Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni lídri: Členské štáty EÚ musia zvýšiť ambície v oblasti klímy a dohodnúť sa na cieli znížiť emisie CO 2 do roku 2030 aspoň o 55 %  

Európsky výbor regiónov a nemecká ministerka životného prostredia diskutujú o tom, ako dosiahnuť ekologickú, odolnú a spravodlivú obnovu

Miestni a regionálni lídri dnes zdôraznili, že Európa musí vyvodiť správne ponaučenia z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a pripraviť podmienky pre ekologickú obnovu tým, že umožní svojim mestám a regiónom viesť boj proti zmene klímy. Toto posolstvo vyplynulo z diskusie členov Európskeho výboru regiónov s nemeckou spolkovou ministerkou životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti Svenjou Schulzeovou. Európsky výbor regiónov tiež vyzval všetky hlavy štátov a predsedov vlád EÚ27, aby zvýšili svoje ambície a tento týždeň sa dohodli na cieli znížiť emisie CO 2 do roku 2030 aspoň o 55 %.

Vedúci predstavitelia 27 členských štátov EÚ sa na zasadnutí Európskej rady tento týždeň budú usilovať o dosiahnutie dohody o novom cieli EÚ v oblasti znižovania emisií CO 2 do roku 2030. Európska komisia navrhuje znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Európsky výbor regiónov podporuje túto pozíciu. Počas virtuálnej diskusie na plenárnom zasadnutí výboru vedúci predstavitelia regiónov, miest a obcí EÚ zdôraznili, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 by nemala brániť záväzku EÚ riešiť krízu v oblasti klímy a biodiverzity stanovením nového ambicióznejšieho cieľa do roku 2030. Úspešné vykonávanie Európskej zelenej dohody – novej stratégie EÚ pre rast – treba pretaviť do konkrétnych projektov na miestnej úrovni a musí byť založené na decentralizovanom prístupe.

Predseda Európskeho výboru regiónov a guvernér stredného Macedónska v Grécku Apostolos Tzitzikostas vyhlásil : „Naše hospodárstva a naša klíma sú v zlomovom bode. Potrebujeme vyváženú, spravodlivú a ekologickú obnovu Európy pre každý región, každé mesto a každú obec. Členské štáty EÚ sa musia dohodnúť na znížení emisií CO 2 do roku 2030 aspoň o 55 % a bezodkladne schváliť dlhodobý rozpočet EÚ a jej plány obnovy. Je to nevyhnutné na to, aby sa pripravili podmienky pre uhlíkovo neutrálnu Európu do roku 2050, zaručil rýchly prechod na udržateľnejšie hospodárstva a zároveň ochránili pracovné miesta a vytvorili nové príležitosti.“

Spolková ministerka Svenja Schulze počas svojho vystúpenia na plenárnom zasadnutí VR 8. decembra zdôraznila, že „tak ako v boji proti ochoreniu COVID-19 vieme, že kľúčovým faktorom úspechu v politike v oblasti životného prostredia a klímy je dobrá spolupráca medzi všetkými úrovňami – európskou, národnou, regionálnou a miestnou. Zelená dohoda je stratégiou hospodárskeho oživenia Európy, vďaka ktorej bude odolnejšia, konkurencieschopnejšia a udržateľnejšia. Je nevyhnutné, aby členské štáty čoskoro dosiahli dohodu o viacročnom finančnom rámci a Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ktorá by zahŕňala obrovské výdavky na ochranu klímy a biodiverzitu.“

Ako konštatoval starosta mesta Sevilla a predseda komisie ENVE pracovnej skupiny pre zelenú dohodu vo VR Juan Espada (ES/SES) , „zotavenie z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 je príležitosťou obnoviť Európu udržateľným spôsobom a urýchliť veľmi potrebnú ekologickú transformáciu. Nemáme času nazvyš, či už na záchranu našich ekonomík so silným európskym rozpočtom alebo na realizáciu odvážnejších opatrení v oblasti klímy. Tento týždeň sa plán cieľov v oblasti klímy do roku 2030 môže stať jedným z hlavných úspechov tohto predsedníctva. Mestá a regióny sú pripravené konať.“

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ, ktoré ukončí svoje šesťmesačné pôsobenie 31. decembra, požiadalo VR o vypracovanie dvoch stanovísk, čo dokazuje záväzok nemeckej vlády k intenzívnemu zapojeniu miest a regiónov do politiky v oblasti klímy. V  prvom z nich sa posudzujú možnosti preventívnej adaptácie na zmenu klímy a od Európskej komisie sa naliehavo žiada, aby v súlade so zásadami aktívnej subsidiarity a proporcionality vypracovala novú stratégiu EÚ pre adaptáciu s jasnými cieľmi a ukazovateľmi.

Spravodajca tohto stanoviska, predseda rady mesta Espoo a bývalý predseda VR (2015 – 2017) Markku Markkula (FI/EĽS) vyhlásil: „Politickí činitelia by mali k zmene klímy pristupovať ako k stavu núdze, ktorý sa musí riešiť kolektívne inovatívnymi opatreniami na odstránenie uzavretého spôsobu myslenia a prekážok a začlenením politík v oblastiach adaptácie na zmenu klímy a zmierňovania jej dôsledkov. To znamená, že ambície v oblasti klímy musia byť oveľa vyššie než tie, o ktorých dnes diskutuje EÚ, a mestám a regiónom treba poskytnúť nástroje potrebné na prípravu územných riešení. Žiadna adaptačná politika nebude fungovať, pokiaľ sa v nej nezohľadnia potreby, názory a odborné znalosti regiónov a miest.“

Druhé stanovisko , ktoré sa zameriava na vplyv zmeny klímy na regióny a poskytuje prvé hodnotenie zelenej dohody, predstaví v stredu spravodajca Andries Gryffroy (BE/EA) . Tento poslanec Flámskeho parlamentu poukázal na to, že „zelená dohoda bude úspešná, len ak podporí prístup zdola nahor. Žiadame užšiu spoluprácu s Európskou komisiou s cieľom zabezpečiť, aby stredobodom dohody boli regióny a mestá. Niekoľko regiónov a miest prijalo plány energetickej transformácie alebo miestne zelené dohody. Tieto sa však len zriedka premietajú do národných plánov a stratégií. Navrhujeme, aby nižšie úrovne verejnej správy boli plne zapojené do navrhovania a zavádzania národných plánov obnovy a umožnil sa im väčší a jednoduchší prístup k finančných prostriedkom. Sme pripravení spolupracovať s Komisiou a jej Spoločným výskumným centrom na vytvorení európskeho regionálneho prehľadu s cieľom monitorovať a sledovať pokrok vo vykonávaní právnych predpisov, politík a financovania súvisiacich s klímou a zelenou dohodou na regionálnej úrovni.“

Podkladové informácie

Vedúci predstavitelia 27 členských štátov EÚ sa na zasadnutí Európskej rady tento týždeň (10. – 11. decembra) budú usilovať o dosiahnutie dohody o novom cieli EÚ v oblasti znižovania emisií CO 2 do roku 2030. To by EÚ umožnilo predložiť aktualizovaný vnútroštátne stanovený príspevok k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy do konca roka 2020. Európska komisia v pláne cieľov v oblasti klímy do roku 2030 navrhuje znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Európsky výbor regiónov podporuje túto pozíciu.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 (0)473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous

Tel. +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023