Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Potraviny, poľnohospodárske výrobky a liehoviny: miestni a regionálni lídri vítajú zjednodušenie postupov registrácie zemepisných označení a ich lepšiu ochranu pred podvodmi  

Lepšie pravidlá a silnejšia úloha Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo majú zásadný význam pre zachovanie podstaty európskeho kultúrneho a gastronomického dedičstva, ktoré sa na tržbách z predaja podieľa sumou 74,76 miliardy EUR.

Európsky výbor regiónov (VR) vo svojom stanovisku prijatom na plenárnom zasadnutí 30. novembra podporuje návrh Európskej komisie zlúčiť tri systémy zemepisných označení do jedného systému so spoločnými pravidlami pre poľnohospodárske výrobky, potraviny, vína a liehoviny. VR osobitne víta, že časť úloh spojená s posudzovaním žiadostí bola prenesená na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Tento disponuje účinnými nástrojmi, ktoré možno využiť v prospech producentov výrobkov so zemepisným označením s cieľom zjednodušiť postupy registrácie, zlepšiť kontrolu zemepisných označení a bojovať proti podvodom.

Zemepisné označenia sú súčasťou kultúrneho a gastronomického dedičstva Európskej únie, pričom produkty s takýmito označeniami sa na tržbách z predaja podieľajú sumou 74,76 miliardy EUR, teda predstavujú 15,5 % celkového vývozu agropotravinárskych výrobkov EÚ. V čase prudko rastúcich cien poľnohospodárskych surovín majú kvalitné výrobné reťazce veľký vplyv na hospodársku a sociálnu činnosť v regiónoch, v ktorých sú etablované, a to najmä vďaka stabilizačnému účinku na regionálne hospodárstva.Umožňujú tiež rozvíjať investície, výskum a inovácie v regiónoch a zabezpečiť, aby výrobcovia dostali spravodlivý podiel z hodnoty.

Poslankyňa zastupiteľstva obce Couëtron-au-Perche (departement Loir-et-Cher), predsedníčka spoločenstva obcí Collines du Perche a spravodajkyňa stanoviska Karine Gloanec-Maurin (FR/SES) uviedla: „Zemepisné označenia sú neoddeliteľnou súčasťou európskej identity. Kto by si vedel predstaviť Francúzsko bez šampanského, Taliansko bez parmezánu alebo Španielsko bez iberskej šunky.Formovali naše regióny a naďalej zohrávajú zásadnú úlohu v rozvoji vidieka, pretože výrobcom zaisťujú lepší príjem a prispievajú k atraktívnosti vidieckych oblastí.Sú modelom, ktorý by sme mali uplatňovať v záujme rozvoja vysokokvalitného európskeho poľnohospodárstva.Práve z tohto dôvodu VR podporil rozvoj systému zemepisných označení smerom k dobrovoľnému prístupu v prospech udržateľnosti, ktorým by sa výrobcovia a skupiny výrobcov mali nabádať k tomu, aby zintenzívnili svoje úsilie v prechode na udržateľnosť.“

Do rozpravy o stanovisku prispel aj europoslanec a spravodajca pre reformu zemepisných označení Paolo De Castro (IT/S&D), ktorý vyhlásil: „Nejde o revolúciu, ale o rozvoj systému, ktorý nemá vo svete obdobu a už funguje tak, že vytvára hodnotu bez potreby investovať čo i len jedno euro z verejných peňazí.Aby sme skutočne zlepšili situáciu našich výrobcov ponúkajúcich kvalitu, zameriavame sa na štyri hlavné piliere: silnejšiu úlohu skupín výrobcov; lepšiu ochranu; zjednodušenie a objasnenie úlohy úradu EUIPO; a udržateľnosť.Toto nariadenie prvýkrát ponúka možnosť vypracovať jednotné pravidlá pre všetky kvalitné výrobky a zároveň zachovať špecifiká každého sektora.Dúfam, že v najbližších týždňoch bude môcť každý prispieť k vylepšeniu znenia návrhu, aby toto úsilie nebolo pre niektorých príležitosťou a pre iných premárnenou šancou.“

Hlavné body stanoviska:

VR súhlasí s tým, že Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) bude poskytovať technické odborné znalosti v oblasti práv duševného vlastníctva, čo je hlavnou novinkou tejto reformy z dielne Európskej komisie. Tieto odborné znalosti by mohli poskytnúť významnú podporu pri posilňovaní ochrany zemepisných označení. Zemepisné označenia by sa však nemali spravovať ako ochranné známky a v návrhu Európskej komisie by sa malo objasniť, že úrad EUIPO by mal vykonávať len kontroly v oblasti duševného vlastníctva.

V nariadení by sa mali vymedziť kritériá environmentálnej, hospodárskej a sociálno-kultúrnej udržateľnosti, ktoré by Európska komisia chcela stanoviť prostredníctvom skupín výrobcov, aby tieto kritériá zostali pod úplnou kontrolou európskych spoluzákonodarcov, Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Skupiny výrobcov by sa mali nabádať, aby zlepšili svoju organizáciu s cieľom účinne fungovať a rozvíjať silné kolektívne riadenie zemepisných označení. Európska harmonizácia však nesmie oslabiť už zavedené vnútroštátne systémy, ktoré fungujú dobre.

– Uznanie príspevku regionálnych a miestnych samospráv k príprave a dokončeniu postupov registrácie je dôležitým krokom k zlepšeniu spolupráce medzi všetkými zúčastnenými aktérmi.

VR ako zhromaždenie EÚ združujúce miestne a regionálne samosprávy by mal byť plne zapojený do hodnotenia nového systému zemepisných označení vzhľadom na ich územný vplyv.

Kontext

K 1. januáru 2021 zaregistrovali členské štáty na úrovni EÚ 3 306 zemepisných označení. Viac ako polovica registrovaných názvov pripadá na tri členské štáty: Taliansko (858 názvov), Francúzsko (734 názvov) a Španielsko (354 názvov). Nasleduje Grécko (270 názvov), Portugalsko (190 názvov) a Nemecko (167 názvov).

Väčšina zemepisných označení je registrovaná vo vinárskom sektore (49 %) a v sektore poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov (44 %). Liehoviny predstavovali 7 % registrovaných názvov a aromatizované vínne výrobky 0,2 % názvov.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain – tlačová tajomníčka

Tel.: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023