Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín  

Keďže ceny potravín a energie rastú, je nevyhnutná väčšia pomoc pre zraniteľné domácnosti, dodávateľské reťazce a poľnohospodársku výrobu.

Vojna Ruska proti Ukrajine ohrozuje globálne dodávky potravín a ďalej destabilizuje poľnohospodárske trhy. Vedie k zvyšovaniu už aj tak vysokých cien potravín, krmív, energie a hnojív, čo ešte zhoršujú narušenia potravinových dodávateľských reťazcov v dôsledku pandémie a klimatickej krízy. V tomto kontexte členovia VR diskutovali s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Januszom Wojciechowským a poslankyňou EP Marlene Mortler na plenárnom zasadnutí 30. novembra o tom, ako zvýšiť udržateľnosť európskeho potravinového systému a pripraviť ho na budúce krízy.

Posilniť miestne a regionálne potravinové systémy investovaním do udržateľnej a kvalitnej miestnej výroby, skrátiť dodávateľské reťazce a uplatňovať dlhodobú stratégiu na zaistenie potravinovej bezpečnosti v Európe, to sú kľúčové odporúčania miestnych a regionálnych lídrov zahrnuté do stanoviska o potravinovej bezpečnosti a odolnosti, ktoré vypracoval Piotr Całbecki (PL/EĽS). Členovia sa však nezdráhali zamerať ani na štrukturálnejšie a dlhodobé problémy, ktoré musíme urýchlene vyriešiť, aby sme sa pripravili na prípadné budúce krízy: je potrebné vypracovať miestne a regionálne plány a stratégie pre nepredvídané udalosti v oblasti potravinovej bezpečnosti, viac rozvinúť reguláciu poľnohospodárskych trhov s cieľom vybudovať poľnohospodárske zásoby a zamedziť finančným špekuláciám.

Predseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro počas diskusie upozornil: „Vojna Ruska proti Ukrajine, zvýšené náklady na energiu, inflácia, klimatická kríza – v dôsledku všetkých týchto výziev sú európski poľnohospodári vystavení veľkému tlaku a ceny potravín dramaticky rastú. Potravinová kríza, ktorú dnes prežívame, má závažný dosah na zraniteľné domácnosti: príliš veľa Európanov si nemôže dovoliť plnohodnotné jedlo. Európske inštitúcie, ale aj štátne, regionálne a miestne orgány musia konať spoločne a navrhnúť účinné núdzové opatrenia, zároveň však treba pokračovať v transformácii na udržateľné hospodárstvo.“

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski pri tejto príležitosti zdôraznil: „Súčasná kríza jasne potvrdzuje, že musíme reagovať na bezprostredné výzvy a zároveň pokračovať v transformácii na udržateľnejšie a odolnejšie potravinové systémy. Musíme zlepšiť udržateľnosť našich potravinových systémov, a to nielen z environmentálnych a klimatických dôvodov, ale aj v snahe zabezpečiť našu strategickú sebestačnosť a znížiť závislosť. Miestne a regionálne samosprávy poznajú tieto problémy z prvej ruky a Európska komisia jednoznačne oceňuje ich spoluprácu, príspevky a riešenia.“

Poslankyňa Európskeho parlamentu Marlene Mortler (DE/PPE) z Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka uviedla: „Globálna potravinová bezpečnosť je veľkou výzvou. A globálne výzvy si vyžadujú globálne riešenia.Zelenú dohodu bude možné najlepšie zaviesť do praxe s pomocou poľnohospodárstva, čo znamená, že namiesto zákazov potrebujeme viac ponúk a na zníženie emisií viac inovácií! Otázka, ktorú musíme zodpovedať, ak chceme zdolať súčasné i budúce výzvy, znie: ako môžeme vyprodukovať dosť biomasy a vyrábať potraviny pre viac ľudí na menšej ploche spôsobom, ktorý umožní zachovať zdroje, takže bude udržateľný.“

Maršálek Kujavsko-pomoranského vojvodstva Piotr Całbecki (PL/EĽS), ktorý je spravodajcom stanoviska na tému Zaistenie potravinovej bezpečnosti a posilnenie odolnosti potravinových systémov, v tejto súvislosti zdôraznil: „Ak chceme zaistiť potravinovú bezpečnosť EÚ, potrebujeme odolné miestne potravinové systémy. Znamená to, že musíme podporovať rozmanitejšiu regionálnu a miestnu výrobu potravín a plne využívať potenciál miestnych dodávateľských reťazcov a verejného obstarávania potravín. Kríza, ktorej dnes čelíme, nie je prvá ani posledná. Preto sa musíme lepšie pripraviť na všetky ďalšie krízy vrátane tých, ktoré môže spôsobiť zmena klímy a strata biodiverzity. Súčasnú krízu treba využiť na to, aby sa znížila naša závislosť od dovážaných vstupov, ako sú hnojivá alebo pesticídy.“

Taktiež upozornil, že v dôsledku ruskej agresie stovkám miliónov ľudí na celom svete hrozí hlad. Preto je nevyhnutné zapojiť do vytvárania núdzových a celosvetových zásob miestnych dodávateľov potravín, hnojív a energie.

V prijatom stanovisku zástupcovia miestnej úrovne podporujú posilnenie lokálnych dodávateľských reťazcov, pričom upozorňujú, že treba pokračovať v plnení cieľov Zelenej dohody a stratégie Z farmy na stôl. Požadujú tiež financovanie projektov na zlepšenie potravinovej bezpečnosti na regionálnej úrovni a vyzývajú na posilnenie ekologického poľnohospodárstva, ako aj systémových opatrení na zníženie plytvania potravinami.

Podkladové materiály:

Internetové vysielanie: na webovom sídle VR

Kontakt:

Monica Tiberi – hovorkyňa predsedu

Te.: +32 479517443

monica.tiberi@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-GIVE-ENERGY-EQUIPMENT-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022