Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Budúci rozpočet EÚ: oslabenie politiky súdržnosti by mohlo ohroziť budúcnosť Európy  

Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz dnes varoval, že prostriedky politiky súdržnosti EÚ sa nesmú obmedziť a naďalej musia byť dostupné pre všetky regióny a mestá, ak chce Európska únia jednotnejšiu, inkluzívnejšiu, ekologickejšiu a prosperujúcejšiu budúcnosť. Predseda Lambertz reagoval na dokument, ktorý dnes zverejnila Európska komisia a v ktorom sa načrtávajú možnosti pre rozpočet EÚ po roku 2020 vrátane podstatného zníženia prostriedkov pre politiku súdržnosti EÚ.

So zreteľom na vyhlásenia, ktorými Európska rada a Európska komisia potvrdili, že uznávajú pridanú hodnotu politiky súdržnosti, a vzhľadom na podporu, ktorú jej nedávno vyjadrili portugalská , talianska a nemecká vláda, predseda Lambertz uviedol: „ Budúci rozpočet EÚ rozhodne o budúcnosti Európskej únie. Politika súdržnosti ako hlavný nástroj EÚ na investovanie a prejavenie solidarity vytvára pracovné miesta, podporuje MSP, pomáha rozvíjať inovácie a bojovať proti zmene klímy. Oslabenie súdržnosti by oslabilo budúcu jednotu EÚ-27. Rímska deklarácia EÚ, vypracovaná len minulý rok, podporuje Európu, ktorá umožní každej úrovni správy vrátane miestnych a regionálnych orgánov posilniť európsky potenciál v oblasti inovácie a rastu. Európska rada a Komisia otvorene uznávajú, že politika súdržnosti má pozitívny vplyv, a preto musí mať v rámci budúceho rozpočtu EÚ aj naďalej rovnaký podiel, aký mala v súčasnom programovom období, a to 34,2 %.“

V súvislosti s budúcim viacročným finančným rámcom (VFR), v ktorom sa stanovujú ročné výdavkové stropy pre všetky politiky EÚ na obdobie 2021 – 2027 a o ktorom sa bude diskutovať na najbližšom neformálnom zasadnutí Rady EÚ 23. februára, ako aj v súvislosti s návrhom Európskej komisie, ktorý sa očakáva 2. mája, sa miestne a regionálne samosprávy obávajú, že nové priority, ako sú bezpečnosť a migrácia, spôsobia zníženie prostriedkov politiky súdržnosti.

Predseda Lambertz opäť zdôraznil nedávnu výzvu Európskeho výboru regiónov – zhromaždenia EÚ združujúceho 350 miestnych a regionálnych predstaviteľov –, aby členské štáty zvýšili svoje príspevky do budúceho rozpočtu EÚ z 1,1 % na 1,3 % hrubého národného dôchodku, s ktorou súhlasil aj Európsky parlament. „Ak chceme ambicióznu Európu, potrebujeme ambiciózny rozpočet. EÚ by mala dostať viac, aby mohla viac urobiť: nikdy nedosiahneme skutočne sociálnu, inkluzívnu a ekologickejšiu Európu, ktorá bude zlepšovať život všetkým občanom, ak členské štáty neprispejú viac do pokladnice EÚ. Budúcnosť Európy je teraz v rukách lídrov EÚ-27. Dúfame, že vytvoria účinný, pružný a ambiciózny rozpočet pre ľudí, aby Európe umožnili riešiť výzvy súčasnosti a prekonať výzvy budúcnosti,“ dodal predseda.

V snahe získať podporu pre silnú politiku súdržnosti pre všetky regióny a mestá po roku 2020 výbor spolu s najvýznamnejšími združeniami EÚ zastupujúcimi regióny a mestá spustil iniciatívu #CohesionAlliance: ide o miestne hnutie pre všetkých, ktorí si myslia, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Od svojho spustenia v októbri minulého roka získala aliancia takmer 3 000 signatárov vrátane miestnych a regionálnych orgánov, poslancov Európskeho parlamentu, ministrov členských štátov EÚ, podnikateľských združení, akademickej obce, odborových zväzov a expertných skupín.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023