Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni a regionálni lídri EÚ: „Boj za demokraciu na Ukrajine je bojom za európsku demokraciu“  

Prezident Macron a predsedníčka EP Metsola adresovali svoje prejavy 3 000 miestnym a regionálnym lídrom, ktorí prijali Marseillský manifest, v ktorom sa stanovujú požiadavky v súvislosti s budúcnosťou EÚ

Počas 9. európskeho samitu miest a regiónov v Marseille miestni a regionálni lídri z celej Európy jednotne podporili Ukrajinu, ktorá je vo vojne s Ruskom, a zaviazali sa pomôcť ukrajinskému ľudu. Vojna na Ukrajine poukázala na to, že demokraciu nemožno považovať za samozrejmosť. Marseillský manifest prijatý na samite stanovuje požiadavky, aby sa občania stali stredobodom európskej demokracie.

Predseda Európskeho výboru regiónov a guvernér gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas v Marseille, kde starostovi Kyjeva Vitalijovi Kličkovi udelili čestné členstvo v Európskom výbore regiónov, vyhlásil : „Tri tisíc účastníkov samitu v Marseille a 1,2 milióna regionálnych a miestnych lídrov EÚ stojí na strane Ukrajiny a je proti invázii Ruska. Zjednotil nás cieľ pomôcť našim susedom, riešiť núdzovú situáciu v oblasti klímy, bojovať proti extrémizmu a podporovať územnú súdržnosť. Náš Marseillský manifest vyzýva na vytvorenie Európy, ktorá chráni a zlepšuje životy občanov. Nastal čas na silnejšiu demokraciu EÚ, ktorá stavia do centra pozornosti ľudí v každom regióne, meste a obci.“

Renaud Muselier , predseda francúzskeho regiónu Provence- Alpes-Côte d’Azur a podpredseda združenia Regióny Francúzska, vyhlásil: Zažívame nepredstaviteľné: ozbrojený konflikt a státisíce utečencov. Preto sme spolu s predsedom Európskeho výboru regiónov a pod záštitou predsedníčky Európskeho parlamentu rozbehli južnú výzvu pre Ukrajinu. Na finančnú podporu mimovládnej organizácie ACTED s cieľom pomôcť vysídleným osobám sa zmobilizuje 242 európskych regiónov, 80 oblastí a takmer 89 000 obcí. Je výzvou adresovanou všetkým komunitám v EÚ, aby podporili ukrajinský ľud a zozbierali viac ako 20 miliónov EUR. Tento akt je ďalším dôkazom toho, že naše územia, naše regióny a obce majú pre EÚ zásadný význam. Prezident Francúzskej republiky dnes, na záver tohto samitu, privítal túto výzvu a povzbudil nás v našom odhodlaní podporovať ukrajinský ľud.“

Prezident Emmanuel Macron vo svojom prejave , ktorý na samite predniesol predseda Muselier , uviedol: „V čase, keď Francúzsko a Európa prijímajú rozhodnutia o rozhodnej podpore a rozsiahlych sankciách, viem, že rovnakú silu a jednotu preukazujú aj európske územia. Ste to práve vy, kto prostredníctvom našich území sprostredkúva hodnoty, ktoré tvoria našu Európu. Tieto hodnoty z nás robia mierovú veľmoc, silu v službách slobody a priestor spravodlivosti. Južná výzva pre Ukrajinu, ktorú spoločne rozbehli Európsky výbor regiónov a jeho predseda Apostolos Tzitzkostas a predseda Muselier, je dôležitým humanitárnym povzbudením. Táto iniciatíva pod silnou záštitou predsedníčky Európskeho parlamentu Roberty Metsola a Európskej komisie plní svoju úlohu a bude ju plniť aj v nadchádzajúcich dňoch. Spoločne ukazujeme tú najlepšiu tvár Európy. Jednotnú, blízku, spravodlivú a demokratickú Európu. Je to Európa, pre ktorú dnes obyvatelia Ukrajiny odolávajú a za ktorú bojujú. Európska únia a jej členské štáty potrebujú v týchto ťažkých časoch svoje regióny. Táto doba ukazuje, ako veľmi potrebujeme posilniť našu európsku suverenitu. Miestne orgány majú svoje miesto v tomto spoločnom úsilí.“

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola sa na samite zúčastnila a vo svojom príhovore zdôraznila : „Regióny a mestá sú živým srdcom našej Únie. Regionálne a miestne samosprávy zohrávajú jasnú úlohu v úsilí zabezpečiť, aby boli základné slobody a právny štát prítomné v každodennom živote občanov EÚ. Vieme, akí dôležití sú miestni primátori a starostovia a vedúci predstavitelia regiónov pri podpore a ochrane nášho spoločného projektu, našich spoločných hodnôt a zásad. Nemôžeme ostať ľahostajní. Musíme byť naďalej obozretní. Náš dom európskej demokracie je vzácny. Budeme ho chrániť.“

Podpredsedníčka Európske komisie a komisárka pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica uviedla: „Našu demokraciu nikdy nemôžeme považovať za samozrejmosť, musíme na nej pracovať spoločne, každý deň a na všetkých úrovniach. Európsky výbor regiónov a jeho podujatia umožňujú EÚ osloviť občanov na všetkých miestach Európy. Ako bývalá starostka podporujem vašu výzvu na väčšie zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do európskej demokracie.“

Predsedníčka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Christa Schweng v tejto súvislosti vyhlásila: „Dnes sme svedkami šokujúceho vývoja na Ukrajine. Ide o skutočný útok na všetky hodnoty, ktoré nás ako spoločenstvo spájajú. Som hlboko presvedčená, že byť Európan v prvom rade znamená dodržiavať konzistentný súbor nespochybniteľných hodnôt, ako je rešpektovanie slobody, demokracie, právneho štátu a základných práv. Pričom neustále sú v centre pozornosti angažovaní občania – muži a ženy. Organizácie občianskej spoločnosti sú stmeľujúcim prvkom nášho spoločného domu európskej demokracie.“

Prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro dodal: „Vojna na Ukrajine a naša diskusia v Marseille o európskej demokracii sú úzko prepojené. Nemôžeme urobiť chybu a pristupovať k nim oddelene. Témy, o ktorých hovoríme v našom manifeste a ktoré chceme oživiť, sú totiž obeťami ruskej agresie na Ukrajine. Táto vojna nám ukazuje, že demokraciu nemôžeme považovať za samozrejmosť.“  

Vo vyhlásení o Ukrajine , ktoré vzniklo na samite, sa EÚ vyzýva, aby v plnej miere podporovala ukrajinských utečencov. Dôrazne sa v ňom odsudzuje nevyprovokovaná a neopodstatnená vojenská agresia Vladimíra Putina voči Ukrajine a Európska únia sa vyzýva, aby ukrajinským občanom urýchlene udelila štatút utečenca podľa azylového práva EÚ.

Hoci hlavnou témou diskusie bola vojna na Ukrajine, na dvojdňovom samite sa uskutočnili rozsiahle diskusie o budúcnosti Európy, obnove po pandémii a súdržnosti, ktoré sú kľúčovými prvkami manifestu prijatého na konci samitu. Marseillský manifest obsahuje návrhy na posilnenie demokratickej legitimity EÚ vrátane výzvy, aby jej regióny, mestá a obce zohrávali prostredníctvom Európskeho výboru regiónov čoraz významnejšiu rolu nad rámec súčasnej konzultačnej funkcie, t. j. aby mali záväznú úlohu v určitom počte oblastí politiky s jasným územným rozmerom, pričom sa treba vyhnúť ďalšej zložitosti v EÚ.

Kontext

Marseillský manifest

Vyhlásenie o Ukrajine

Webové sídlo samitu

Fotoalbum zo samitu

Kontakt:

Chris Jones // Chris.Jones@cor.europa.eu // +32 (0) 471 70 28 69

David Crous // David.Crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023