Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zvýšenie udržateľnej a inteligentnej mobility v mestách a metropolitných regiónoch  

Na decembrovom plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov prijali mestá a regióny svoje návrhy na zlepšenie verejnej dopravy v mestách a metropolitných oblastiach. V stanovisku, ktoré vypracoval maršálek Mazovského vojvodstva Adam Struzik (PL/EĽS), sa poukazuje na problémy spojené s nárastom automobilovej dopravy v mestách a metropolitných oblastiach. Zároveň sa v ňom vyzýva na udržateľné a inteligentné riešenia v oblasti mobility.

Z dopravy pochádza v EÚ približne štvrtina emisií skleníkových plynov a niektoré jej druhy majú negatívny vplyv na kvalitu života a zdravie ľudí v dôsledku znečistenia ovzdušia, dopravného preťaženia, hluku, nehôd a spôsobu využívania verejného priestoru. Na druhej strane si charakter metropolitných regiónov vyžaduje, aby občania dochádzali z prímestských oblastí do centier miest. V dôsledku toho potrebujeme ekologicky vhodnú mobilitu, čo znamená, že ústredným pilierom tejto transformácie musí byť nákladovo efektívna verejná doprava.

„Moderné mestá sú založené na dobre organizovanej a efektívne riadenej verejnej doprave, ktorá je kľúčom k ich rozvoju. Musíme nájsť alternatívne a udržateľné riešenia individuálnej motorizovanej dopravy, ktorej skutočné náklady sa v súčasnosti výrazne podhodnocujú. Zároveň si treba uvedomiť, že v dôsledku pandémie COVID-19 nastal trend menšieho využívania verejnej dopravy. Preto musíme investovať do inovatívnych riešení a poučiť sa zo súčasnej situácie, aby sme vytvorili odolné systémy verejnej dopravy, ktoré budú bezpečnou a vhodnou voľbou v súčasnej kríze, ale aj pre ostatné možné budúce krízy“ , objasnil Adam Struzik, maršálek Mazovského vojvodstva.

Spravodajca vyzval Európsku komisiu, aby zabezpečila podporu a financovanie nielen nových investícií do mestskej verejnej dopravy a infraštruktúry nemotorizovanej mobility, ale aj prepracovanie zastaraných a neúčinných riešení. Primeraná časť investícií do udržateľnej mestskej mobility, ktoré mestám a metropolitným oblastiam pomôžu zabezpečiť dekarbonizáciu všetkých druhov dopravy a udržateľnejší podiel jednotlivých druhov dopravy musí pochádzať z Nástroja na prepájanie Európy, modernizačného fondu, Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ako aj z Fondu na spravodlivú transformáciu.

Spravodajca ďalej zdôraznil, že je dôležité nájsť spôsoby, ako uspokojiť nároky občanov na dopravu a zároveň zmenšiť ich potrebu cestovať i negatívne dôsledky, ktoré to má. Úzkou spoluprácou v oblasti dopravy a územného plánovania sa môže zabezpečiť, že občanom budú v sieti stredísk primeranej veľkosti dostupné všetky tovary a služby, najmä z oblasti zdravia, vzdelávania, športu, kultúry a sociálnej podpory. Spravodajca žiada aj spoľahlivé integrované systémy verejnej dopravy, ktoré budú spájať vidiecke, prímestské a mestské oblasti, najmä pre dochádzajúcich, starších a mladých ľudí.

„Regionálne samosprávy zohrávajú osobitnú úlohu pri efektivite verejnej dopravy a integrácii miest a metropolitných oblastí s vidiekom vďaka modernému plánovaniu a financovaniu verejnej dopravy. Kľúčovú úlohu tu zohráva aj externé financovanie z kohéznych fondov EÚ a iné nástroje financovania investícií do dopravy, najmä Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý je súčasťou Európskej zelenej dohody,“ povedal Adam Struzik .

Podľa neho budú mestá a metropolitné oblasti potrebovať politické rozhodnutia založené na koncepčnej, organizačnej a vzdelávacej činnosti a musia mať primerané finančné zdroje na dosiahnutie cieľov dekarbonizácie. Zmena spoločenských návykov smerom k väčšiemu podielu takých druhov dopravy, ktoré menej zaťažujú životné prostredie, si vyžaduje uvedomelosť používateľov, a najmä skutočnú možnosť voľby.

Ďalšie informácie:

Rozhovor s  Adamom Struzikom : Verejná doprava po pandémii COVID-19 – potreba inovatívnych a bezpečných krízových riešení teraz i v budúcnosti

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0)494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022