Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Budúcnosť Európy: ďalšiu kapitolu európskej demokracie budú písať regióny a mestá  

Členovia a členky VR za prítomnosti podpredsedníčky Európskej komisie Dubravky Šuicovej privítali, že Komisia je naklonená myšlienke konventu s cieľom revidovať zmluvy EÚ a zaväzujú sa podieľať sa na implementácii záverov Konferencie o budúcnosti Európy.

Miestni a regionálni zástupcovia diskutovali s podpredsedníčkou Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravkou Šuicovou. Vyjadrili pritom spokojnosť s tým, že Komisia je naklonená myšlienke konventu s cieľom revidovať zmluvy EÚ, ako to uviedla jej predsedníčka Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie. Za pozitívne považujú aj to, že Komisia potvrdila panelové diskusie občanov ako stály prvok v budúcom procese tvorby politík EÚ. Z Výročnej správy EÚ o stave regiónov a miest za rok 2022 vyplýva, že Európa zároveň čelí viacerým výzvam počnúc vojnou proti Ukrajine až po klimatickú a energetickú krízu, čo vyvíja obrovský tlak na demokracie a solidaritu v EÚ. V tejto súvislosti miestni a regionálni zástupcovia zdôrazňujú, že na závery Konferencie o budúcnosti Európy treba odpovedať konkrétnymi krokmi a že regióny a mestá prispejú svojím dielom či už v rámci konventu alebo samostatne.

Predseda VR Vasco Alves Cordeiro (PT/SES) uviedol: „My, miestni a regionálni zástupcovia, sme súčasťou riešenia a každý deň sa usilujeme prinášať odpovede. Podľa regionálneho a miestneho barometra EÚ si 89 % miestnych a regionálnych zástupcov želá, aby regióny a mestá mali väčší vplyv na budúcnosť Európskej únie. Apelujeme na to, aby inštitúcie EÚ pri prijímaní opatrení v nadväznosti na výsledky Konferencie o budúcnosti Európy účinne spolupracovali a aby pritom v plnej miere zapojili miestne a regionálne samosprávy, a to aj v prípade budúceho konventu.“

Podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová v tejto súvislosti vyhlásila: „Súčasné geopolitické udalosti nám pripomínajú, že nesmieme strácať čas a demokratickú odolnosť musíme budovať zvnútra. Európsky výbor regiónov bol kľúčovým partnerom Konferencie o budúcnosti Európy. Teraz nastal čas premeniť víziu na konkrétne opatrenia, počnúc hlbšou angažovanosťou občanov. Komisia v tejto súvislosti určuje smerovanie: panelové diskusie občanov sa stanú súčasťou tvorby politiky a naše online nástroje sa v súčasnosti upravujú. Budúci rok predložíme balík opatrení na obranu demokracie, ktorý bude priamo reagovať na návrhy občanov. Miestne a regionálne samosprávy majú zásadný význam pre zdravú a silnú demokraciu. Iniciatíva Budovanie Európy s predstaviteľmi miestnych samospráv je bezprecedentným spojenectvom s miestnymi a regionálnymi samosprávami. Vyzývam všetkých členov a členky výboru, aby sa pričinili o úspech tejto iniciatívy.“

Miestni a regionálni zástupcovia tiež privítali skutočnosť, že predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová podporila výzvu Európskeho parlamentu na zvolanie konventu s cieľom revidovať zmluvy. V rovnakom zmysle sa vyjadrila aj podpredsedníčka Šuicová. VR už túto výzvu podporil vo svojom uznesení z júna 2022 o výsledku Konferencie o budúcnosti Európy. Do budúceho konventu by sa mali plne zapojiť aj členovia a členky Európskeho výboru regiónov, aby tak boli zastúpené názory viac než jedného milióna politikov a političiek v Európe zvolených na regionálnej a miestnej úrovni. To by sa malo odraziť v jeho zložení, pri ktorom by sa malo prihliadnuť aj na to, že v prípade niektorých z nich ide o predstaviteľov alebo predstaviteľky regiónov s legislatívnymi právomocami.

Členovia a členky VR plne podporili aj to, že Európska komisia potvrdila občianske panely zavedené v rámci konferencie ako trvalý nástroj pri tvorbe budúcej politiky EÚ. Komunikačné a edukačné aktivity by totiž mali zohrávať základnú úlohu, pokiaľ ide o opatrenia v nadväznosti na výsledky Konferencie o budúcnosti Európy. V tomto ohľade je Európska sieť predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ v rámci VR plne funkčná a spolupracuje so sieťou Európskej komisie Budovanie Európy s predstaviteľmi miestnych samospráv (BELC). V celej EÚ sa konajú a budú konať miestne podujatia a dialógy s občanmi, najmä v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu.

Kontext:

Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest za rok 2022,

Výročný miestny a regionálny barometer za rok 2022,

– uznesenie VR o výsledkoch Konferencie o budúcnosti Európy a nadväzných krokoch obsahujúce postoje a návrhy, a to aj k revízii zmluvy, návrhom Konferencie o budúcnosti Európy dôležitým pre VR a mestá a regióny,

– uznesenie VR na tému Návrhy Európskeho výboru regiónov v súvislosti s pracovným programom Európskej komisie na rok 2023.

Kontakt:

Monica Tiberi – hovorkyňa predsedu

Tel.: +32 498 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – tlačová referentka

Tel.: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Cenu Pawla Adamowicza získalo mesto Michalowo a jeho obyvatelia za pomoc utečencom na hranici s Bieloruskom
Cenu Pawla Adamowicza získalo mesto Michalowo a jeho obyvatelia za pomoc utečencom na hranici s Bieloruskom
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023