Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zelená dohoda na miestnej úrovni: výzva na predkladanie osvedčených postupov  

Európsky výbor regiónov vyzýva svojich členov a mladých volených politikov, aby predkladali osvedčené postupy s cieľom zozbierať, ukázať, propagovať a rozširovať nízkouhlíkové projekty po celej EÚ. Je Vaše mesto alebo región priekopníkom udržateľnosti? Ste hrdí na projekty spojené s cieľmi zelenej dohody, ktoré realizujete vo svojich komunitách? Potom je táto výzva určená práve Vám.

Mestá a regióny môžu byť kľúčovými článkami pre realizáciu zelenej dohody a posúvať EÚ bližšie k cieľu klimatickej neutrality. V kontexte krízy COVID-19 má väčší význam než kedykoľvek predtým poukazovať na environmentálny, hospodársky a sociálny prínos nízkouhlíkových iniciatív.

Práve na tento účel vyhlasuje Európsky výbor regiónov výzvu pre svojich členov a mladých volených politikov na predkladanie osvedčených postupov s cieľom zozbierať, ukázať, propagovať a rozširovať nízkouhlíkové projekty po celej EÚ.

Miestne a regionálne projekty budú začlenené do platformy, ktorá bude ukazovať, ako mestá a regióny pomáhajú plniť ciele zelenej dohody a prispievajú k ekologickej obnove, aby sa dosiahla udržateľnejšia, inkluzívnejšia a odolnejšia spoločnosť.

Projekty budú uverejnené na interaktívnej mape VR a propagované medzi inštitúciami EÚ, zainteresovanými stranami a v médiách, a to najmä počas 18. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest , ktorý sa uskutoční v októbri 2020. Osvedčené postupy sa využijú aj v správe o zelenej dohode, ktorú má Európsky výbor regiónov na žiadosť nemeckého predsedníctva Rady Európskej únie predložiť v druhej polovici roka 2020.

So zreteľom na nový rozpočet EÚ, nástroj na obnovu Next Generation EU v celkovej výške 750 miliárd EUR a očakávajúc plány podpory obnovy a odolnosti členských štátov chce Európsky výbor regiónov ukázať, prečo musia byť mestá a regióny v centre stratégie obnovy a na čo treba zamerať prioritné investície.

Kto sa môže zapojiť?

Členovia a náhradníci Európskeho výboru regiónov a účastníci programu Mladí volení politici (YEP) .

Aké projekty možno prihlásiť?

Členovia a mladí volení politici sa môžu podeliť o svoje nedávno dokončené alebo prebiehajúce projekty a iniciatívy, ktoré pomáhajú dosiahnuť ciele zelenej dohody a posúvajú Európu bližšie ku klimatickej neutralite: počnúc energetickou účinnosťou budov až po využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, čistú mobilitu, ochranu biodiverzity či iniciatívy v oblasti obehového hospodárstva. Príslušné projekty musia prispievať k znižovaniu emisií CO 2 v sektoroch, na ktoré sa vzťahuje zelená dohoda, nová stratégia rastu na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050:

  • Čistá energia a energetická účinnosť (vrátane energie z obnoviteľných zdrojov a renovácie budov)
  • Udržateľná doprava
  • Zachovanie biodiverzity v Európe
  • Udržateľné financie a ekologický priemysel
  • Prechod na obehové hospodárstvo
  • Európa s nulovým znečistením
  • Potraviny a poľnohospodárstvo

Ako sa môžem zapojiť: Stačí vyplniť online prihlasovací formulár .

Dokedy treba podať prihlášku? Prihlášku musíte podať do pondelka 21. septembra 2020.

Kontakt: enve@cor.europa.eu

Zelená dohoda na miestnej úrovni: na tomto odkaze sa dozviete viac o portáli VR venovanom zelenej dohode a príslušnej pracovnej skupine.

Zdieľať :