Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Prvý ročník podujatia BORDERS FORUM a 10. schôdza platformy EZÚS  

9. – 10. novembra 2020, Paríž

Cezhraničná operačná misia Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) usporiada v spolupráci s Európskym výborom regiónov (VR) a Európskou komisiou 9. a 10. novembra 2020 v Paríži prvý ročník podujatia pre cezhraničné subjekty BORDERS FORUM a 10. výročnú schôdzu platformy EZÚS. Na podujatí sa zídu vysokí predstavitelia miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovne, medzi inými eurokomisárka Elisa Ferreira, predseda VR Apostolos Tzitzikostas a ministri z Francúzska, Nemecka, Talianska, Maďarska, Luxemburska a Poľska. Podujatie sa koná pod záštitou francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

V dôsledku pandémie COVID-19, keď sa odrazu zatvorili vnútroeurópske hranice, sa otázka hraníc dostala opäť do popredia politickej diskusie. Zatvorenie hraníc malo obrovské dôsledky pre cezhraničné oblasti, ktoré predstavujú približne 40 % európskeho územia, pričom 2 milióny Európanov dennodenne prekračujú hranice, aby sa dostali do práce.

Cieľom podujatia Borders Forum je vytvoriť priestor na diskusiu a vďaka širokej politickej odozve zdôrazniť potreby cezhraničných regiónov. Miestni, národní a európski aktéri zapojení do cezhraničnej spolupráce budú mať možnosť potvrdiť svoje spoločné ambície a svoje miesto v politickej diskusii a zároveň upevniť spojenectvo občanov z európskych cezhraničných oblastí.

Podujatie sa uskutoční v čase, keď Európa oslávi 30. výročie programu medziregionálnej spolupráce Interreg*, 10 rokov platformy EZÚS** a začne sa uplatňovať Aachenská zmluva (bilaterálna dohoda o užšej spolupráci a integrácii medzi Francúzskom a Nemeckom).

Viac informácií nájdete na stránke: www.bordersforum.eu

Poznámka pre redaktora:

* Interreg je jedným z hlavných nástrojov Európskej únie na podporu cezhraničnej spolupráce prostredníctvom financovania projektov. Umožňuje spolu riešiť spoločné výzvy a nájsť spoločné riešenia v oblastiach, ako je zdravotníctvo, životné prostredie, výskum, vzdelávanie, doprava, udržateľná energetika a ďalšie.

** Európske zoskupenie územnej spolupráce je európsky právny nástroj, ktorý má uľahčovať a podporovať cezhraničnú. nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu. Umožňuje subjektom z rôznych členských štátov zoskupiť sa do novej entity s plnou právnou subjektivitou.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 22822366

Mobil: +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Zapojte sa do siete #EUCouncillors
Zapojte sa do siete #EUCouncillors
19.09.2023