Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Adaptácia na zmenu klímy: nový súbor nástrojov pre mestá a regióny je teraz k dispozícii online  

Európsky výbor regiónov (VR) uverejnil prvú príručku k Zelenej dohode zameranú na adaptáciu na zmenu klímy. Príručka je interaktívny súbor nástrojov, ktorý poskytuje informácie o finančnej pomoci a technických možnostiach na zavádzanie opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy v závislosti od rôznych geografických oblastí a regionálnych špecifík. Cieľom je poskytnúť miestnym a regionálnym samosprávam súbor nástrojov a odporúčaní na lepšiu adaptáciu na zmenu klímy, minimalizáciu zraniteľnosti a budovanie odolnosti s cieľom znížiť riziká katastrof a zmierniť straty a škody.Príručka je k dispozícii pre každý členský štát.

Nová príručka o adaptácii na zmenu klímy navrhnutá kreatívnym a interaktívnym spôsobom poskytuje miestnym a regionálnym samosprávam usmernenia pre vykonávanie Zelenej dohody na miestnej a regionálnej úrovni. Ponúka pomoc pri hľadaní správnych opatrení na riešenie rizík spojených so zmenou klímy. Rovnako obsahuje usmernenia týkajúce sa prípadových štúdií, finančnej pomoci a technickej pomoci v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Zatiaľ čo toto prvé vydanie sa zameriava na prispôsobenie sa globálnemu otepľovaniu, ďalšie pripravované príručky sa budú venovať vlne obnovy a biodiverzite.

Príručka o adaptácii na zmenu klímy je súčasťou kampane Výboru regiónov s názvom Zelená dohoda na miestnej úrovni, ktorej cieľom je podporovať vykonávanie Zelenej dohody v regiónoch a mestách. Keďže neexistuje univerzálny recept ako Zelenú dohodu realizovať na miestnej a regionálnej úrovni, táto príručka poskytuje podrobné usmernenia a je prispôsobená každému miestnemu kontextu (od mestských alebo vidieckych oblastí po pobrežné oblasti a iné).

Odkaz na webovú stránku príručky Kliknite na názov štátu pre príslušnú jazykovú verziu príručky. V súčasnosti je príručka k dispozícii len v angličtine.

Belgicko / Bulharsko / Cyprus / Česká republika / Dánsko / Estónsko / Fínsko / Francúzsko / Grécko / Holandsko / Chorvátsko / Írsko / Litva / Lotyšsko / Luxembursko / Maďarsko / Malta / Nemecko / Poľsko/ Portugalsko / Rakúsko / Rumunsko / Slovensko / Slovinsko / Španielsko / Švédsko / Taliansko /

Kontakt: Sekretariát pre Zelenú dohodu na miestnej úrovni: greendeal@cor.europa.eu

Zdieľať :