Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európske regióny musia byť i naďalej kľúčovými aktérmi spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ  

Pred zásadným hlasovaním vo Výbore Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) Európsky výbor regiónov vyzýva na zachovanie kľúčovej úlohy európskych regiónov pri riadení a vykonávaní spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP).

Výbor AGRI Európskeho parlamentu usporiada v pondelok popoludní výmenu názorov o troch návrhoch týkajúcich sa SPP, o ktorých sa bude hlasovať v nadchádzajúcich týždňoch. Správa výboru AGRI o nariadení o strategických plánoch SPP , ktorú vypracovala Esther Herranz Garcia (ES/EPP), by vo svojej súčasnej podobe marginalizovala a ohrozila úlohu a autonómiu európskych regiónov pri riadení SPP.

VR neskrýva svoje vážne obavy v súvislosti s kompromisným návrhom k článku 110, ktorým by sa úloha regiónov obmedzila len na vykonávanie opatrení zavedených na vnútroštátnej úrovni. Pri uplatnení takéhoto organizačného prístupu k Európskemu poľnohospodárskemu fondu pre rozvoj vidieka by hrozilo, že sa príde o bohaté skúsenosti v oblasti riadenia získané za dlhé roky v mnohých európskych regiónoch, varuje Karl-Heinz Lambertz , predseda Európskeho výboru regiónov.

„Pre úspech budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky je mimoriadne dôležité, aby kompromisné návrhy, na ktorých sa dohodli politickí koordinátori v Európskom parlamente, obsahovali jasný odkaz na úlohu regiónov ako riadiacich orgánov budúcej SPP“, prízvukuje predseda Lambertz.

VR podporuje politiku, ktorá by udržiavala priame väzby s vidieckymi oblasťami prostredníctvom aktívneho zapojenia regiónov EÚ vrátane ich neopomenuteľnej úlohy pri vymedzovaní a vykonávaní poľnohospodárskej politiky a politiky rozvoja vidieka na miestnej úrovni.

„Výbor Európskeho parlamentu pre rybárstvo sa vo svojom hlasovaní minulý týždeň vyslovil za posilnenie úlohy a autonómie európskych regiónov pri riadení Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Bolo by poľutovaniahodné, keby výbor AGRI hlasoval opačne v prípade riadenia SPP a príslušného fondu na rozvoj vidieka. Podpora Európskeho parlamentu má preto zásadný význam v čase, keď členské štáty obhajujú opätovnú centralizáciu SPP,“ vysvetľuje spravodajca VR o reforme SPP Guillaume Cros (FR/SES) , podpredseda francúzskeho regiónu Occitanie.

Ďalšie informácie:

Stanovisko VR na tému Reforma SPP

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Štartuje súťaž o ekologické ocenenia EÚ
Štartuje súťaž o ekologické ocenenia EÚ
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023