Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
„Z farmy na stôl“: regióny a mestá musia byť zapojené do podpory výrobcov, ochrany životného prostredia a boja proti potravinovej chudobe po kríze  

VR žiada, aby sa dosiahol plný súlad stratégie EÚ so spoločnou poľnohospodárskou politikou a cieľmi zelenej dohody.

Pandémia ochorenia COVID-19 poukázala na hlboké vzájomné prepojenie medzi verejným zdravím, ekosystémami a potravinovými systémami. V stanovisku, ktoré vypracoval Guido Milana (IT/SES) a ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR), miestni a regionálni predstavitelia vítajú stratégiu „z farmy na stôl“, ale žiadajú, aby sa kládol väčší dôraz na krátke dodávateľské reťazce a miestne a regionálne formy výroby na základe dobrých životných podmienok zvierat a dobrého stavu životného prostredia a nutričnej kvality.

Stratégia „z farmy na stôl“ pre udržateľné potraviny je pilierom Európskej zelenej dohody – hlavnej iniciatívy EÚ – a Plánu obnovy EÚ. Európska komisia predstavila 20. mája 2020 stratégiu, ktorá sa bude týkať každého článku potravinového reťazca, od výroby až po spotrebu. Jej cieľom je vybudovať udržateľný potravinový systém v EÚ na dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

V stanovisku na tému Od výrobcu k spotrebiteľovi (z farmy na stôl) – miestny a regionálny rozmer , ktoré vypracoval Guido Milana (IT/SES), poslanec zastupiteľstva obce Olevano Romano (Rím) a bývalý poslanec Európskeho parlamentu, VR zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby boli spoločná poľnohospodárska politika (SPP) a spoločná rybárska politika (SRP) po roku 2020 plne zosúladené s cieľmi stratégie z farmy na stôl a cieľmi v oblasti biodiverzity do roku 2030.

„Vďaka stratégii „z farmy na stôl“ sa môže – základná, ale zásadná – otázka prístupu k potravinám opäť stať ústrednou témou politickej diskusie. Pandémia skutočne prehĺbila nerovnosti, a preto musíme zabezpečiť, aby boli potravinové systémy spravodlivejšie a udržateľnejšie. Nedostatok ambícií pri preskúmaní SPP však môže všetko ohroziť a ľutujeme tento nedostatok súdržnosti, “ zdôraznil spravodajca Milana.

VR podporuje stratégiu „z farmy na stôl“ a ciele, ktoré navrhla Komisia, pokiaľ ide o obmedzenie používania pesticídov, chemických hnojív a antimikrobiálnych látok, ako aj rozšírenie ekologického poľnohospodárstva. VR okrem toho požaduje dôkladné posúdenie vplyvu kvantifikovaných cieľov a monitorovanie dosiahnutého pokroku.

S cieľom zdôrazniť miestny a regionálny rozmer VR poukazuje na to, že verejné obstarávanie potravín je jedným z kľúčových prvkov na dosiahnutie prechodu na udržateľný potravinový systém na miestnej a regionálnej úrovni. Kúpna sila subjektov verejného sektora predstavuje 14 % HDP EÚ. Verejné obstarávanie preto môže byť účinnou hnacou silou dopytu po udržateľných výrobkoch. Inštitucionálny dopyt je dôležitý pre zvýšenú spotrebu udržateľných potravín a otvorenie trhových príležitostí pre malých dodávateľov.

Regióny a mestá môžu byť kľúčovými aktérmi pri prechode na udržateľnejší potravinový systém. Preto musia byť zapojené do vykonávania a monitorovania stratégie. Aby sa lepšie zohľadnili potreby regionálnych samospráv, mali by mať možnosť naďalej vykonávať svoju úlohu riadiacich orgánov a byť zapájané do navrhovania ekologických režimov na európskej aj vnútroštátnej úrovni.

Prečítajte si rozhovor s Guidom Milanom, spravodajcom pre stratégiu „z farmy na stôl“.

Kontakty:

Matteo Miglietta

tel.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Galéria VR na Flickr

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Regióny požadujú silnú úlohu v riadení EÚ v oblasti uhlíkového poľnohospodárstva, aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu potravinovej bezpečnosti
Regióny požadujú silnú úlohu v riadení EÚ v oblasti uhlíkového poľnohospodárstva, aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu potravinovej bezpečnosti
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022