Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Ocenenie Podnikateľský región roka: osobitná cena za reakciu na pandémiu ochorenia COVID-19  

Európsky výbor regiónov (VR) otvára prihlasovanie do súťaže o osobitnú cenu, ktorá bude udelená v rámci ocenenia Podnikateľský región roka (EER). Mestá, regióny a obce môžu na tému „Podnikaním k udržateľnej obnove“ predložiť svoje stratégie pre plánovanie podpory malých a stredných podnikov (MSP) počas nadchádzajúcich dvoch rokov. Uzávierka prihlášok je 28. októbra 2020.

Ocenenie Podnikateľský región roka (EER) udeľuje Európsky výbor regiónov každý rok trom mestám, regiónom alebo obciam s výnimočnými, na budúcnosť zameranými stratégiami s cieľom podporiť MSP a začínajúce a rozširujúce sa podniky. Získanie ocenenia Podnikateľský región roka prináša uznanie a zviditeľnenie miestnych alebo regionálnych podnikateľských stratégií a umožňuje tiež získať prístup k rozširujúcej sa sieti priekopníckych území, ktoré aktívne posilňujú svoje podnikateľské ekosystémy, vymieňajú si osvedčené postupy a spolupracujú na európskych projektoch.

Tohtoročná osobitná cena vychádza z rozšíreného rámca ocenenia EER 2021 a regióny a mestá EÚ povzbudzuje k tomu, aby vypracovali stratégie na podporu podnikania a MSP, ktoré sa zaoberajú účinkami krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Cenu získa až šesť regiónov, ktoré budú držiteľmi označenia EER počas dvoch rokov (2021 a 2022), čo im umožní plánovať a realizovať stratégie na podporu úspešného hospodárskeho a sociálneho oživenia.

Podľa predsedu komisie VR pre hospodársku politiku (ECON) Michaela Murphyho bude „obnova hospodárstva EÚ po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 trvať dlho a bude si vyžadovať úsilie na európskej, celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Naše miestne ekonomiky sa budú musieť výrazne zamerať na aktívne podnikanie a inováciu, aby zvládali túto výzvu, a mohli v plnej miere využiť príležitosti, ktoré prináša zelená a digitálna transformácia. Výkonnosť našich MSP bude jedným z kľúčov k obnove hospodárskeho motora Európy a k posilneniu jej dlhodobej odolnosti. Budeme musieť opätovne preskúmať a aktualizovať naše politiky, plány a stratégie miestneho rozvoja s cieľom zohľadniť túto novú hospodársku a sociálnu situáciu.“

Formálne rozhodnutie o udelení osobitnej ceny v rámci ocenenia EER bolo prijaté počas diskusie so zástupcami Európskej komisie o hospodárskom dosahu pandémie a záchranných opatreniach EÚ na podporu MSP a priemyslu.

Riaditeľka GR GROW Európskej komisie a členka poroty EER Kristin Schreiber uviedla, že „ocenenie Podnikateľský región roka je dôkazom toho, že tempo oživenia hospodárstva v EÚ sa bude opierať o rozhodné opatrenia prijaté na miestnej a regionálnej úrovni. Európska komisia v plnej miere podporuje iniciatívu EER, ktorou sa regióny a mestá EÚ stimulujú k tomu, aby podnikanie kládli na popredné miesto v rámci svojich stratégií a akčných plánov.“

Prihlášky do súťaže o získanie ocenenia EER 2021 – 2022 je možné zasielať do 28. októbra 2020 . Ak sa chcete prihlásiť, navštívte webovú stránku EER .

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Súťaž o ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2024 otvorená: prihlásiť sa môžu mestá a regióny, ktoré podporujú udržateľný, odolný a digitálny rast.
Súťaž o ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2024 otvorená: prihlásiť sa môžu mestá a regióny, ktoré podporujú udržateľný, odolný a digitálny rast.
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Regióny a mestá EÚ vítajú záväzok členských štátov zachovať politiku súdržnosti ako základný pilier Únie
Regióny a mestá EÚ vítajú záväzok členských štátov zachovať politiku súdržnosti ako základný pilier Únie
22.11.2022