Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Ekologický dohovor: EÚ musí zhromaždiť ďalšie finančné prostriedky a zmobilizovať miestne subjekty smerom ku klimatickej neutralite  
Európsky výbor regiónov (VR) víta návrh Európskej komisie týkajúci sa finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti a podporuje požiadavky na nové zdroje a prepracované pravidlá štátnej pomoci.

Návrh na vytvorenie Fondu na spravodlivú transformáciu a Mechanizmu spravodlivej transformácie, ktorý dnes predložila Európska komisia, zohľadňuje požiadavky regiónov a miest EÚ na miestne orientované nástroje s cieľom riešiť otázku transformácie smerom ku klimatickej neutralite. Európski miestni a regionálni lídri však varujú pred presunom prostriedkov z regionálnych fondov EÚ, t. j. z politiky súdržnosti, a centrálnym riadením tohto nového fondu.

Spustením investičného plánu európskeho ekologického dohovoru pre udržateľnú Európu , prostredníctvom ktorého sa má do roku 2030 podľa očakávaní zhromaždiť jeden bilión EUR, a vytvorením nového fondu na podporu spravodlivej transformácie na klimatickú neutralitu v oblastiach závislých od uhlíkovo náročných priemyselných odvetví, sa reaguje na požiadavky regiónov a miest EÚ. Európsky výbor regiónov ako zhromaždenie miestnych a regionálnych lídrov EÚ počas uplynulých dvoch rokov vyzýval na zavedenie osobitného finančného nástroja EÚ na podporu dekarbonizácie európskych hospodárstiev a minimalizáciu strát pracovných miest, straty ziskov a ohrozenia hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

„Zmeniť Európu do roku 2050 na klimaticky neutrálnu nie je už len možnosť, ale nevyhnutnosť. Ak to chceme dosiahnuť, potrebujeme zásadnú štrukturálnu reformu v každom regióne a každom meste. Členské štáty musia teraz prejaviť solidaritu, načrieť hlboko do vrecka a poskytnúť dodatočné finančné prostriedky spravované v partnerstve medzi všetkými úrovňami riadenia,“ vyhlásil predseda VR Karl-Heinz Lambertz . Ako zároveň zdôraznil, „práve preto je mimoriadne dôležité, že sa Európska komisia rozhodla vytvoriť fond v rámci politiky súdržnosti EÚ a prepojiť ho s existujúcimi štrukturálnymi fondmi. Podmienkou úspechu je však konzistentné riadenie fondu a zabránenie akejkoľvek jeho centralizácii v Bruseli alebo v jednotlivých hlavných mestách EÚ.“

K vplyvu na rozpočet sa vyjadril primátor mesta Rijeka a spravodajca stanoviska VR o Fonde na spravodlivú transformáciu Vojko Obersnel (SES/HR). „Vítame skutočnosť, že z Fondu na spravodlivú transformáciu budú profitovať všetky postihnuté regióny a že budú k dispozícii dodatočné financie. Prostriedky v objeme 7,5 miliardy EUR však nedokážu nahradiť závažné škrty v rámci celkového rozpočtu pre politiku súdržnosti, o ktorých sa diskutuje v Rade. Všetky prísľuby Komisie týkajúce sa dodatočných financií sú v súčasnosti veľkou nádejou. Budú však regióny schopné dosiahnuť výsledky?“ konštatoval spravodajca. kontexte prebiehajúcich rokovaní o rozpočte EÚ na obdobie 2021 – 2027 podľa neho „existuje vážne riziko, že budúce škrty v rámci politiky súdržnosti, ktoré navrhlo fínske predsedníctvo, budú napokon riešením ako vykryť finančné potreby novej iniciatívy. Spolu s Európskym parlamentom a všetkými zainteresovanými stranami v oblasti politiky súdržnosti sa budeme brániť proti takémuto výsledku.“

V súlade s nedávno prijatou pozíciou VR je aj odkaz na prepracovanie terajších pravidiel štátnej pomoci, ktorý je zahrnutý do návrhu na investičný plán európskeho ekologického dohovoru a zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu. Zároveň ide o prvú zásadnú reakciu na dlhodobo predkladanú požiadavku VR, aby sa na politiku súdržnosti vzťahovala rovnaká výnimka, aká sa uplatňuje na fondy riadené priamo Komisiou (napr. program Horizont).

„Oceňujeme, že Európska komisia navrhuje väčšiu flexibilitu pre pravidlá štátnej pomoci pre regióny, ktorých sa týka postupné ukončenie ťažby uhlia,“ uviedol štátny tajomník spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a spravodajca stanoviska VR o  Sociálno-ekonomická štrukturálna transformácia uhoľných regiónov v Európe Mark Speich (EĽS/DE). „Komisia tým reaguje na odporúčania VR. Teraz je potrebné nájsť spôsob, ako možno túto flexibilitu čo najlepšie uplatniť. Budúce pravidlá štátnej pomoci by mali tiež umožňovať podporu investícií zo strany podnikov v snahe zmierniť hrozbu strany pracovných miest. Toto právo treba zaručiť všetkým regiónom, ktorých sa týka ukončenie ťažby uhlia,“ dodal.

Stanovisko o Fonde na spravodlivú transformáciu by mal Európsky výbor regiónov prijať v marci.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu