Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky rok železníc (2021) – výzva na predkladanie návrhov na podujatia  

Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov pre oficiálny program Európskeho roka železníc (2021). Termín prvého kola predkladania návrhov je 11. decembra 2020.

Európska zelená dohoda stavia udržateľnosť do centra tvorby politiky EÚ. Doprava zodpovedá za štvrtinu všetkých emisií skleníkových plynov EÚ a je jasné, že železnice musia v budúcej kombinácii druhov dopravy v Únii zohrávať hlavnú úlohu, a to v osobnej i nákladnej doprave. Komisia preto v rámci priekopníckeho úsilia EÚ pri znižovaní emisií skleníkových plynov navrhla, aby bol rok 2021 Európskym rokom železníc .

Kľúčom k úspechu Európskeho roka železníc bude aktívne zapojenie všetkých zainteresovaných strán v odvetví železničnej dopravy aj mimo neho. Oficiálny program podujatí v súčasnosti pripravuje GR MOVE Európskej komisie a v rámci neho sa snaží zaistiť aktívnu účasť miestnych a regionálnych samospráv, ako aj ďalších regionálnych zainteresovaných strán pri organizovaní podujatí, konferencií, diskusií a prezentácií projektov.

Ak máte chuť „naskočiť na vlak“ a zapojiť sa do tohto diania tým, že naplánujete nejakú iniciatívu v kontexte Európskeho roka železníc, vyplňte prosím vzorový formulár (pre každú iniciatívu samostatný formulár) a pošlite ho na adresu GR MOVE ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ) a v kópii sekretariátu komisie COTER ( COTER@cor.europa.eu ). Termín na predkladanie návrhov je stanovený na 11. decembra 2020, aby ich bolo možné zaradiť do prvej verzie oficiálneho programu.

Máte ďalšie otázky?

Obráťte sa na nás na adrese MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu alebo COTER@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Aliancia regiónov s automobilovým priemyslom naliehavo žiada o program podpory EÚ na zabezpečenie spravodlivej, vyváženej a úspešnej transformácie tohto odvetvia so 7,5 milióna pracovníkov
Aliancia regiónov s automobilovým priemyslom naliehavo žiada o program podpory EÚ na zabezpečenie spravodlivej, vyváženej a úspešnej transformácie tohto odvetvia so 7,5 milióna pracovníkov
17.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Miestni lídri požadujú, aby sa viac podporovala udržateľná a dostupná doprava, s cieľom lepšie chrániť zdravie občanov a životné prostredie
Miestni lídri požadujú, aby sa viac podporovala udržateľná a dostupná doprava, s cieľom lepšie chrániť zdravie občanov a životné prostredie
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Európa potrebuje silnejšiu, modernú a zjednodušenú politiku súdržnosti na boj proti prehlbujúcim sa nerovnostiam
Európa potrebuje silnejšiu, modernú a zjednodušenú politiku súdržnosti na boj proti prehlbujúcim sa nerovnostiam
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Európa potrebuje silnejšiu, modernú a zjednodušenú politiku súdržnosti na boj proti prehlbujúcim sa nerovnostiam
Európa potrebuje silnejšiu, modernú a zjednodušenú politiku súdržnosti na boj proti prehlbujúcim sa nerovnostiam
12.10.2022