Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Súťaž o ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2024 otvorená: prihlásiť sa môžu mestá a regióny, ktoré podporujú udržateľný, odolný a digitálny rast.  

Európske regióny, mestá a obce, ktoré chcú predstaviť svoju stratégiu a skúsenosti v oblasti podpory udržateľného rastu, podeliť sa o svoje poznatky a obohatiť o nové, sa teraz môžu uchádzať o ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2024, ktoré propaguje Európsky výbor regiónov (VR). V rámci zastrešujúcej témy „Mestá a regióny na ceste k udržateľnému, odolnému a digitálnemu rastu“ ocenenie EER 2024 vyzdvihne miestne a regionálne opatrenia, ktoré budú v nasledujúcich dvoch rokoch podporovať zelenú a digitálnu transformáciu MSP a zároveň pomôžu posilniť konkurencieschopnosť a dlhodobú odolnosť miestneho hospodárstva. Miestne a regionálne samosprávy môžu svoje stratégie predkladať do 29. marca 2023.

Výzva na podávanie prihlášok do súťaže o ocenenie EER 2024 bola vyhlásená v Prahe na zhromaždení MSP, najvýznamnejšom podujatí pre malé a stredné podniky v Európe, ktoré zorganizovala Európska komisia v spolupráci s českým predsedníctvom Rady EÚ.

Predseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro pri tejto príležitosti uviedol: „Európsky výbor regiónov a jeho členovia sú pevne presvedčení o účinnosti prístupu zdola nahor, pokiaľ ide o podporu podnikania, prostredníctvom ktorého sa usilujeme prispieť k tomu, aby európske hospodárstvo bolo do väčšej miery inovatívne, udržateľné a digitálne a aby sa v ňom kládol väčší dôraz na kvalitu života a životné prostredie. Podnikateľský región roka sa stal uznávanou značkou excelentnosti, ktorá spája podobne zmýšľajúce regióny do európskej siete a podporuje ich cezhraničnú spoluprácu a výmenu osvedčených postupov.“

Podpora MSP a podnikateľskej činnosti zdola nahor je jednou z priorít Európskeho výboru regiónov. Pomocou iniciatívy EER výbor prispieva k zavádzaniu stratégie EÚ pre MSP a k realizácii kľúčových priorít strategického programu EÚ na roky 2019 – 2024 na regionálnej a miestnej úrovni. Označenie EER je pre miestnych a regionálnych aktérov príležitosťou ukázať, že MSP a podnikatelia zohrávajú dôležitú úlohu na čele úsilia zabezpečiť zelenú a digitálnu transformáciu hospodárstva EÚ a posilniť odolnosť ekonomiky v rýchlo sa meniacom geopolitickom kontexte. Vzhľadom na súčasnú situáciu má táto práca ešte väčší význam, ako zdôraznili regionálni a miestni lídri na schôdzi komisie VR pre hospodársku politiku 22. – 23. septembra v holandskom meste Zwolle, na ktorej naliehavo žiadali, aby EÚ zaviedla úľavy s cieľom pomôcť podnikom vyrovnať sa s dôsledkami prudko rastúcich cien energie, infláciou a prekážkami v dodávateľskom reťazci. Zároveň pripomenuli, že dlhodobé ciele EÚ v oblasti zelenej a digitálnej transformácie sa dosiahnu len vtedy, ak bude politický rámec EÚ plne prispôsobený MSP a budú naň vyčlenené rozsiahle finančné prostriedky.

Podrobnosti a informácie o tom, ako sa prihlásiť do súťaže o ocenenie EER 2024, nájdete na príslušnej webovej stránke.

Viac informácií:

Ocenenie Podnikateľský región roka (EER) je projekt, v rámci ktorého sa každoročne vyhľadávajú a oceňujú až tri územné celky EÚ s výnimočnou a inovatívnou podnikateľskou stratégiou, a to bez ohľadu na ich veľkosť, bohatstvo alebo právomoci. Územiam s najdôveryhodnejším, najviac výhľadovo zameraným a najsľubnejším plánom sa na nasledujúci rok udelí označenie Podnikateľský región roka (EER).

Označenie EER vzniklo v spolupráci s Európskou komisiou a má podporu zainteresovaných strán na úrovni EÚ, ako súSME United,Eurochambres,Social Economy EuropeEURADA.

Ocenenie EER 2023 získali: Barcelona (Španielsko), Penela (Portugalsko) a Západné Pomoransko (Poľsko).

Víťazi ročníka 2024 budú vyhlásení na plenárnom zasadnutí VR v júli 2023.

Viac informácií o cene Podnikateľský región roka vrátane zoznamu víťazov od roku 2011 nájdetetu.

Kontakt:

Piotr ZajaczkowskiTel.: +32 22822401eer-cdr@cor.europa.eu

Tlačové otázky:

Theresa Sostmann

Tel. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022