Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa 13. októbra zúčastní na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov  

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas privíta 13. októbra na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (#CoRplenary) kancelárku Spolkovej republiky Nemecko Angelu Merkelovú. Kancelárka Merkelová predstaví priority nemeckého predsedníctva Rady EÚ, vyjadrí sa k úlohe miestnych a regionálnych samospráv v rámci plánov obnovy EÚ a začne proces reflexie o budúcnosti Európy.

Diskusia sa bude vysielať naživo cez internet 13. októbra 14.30 hod. (sledovať ju môžete na webovej stránke VR alebo prostredníctvom služby Europe by Satellite ).

Po jej príhovore sa uskutoční hodinová diskusia s členmi Európskeho výboru regiónov, t. j. miestnymi a regionálnymi lídrami zo všetkých členských štátov EÚ. Priestor sa v nej bude venovať aj otázke súdržnosti, ktorá je podľa zistení ročného regionálneho a miestneho barometra jednou zo základných hodnôt potrebných na obnovu Európy. Diskusia sa zameria na prínos milióna politikov zvolených na regionálnej a miestnej úrovni z hľadiska EÚ a na ich úlohu v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. Okrem toho sa bude hovoriť aj o úlohe miest a regiónov pri podpore odolných, udržateľných a environmentálne uvedomelých komunít.

Súvislosti:

Európsky výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov zo všetkých 27 členských štátov Európskej únie. Bol vytvorený v roku 1994 v nadväznosti na podpísanie Maastrichtskej zmluvy a jeho poslaním je zapájať miestne a regionálne samosprávy do rozhodovacieho procesu EÚ a informovať ich o politikách EÚ. Európsky parlament, Rada a Európska komisia musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Každý z 329 členov a 329 náhradníkov musí mať volebný mandát alebo politickú zodpovednosť voči volenému zhromaždeniu vo svojom regióne alebo meste, aby mohol zasadať v Európskom výbore regiónov.

Kontakt:

Michele Cercone

hovorca predsedu

Tel.: +32 498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

Európsky výbor regiónov a Európske fórum mládeže spájajú svoje sily na podporu zapojenia mládeže
Európsky výbor regiónov a Európske fórum mládeže spájajú svoje sily na podporu zapojenia mládeže
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
01.12.2022