Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Adaptácia na zmenu klímy: nový súbor nástrojov pre mestá a regióny je teraz k dispozícii online  

Európsky výbor regiónov (VR) uverejnil prvú príručku k Zelenej dohode zameranú na adaptáciu na zmenu klímy. Príručka je interaktívny súbor nástrojov, ktorý poskytuje informácie o finančnej pomoci a technických možnostiach na zavádzanie opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy v závislosti od rôznych geografických oblastí a regionálnych špecifík. Cieľom je poskytnúť miestnym a regionálnym samosprávam súbor nástrojov a odporúčaní na lepšiu adaptáciu na zmenu klímy, minimalizáciu zraniteľnosti a budovanie odolnosti s cieľom znížiť riziká katastrof a zmierniť straty a škody.Príručka je k dispozícii pre každý členský štát.

Nová príručka o adaptácii na zmenu klímy navrhnutá kreatívnym a interaktívnym spôsobom poskytuje miestnym a regionálnym samosprávam usmernenia pre vykonávanie Zelenej dohody na miestnej a regionálnej úrovni. Ponúka pomoc pri hľadaní správnych opatrení na riešenie rizík spojených so zmenou klímy. Rovnako obsahuje usmernenia týkajúce sa prípadových štúdií, finančnej pomoci a technickej pomoci v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Zatiaľ čo toto prvé vydanie sa zameriava na prispôsobenie sa globálnemu otepľovaniu, ďalšie pripravované príručky sa budú venovať vlne obnovy a biodiverzite.

Príručka o adaptácii na zmenu klímy je súčasťou kampane Výboru regiónov s názvom Zelená dohoda na miestnej úrovni, ktorej cieľom je podporovať vykonávanie Zelenej dohody v regiónoch a mestách. Keďže neexistuje univerzálny recept ako Zelenú dohodu realizovať na miestnej a regionálnej úrovni, táto príručka poskytuje podrobné usmernenia a je prispôsobená každému miestnemu kontextu (od mestských alebo vidieckych oblastí po pobrežné oblasti a iné).

Odkaz na webovú stránku príručky Kliknite na názov štátu pre príslušnú jazykovú verziu príručky. V súčasnosti je príručka k dispozícii len v angličtine.

Belgicko / Bulharsko / Cyprus / Česká republika / Dánsko / Estónsko / Fínsko / Francúzsko / Grécko / Holandsko / Chorvátsko / Írsko / Litva / Lotyšsko / Luxembursko / Maďarsko / Malta / Nemecko / Poľsko/ Portugalsko / Rakúsko / Rumunsko / Slovensko / Slovinsko / Španielsko / Švédsko / Taliansko /

Kontakt: Sekretariát pre Zelenú dohodu na miestnej úrovni: greendeal@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023