Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Škrty vo financovaní sú prijateľné len v prípade systémového porušovania zásad právneho štátu  
Občanom, miestnej demokracii a miestnym hospodárstvam by pomohlo dôkladnejšie monitorovanie zo strany EÚ.

Miestni a regionálni vedúci predstavitelia z celej Európskej únie vyjadrili podporu návrhom Európskej komisie a Európskeho parlamentu, ktorých cieľom je posilniť právny štát vrátane možnosti ukladať sankcie štátom za „závažné a systémové“ porušenia. Európsky výbor regiónov (VR) zároveň vyzval inštitúcie EÚ, aby podporovali kultúru rešpektovania právneho štátu prostredníctvom väčšieho zapojenia miestnych spoločenstiev vrátane orgánov verejnej správy a „sietí“ ombudsmanov fungujúcich na miestnej a regionálnej úrovni.

odporúčaniach , ktoré boli prijaté 12. februára na prvom plenárnom zasadnutí v rámci nového päťročného funkčného obdobia výboru, sa vyzdvihuje potreba rozsiahlejšieho a dôkladnejšieho procesu monitorovania, ktorý by bol podporený primeranými zdrojmi. Výsledkom by malo byť objektívne a transparentné hodnotenie – napríklad na základe Zoznamu kritérií právneho štátu, ktorý vypracovala Rada Európy ako európsky dozorný orgán pre ľudské práva –, vychádzajúce z celoročnej série stretnutí na regionálnej a národnej úrovni. Tento proces by vyvrcholil na výročnej konferencii v meste, ktoré sa bude obzvlášť zasadzovať za dobrú správu vecí verejných. V stanovisku VR sa osobitne poukazuje na význam konzultácií s justičnými sieťami a miestnymi právnymi spoločenstvami a zvýšenia finančnej podpory pre občiansku spoločnosť a nezávislé médiá, a to najmä na miestnej úrovni.

Stanovisko predstavil predseda Strany európskych socialistov a starosta mesta Coulaines (Francúzsko) Christophe Rouillon . „Právny štát nie je len jednou zo základných spoločných hodnôt Európskej únie, ale je existenčnou podmienkou jej fungovania. Občianska spoločnosť a miestne a regionálne samosprávy zohrávajú dôležitú úlohu pri posilňovaní právneho štátu. Domnievame sa, že sankcie sú potrebné pre tých, ktorí porušujú zásady právneho štátu, teda pre páchateľov, a nie pre obete. Výbor sa dlhodobo zasadzuje za to, aby regióny a mestá Európy neboli sankcionované za porušovanie zásad právneho štátu, ktorého sa dopustili národné vlády. V tomto stanovisku sme načrtli spôsoby, ako môže prehĺbená spolupráca s miestnymi spoločenstvami – s ich občianskou spoločnosťou, právnymi obhajcami a orgánmi verejnej správy – prispieť k obrane a presadzovaniu kultúry práva,“ uviedol.

Podľa Christopha Rouillona sú tieto „odporúčania dôležité z dvoch dôvodov. Po prvé, toto stanovisko svedčí o tom, že miestni a regionálni politici z celej Európy podporujú snahy o posilnenie právneho štátu. Po druhé, tieto odporúčania poskytujú konkrétne podnety na opatrenia na miestnej a regionálnej úrovni. Posilnenie právneho štátu nie je len principiálnou otázkou, ale ide tiež o otázku pomeru medzi hodnotou a vynaloženými prostriedkami. Sme presvedčení, že poskytovanie financií prostredníctvom systémov so slabou vládou – a v niektorých prípadoch systematické oslabovanie právneho štátu – je kontraproduktívne a ohrozuje dôveru medzi Európanmi, na ktorej je postavený projekt integrácie. Rozsiahlejšie a dôkladnejšie monitorovanie zo strany EÚ by bolo prospešné pre občanov, miestnu demokraciu a miestne hospodárstva.“

Správu inicioval a vypracoval poslanec regionálneho zastupiteľstva regiónu Friuli Venezia Giulia Franco Iacop (IT/SES). Ten však v decembri stratil svoj mandát vo VR, a preto ju predstavil Christophe Rouillon.

V odporúčaniach sa odráža presvedčenie, že skutočné riadenie v Európskej únii, na ktorom sa zúčastňujú európski, národní, regionálni a miestni politici a orgány verejnej správy, si vyžaduje, aby monitorovanie právneho štátu nebolo obmedzené na národnú úroveň. V súlade s tou istou logikou VR žiada, aby EÚ ako právnická osoba podliehala samokontrole a aby EÚ opätovne začala proces pristúpenia Únie k Európskemu súdu pre ľudské práva.

Idey, ktoré by VR chcel preskúmať, zahŕňajú spôsoby, ako využiť v systéme monitorovania potenciál Agentúry Európskej únie pre základné práva. VR tiež navrhuje, aby sa v rámci pilotného projektu, do ktorého sa zapojí vybraná skupina miest a regiónov, vylepšil zoznam kritérií na posúdenie právneho štátu.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023