Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Summit o ekologickej transformácii: Automobilové regióny – kľúč k úspechu!  

Politickí lídri z automobilových regiónov (CoRAI) sa stretli s európskym komisárom pre rozpočet Johannesom Hahnom, členmi komisie Európskeho výboru regiónov pre územnú súdržnosť (COTER) a zástupcami automobilového priemyslu, aby diskutovali o úlohe automobilových regiónov pri dosahovaní úspešnej ekologickej transformácie. Podujatie sa uskutočnilo 14. októbra v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest (pozrite si záznam ).

Pandémia postihuje automobilový a dodávateľský priemysel v čase, keď výrazne investuje do ekologickej transformácie. Tento rok klesol predaj vozidiel o 32 %, čo viedlo k masívnemu zníženiu počtu pracovných miest v automobilových regiónoch. Európska zelená dohoda a rozpočet EÚ budú zohrávať kľúčovú úlohu pri pomoci automobilovým regiónom a priemyslu, aby zvládli túto transformáciu.

Komisár Johannes Hahn vo svojom úvodnom prejave na summite o ekologickej transformácii zdôraznil, že „ európske regióny sú stredobodom ekologickej a digitálnej transformácie a plánu obnovy EÚ. Práve MSP, európske hodnotové reťazce a európsky priemysel podnietia inovácie, vytvoria pracovné miesta a podporia hospodársky rast v Európe.

Predseda medziregionálnej skupiny Výboru regiónov Budúcnosť automobilového priemyslu a minister regionálnej vlády Štajerska Christopher Drexler (AT/EĽS) privítal účastníkov a zdôraznil, že „ automobilový a dodávateľský priemysel a európske regióny, v ktorých pôsobia, sa nečakane dostali do dramatickej situácie. My, európske regióny, musíme spojiť sily, aby sme sa postavili do čela tejto potrebnej transformácie. Dúfajme, že nás táto kríza ešte viac posilní. Inovácie a medzinárodná spolupráca boli pre Štajersko vždy receptom na úspech. Štajersko je automobilový región podporujúci výskum a vývoj. Túto inovačnú silu využijeme spolu s ostatnými automobilovými regiónmi v Európe na vymanenie sa z tejto krízy a vytváranie nových pracovných miest.

Ak chce Európska únia minimalizovať škody na zamestnanosti a konkurencieschopnosti priemyslu, musí pomôcť modernizovať a zlepšiť súčasné továrne v Európe, aby sa toto odvetvie úspešne prispôsobilo cieľom zelenej dohody “, dodal podpredseda regionálnej vlády autonómneho spoločenstva Kastília-León Francisco Igea Arisqueta (ES/Renew Europe), „ Od automobilového priemyslu závisia desaťtisíce pracovných miest v regióne Kastília-León a mnoho miliónov pracovných miest v celej Európe “.

Predsedníčka regionálnej vlády Navarry María Victoria Chivite Navascués (ES/SES) vedie svoj región k elektromobilite: „ Navarra sa stala dokonalou automobilovou skúšobnou zónou, ktorá zameriava kapacity automobilového priemyselného odvetvia na vývoj elektrických vozidiel a ich komponentov a zároveň podporuje rozvoj a zavádzanie nových riešení v oblasti mobility v Navarre

K ekologickej mobilite vedie viacero ciest. Francisco Igea Arisqueta je presvedčený, že „ cieľom musí byť dosiahnutie účinného zníženia emisií, nie uprednostnenie niektorých technológií pred inými “. Praktický príklad uviedol Jonas Strömberg (Scania) : „ Vedeli ste, že odpad, ktorý vyprodukuje tisíc ľudí, môže poháňať autobus počas jedného roka? Kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa je oveľa systémovejší proces regionálneho a mestského obstarávania “.

Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja József Berényi (SK/EĽS) vyzval na úzku spoluprácu medzi priemyslom a regiónmi, pričom zdôraznil, že: „ pokiaľ ide o automobilový priemysel v Trnavskom kraji, sme presvedčení, že spolupráca medzi vedením kraja, podnikmi a priemyslom je kľúčová, najmä počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 . Zvyšovanie konkurencieschopnosti automobilovej výroby, digitalizácia a inovácie zohrávajú kľúčovú úlohu na ceste k udržateľnej budúcnosti.

Dodávateľské odvetvie automobilového priemyslu prináša nevyhnutné riešenia na to, aby sa ekologická a digitálna transformácia mobility stala skutočnosťou. Pandémia COVID-19 urýchlila zmenu, ale spôsobila aj veľký dodatočný tlak, v neposlednom rade v oblasti zamestnanosti. Európa potrebuje silný automobilový ekosystém, aby si udržala konkurencieschopnosť a napredovala v plnení ambicióznych cieľov v oblasti životného prostredia, digitálnych technológií a bezpečnosti cestnej premávky. Potrebujeme politický rámec na všetkých úrovniach – regionálnej, národnej a európskej – ktorý by bol „technologicky otvorený“ a čo najviac podporoval inovácie, " zhrnula generálna tajomníčka Európskeho združenia dodávateľov automobilových komponentov (CLEPA) Sigrid de Vries .

Poznámka pre redaktorov:

CoRAI je medziregionálna skupina Európskeho výboru regiónov Budúcnosť automobilového priemyslu, ktorá združuje viac ako 30 vedúcich politických predstaviteľov z automobilových regiónov s cieľom podporiť spoluprácu medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi.

Kontakt:

David Crous

Tel. +32 (0)470 881037

david.crous@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu