume Cros (FR/Zelení) uviedol, že „ Európsky výbor regiónov vyzval na ukončenie praxe klietkového chovu zvierat v celej Európe. Negatívne externality priemyselnej živočíšnej výroby na životné prostredie, klímu a zdravie už nemožno ďalej ignorovať. Existujú alternatívy a nová SPP ich musí presadzovať.

Guillaume Cros počas svojho vystúpenia podporil iniciatívu občanov a ubezpečil, že „zákaz klietkového chovu pomôže v niektorých regiónoch znížiť koncentráciu živočíšnej výroby a v iných oblastiach zasa zachovať a rozvíjať extenzívny a humánny chov“. Navrhol tiež, aby bolo označovanie spôsobu chovu „ jasné a povinné a aby pokrývalo celý životný cyklus zvierat vrátane prepravy s cieľom umožniť výrobcom sledovať zlepšenia vo svojich postupoch a spotrebiteľom vybrať si výrobky, ktoré spĺňajú ich požiadavky “.

V decembri 2018 sa Európsky výbor regiónov vo svojom stanovisku na tému Reforma SPP zaviazal „prejsť do roku 2027 na spôsoby výroby bez klietkového chovu a na extenzívnejší spôsob výroby bez klietkového chovu“, „aby sme dokázali čeliť výzvam v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ale aj verejného zdravia“.

Guillaume Cros vyjadril podporu organizátorom európskej iniciatívy občanov „Skoncujme s klietkovým chovom“ v roku 2019, keď dosiahli hranicu jedného milióna podpisov.

V Európe je klietkový chov zvierat a vtákov bežnou praxou. Každoročne sa v celej Európskej únii chová v klietkach viac ako 300 miliónov hospodárskych zvierat. Podľa organizácie Compassion in World Farming sa 94 % ľudí v Európe domnieva, že ochrana dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat je dôležitá, a 82 % si myslí, že hospodárske zvieratá by mali byť lepšie chránené.

Kontakt:

Berta López Domènech

Tel.: +32 2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Share: