Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európska komisia a Európsky výbor regiónov nadviažu spoluprácu na realizáciu zelenej dohody na miestnej úrovni  

Európska komisia a Európsky výbor regiónov (VR) sa zaviazali začať novú fázu spolupráce s cieľom urýchliť realizáciu zelenej dohody v európskych regiónoch a mestách. Výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vyzval v diskusii miestne a regionálne samosprávy, aby prevzali zodpovednosť a formovali zelenú dohodu v oblastiach, ktoré patria do ich právomocí. Členovia VR uvítali túto spoluprácu a podporili zelenú dohodu ako hlavný nástroj EÚ na zabezpečenie ekologického a inkluzívneho hospodárskeho oživenia vo všetkých regiónoch, mestách a obciach.

Cieľom novej spolupráce je poskytnúť miestnym a regionálnym samosprávam podporu a poznatky, ktoré potrebujú pri snahe účinnejšie zvládnuť obnovu vo svojich krajinách a využiť finančné prostriedky EÚ, aby sa zelená dohoda stala realitou v každom spoločenstve, konkrétne pri zlepšovaní energetickej hospodárnosti budov, rozvoji udržateľnej dopravy a ochrane prirodzených biotopov. Obe inštitúcie budú spolupracovať na posilnení postavenia a mobilizácii miestnych a regionálnych samospráv v Európe, pričom budú spolupracovať s národnými vládami na tom, aby sa zelená dohoda stala stredobodom ich národných investičných plánov.

Predseda Európskeho výboru regiónov a gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas v tejto súvislosti uviedol, že „ nedovolíme, aby pandémia stála v ceste nášmu záväzku chrániť naše životné prostredie. Potrebujeme ekologickú, spravodlivú a odolnú obnovu pre všetky regióny a mestá, bohaté aj chudobné, mestské i vidiecke oblasti. Teraz musíme konať spoločne a urýchliť ekologickú transformáciu realizáciou konkrétnych projektov na miestnej úrovni. Naša nová spolupráca s Európskou komisiou je bodom zlomu v našom partnerstve. Posilní, podporí a zmobilizuje miestne a regionálne samosprávy, aby zelenú dohodu hmatateľne vniesli do života Európanov a splnili naše sľuby, ktoré sme dali svojim spoluobčanom a deťom.“

Počas plenárneho zasadnutia výkonný podpredseda Európskej komisie a komisár pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans podotkol, že „opatrenia v oblasti klímy sa začínajú v uliciach našich miest a štvrtí. Európska komisia a Európsky výbor regiónov budú spolupracovať na vlne obnovy, čistej doprave a zelených mestách. Výbor by mal získať miesto v politickej rade Dohovoru primátorov a starostov a mal by byť kľúčovým aktérom nášho klimatického paktu naplánovaného na tento rok, ktorého členovia sa stanú vyslancami pre oblasť klímy. Začnime pracovať na opatreniach v oblasti klímy v našich regiónoch, ktoré môžu inšpirovať zvyšok sveta.“

VR nedávno zriadil pracovnú skupinu pre zelenú dohodu na miestnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby sa stratégia EÚ pre udržateľný rast a plány obnovy po pandémii COVID-19 premietli do priameho financovania pre mestá a regióny.

Členovia VR odovzdali podpredsedovi Timmermansovi súhrn 200 osvedčených postupov , ktorý ilustruje, ako mestá a regióny už uskutočňujú transformáciu v praxi prostredníctvom konkrétnych projektov týkajúcich sa energetickej účinnosti, nízkoemisnej dopravy, udržateľného nakladania s potravinami a zelenej infraštruktúry.

Diskusia o zelenej dohode sa uskutočnila počas 140. plenárneho zasadnutia VR a počas Európskeho týždňa regiónov a miest , kde bol predstavený prvý výročný regionálny a miestny barometer a kde sa konali diskusie s predsedníčkou Komisie Ursulou von der Leyenovou a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.

Zhromaždenie diskutovalo o viacerých návrhoch týkajúcich sa kľúčových tém zelenej dohody :

Klimatický pakt : Primátor Varšavy Rafał Trzaskowski (PL/EĽS) prezentoval svoje stanovisko na tému Európsky klimatický pakt . Sme plne odhodlaní vykonávať zelenú dohodu, “ vyhlásil primátor Trzaskowski „Chceme plniť ambiciózne a realistické ciele, aby sme slúžili našim komunitám a pomáhali vytvárať nové pracovné miesta. Klimatický pakt by mal spočívať na dvoch pilieroch. Po prvé, na intenzívnej spolupráci medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami a inštitúciami EÚ na konkrétnych projektoch, ako je renovácia budov. Po druhé, klimatický pakt by mal byť zastrešujúcim rámcom pre miestne partnerstvá v oblasti klímy v celej EÚ, aby sa navzájom od seba učili. Ako primátor Varšavy viem, do akej miery sa naše rozpočty znížili v dôsledku pandémie. Preto je nevyhnutné, aby sme mali priamy prístup k finančným prostriedkom EÚ na vykonávanie udržateľných politík.“

Udržateľné mestá : primátor Sevilly a predseda pracovnej skupiny pre zelenú dohodu na miestnej úrovni (v rámci komisie ENVE VR) Juan Espadas (ES/SES) predstavil svoje stanovisko na tému Obnovenie Charty z Lipska o trvalej udržateľnosti európskych miest . „ Až 68 % svetovej populácie bude do roku 2050 žiť v mestských oblastiach, takže mestá môžu a musia byť hnacou silou budovania udržateľnej budúcnosti ,“ zdôraznil primátor Espadas. Vyzývame nemecké predsedníctvo Rady EÚ, aby urobilo obnovenú Lipskú chartu záväznou na európskej úrovni, nech sa spolu s európskou zelenou dohodou, cieľmi udržateľného rozvoja a výraznejšou mestskou agendou stane hlavným plánom našich miest na vytváranie dobrých životných podmienok pre všetkých .“

Biodiverzita : Spravodajca Roby Biwer (LU/SES), člen zastupiteľstva obce Bettembourg, predstavil stanovisko VR na tému Biologicky rozmanité mestá a regióny po roku 2020 v kontexte 15. konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite a budúcej stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 . Vysielame varovný signál, ktorý má byť budíčkom na zmenu tvaru krivky úbytku biodiverzity a ekosystémov ,“ upozornil spravodajca Biwer. Musíme zapojiť všetky úrovne verejnej správy do podpory tejto snahy, aby sa toto úsilie stalo kľúčovým pilierom našej obnovy. Európska zelená dohoda môže byť naším hlavným nástrojom na budovanie udržateľnej budúcnosti s cieľom chrániť našu planétu, zastaviť klimatickú krízu a predchádzať pandémiám chorôb v budúcnosti. Je čas konať. A to hneď teraz!“

Obehové hospodárstvo : Spravodajca Tjisse Stelpstra (NL/EKR), člen rady provincie Drenthe, prezentoval stanovisko VR na tému Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo . Spravodajca Stelpstra vyjadril presvedčenie, že „ pandémia ochorenia COVID-19 odhalila našu závislosť a zraniteľnosť . Preto je varovným signálom pre všetkých, aby napredovali smerom k udržateľnosti. Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo priamo súvisí s prepotrebným znižovaním emisií CO 2 . Musíme si stanoviť konkrétne ciele a nové normy dosahovať vďaka inováciám. Ak to dokážeme urobiť lepšie, tak to musíme urobiť lepšie!“

Ďalšie informácie:

Podpredseda Timmermans naposledy vystúpil pred zhromaždením miest a regiónov EÚ v  decembri 2019 , keď VR prijal uznesenie o zelenej dohode. Jedným z kľúčových odporúčaní VR bolo zvýšiť cieľ zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň na 55 %, za ktorý sa v súčasnosti vyslovuje Európska komisia.

Zelená dohoda na miestnej úrovni ( Green Deal Going Local ) je novou iniciatívou Európskeho výboru regiónov, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra Európskej zelenej dohody a zabezpečiť, aby sa stratégia EÚ pre udržateľný rast, ako aj plány obnovy po pandémii COVID-19 premietli do priameho financovania miest a regiónov a hmatateľných projektov pre každé územie. Iniciatíva Zelená dohoda na miestnej úrovni bola spustená 15. júna 2020 vytvorením osobitnej pracovnej skupiny zloženej z 13 členov . Prečítajte si tlačovú správu .

Na našej online mape nájdete prvých 200 najlepších postupov VR v rámci zelenej dohody.

Výročný regionálny a miestny barometer (#EURegionalBarometer) bol podkladom na vypracovanie uznesenia „Miestne a regionálne samosprávy čelia pandémii COVID-19 a pracujú na obnove“, ktoré 13. októbra prijme 329 členov VR (predbežná verzia je dostupná tu ). Úvodný prejav predsedu Tzitzikostasa je dostupný na internetovej stránke predsedu Európskeho výboru regiónov.

Zistenia výročného regionálneho a miestneho barometra ( tlačovú správu nájdete tu ) .

Kontakt: David Crous // david.crous@cor.europa.eu //| +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023