Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Ocenenie Podnikateľský región roka 2021 za ekologické a udržateľné podnikanie  

Úspešná iniciatíva Podnikateľský región roka (EER), ktorá tento rok slávi svoje desiate výročie existencie, bola modernizovaná a bude pokračovať aj počas nasledujúcich piatich rokov. Každoročné výzvy na podávanie prihlášok v rokoch 2021 až 2025 budú mať vždy jednu hlavnú tému, ktorá súvisí s politickým programom EÚ a týka sa regionálnej a miestnej úrovne. Ocenenie EER 2021 bude venované podpore podnikania v záujme ekologickej a udržateľnej budúcnosti a prihlášky z regiónov a miest EÚ bude možné posielať do 31. marca 2020.

Markku Markkula , prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov, ohlásil nový cyklus ocenenia EER na zhromaždení MSP 2019 , ktoré zorganizovala Európska komisia v Helsinkách. Vo svojom vystúpení na každoročnom slávnostnom udeľovaní Európskej ceny za podporu podnikania , ktoré sa konalo 26. novembra, pán Markkula uviedol, že „mestá a regióny môžu najlepšie splniť politické priority novej Komisie využitím vplyvu podnikania a MSP, mobilizáciou zdrojov na výskum a inovácie, investovaním do vzdelávania a zručností a podporovaním vnútornej a vonkajšej spolupráce a presunom poznatkov.“

„S cieľom riešiť najnaliehavejšie hospodárske a spoločenské výzvy súčasnej doby musíme tiež mobilizovať úsilie regiónov a miest EÚ pri presadzovaní Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Podpora podnikania v záujme ekologickej a udržateľnej budúcnosti je preto hlavnou témou kampane EER 2021. Takto povzbudzujeme regióny a mestá EÚ, aby mobilizovali zdroje a navrhli iniciatívy na podporu svojho prechodu na udržateľné hospodárstvo,“ uviedol na záver prvý podpredseda Markkula.

Komisia pre hospodársku politiku (ECON), ktorá je jednou zo šiestich tematických komisií Európskeho výboru regiónov, zorganizovala na zhromaždení MSP 2019 seminár v spolupráci s regionálnym zastupiteľstvom Helsinki-Uusimaa. Pozvaní rečníci, medzi ktorými boli spravodajcovia VR pre priemyselnú politiku ( Jeannette Baljeu , NL/RE) a pre politiku MSP ( Tadeusz Truskolaski , PL/EA), zdôraznili, že pripravovaná nová stratégia Európskej komisie pre MSP a priemysel by mala prispieť k posilneniu a prepojeniu regionálnych podnikateľských systémov v celej Európe a zároveň k riešeniu výziev priemyselnej obnovy a udržateľnosti.

Ďalšie informácie:

Ocenenie EER udeľuje Európsky výbor regiónov každý rok najviac trom mestám alebo regiónom s výnimočnými, na budúcnosť zameranými stratégiami zameranými na podporu MSP, startupov a scaleupov. Získanie ocenenia Podnikateľský región roka prináša uznanie a zviditeľnenie miestnych alebo regionálnych podnikateľských stratégií a poskytuje prístup k sieti potenciálnych partnerov. Ocenenie EER za rok 2020 bolo udelené týmto regiónom: Gdansk & Pomoransko (Poľsko), Göteborgský obchodný región (Švédsko) a región Navarra (Španielsko).

Propagačné video súťaže o ocenenie EER 2021

Podnikateľský región roka (EER) – webová stránka

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Súťaž o ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2024 otvorená: prihlásiť sa môžu mestá a regióny, ktoré podporujú udržateľný, odolný a digitálny rast.
Súťaž o ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2024 otvorená: prihlásiť sa môžu mestá a regióny, ktoré podporujú udržateľný, odolný a digitálny rast.
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022