Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Súťaž o ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2024 otvorená: prihlásiť sa môžu mestá a regióny, ktoré podporujú udržateľný, odolný a digitálny rast.  

Európske regióny, mestá a obce, ktoré chcú predstaviť svoju stratégiu a skúsenosti v oblasti podpory udržateľného rastu, podeliť sa o svoje poznatky a obohatiť o nové, sa teraz môžu uchádzať o ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2024, ktoré propaguje Európsky výbor regiónov (VR). V rámci zastrešujúcej témy „Mestá a regióny na ceste k udržateľnému, odolnému a digitálnemu rastu“ ocenenie EER 2024 vyzdvihne miestne a regionálne opatrenia, ktoré budú v nasledujúcich dvoch rokoch podporovať zelenú a digitálnu transformáciu MSP a zároveň pomôžu posilniť konkurencieschopnosť a dlhodobú odolnosť miestneho hospodárstva. Miestne a regionálne samosprávy môžu svoje stratégie predkladať do 29. marca 2023.

Výzva na podávanie prihlášok do súťaže o ocenenie EER 2024 bola vyhlásená v Prahe na zhromaždení MSP, najvýznamnejšom podujatí pre malé a stredné podniky v Európe, ktoré zorganizovala Európska komisia v spolupráci s českým predsedníctvom Rady EÚ.

Predseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro pri tejto príležitosti uviedol: „Európsky výbor regiónov a jeho členovia sú pevne presvedčení o účinnosti prístupu zdola nahor, pokiaľ ide o podporu podnikania, prostredníctvom ktorého sa usilujeme prispieť k tomu, aby európske hospodárstvo bolo do väčšej miery inovatívne, udržateľné a digitálne a aby sa v ňom kládol väčší dôraz na kvalitu života a životné prostredie. Podnikateľský región roka sa stal uznávanou značkou excelentnosti, ktorá spája podobne zmýšľajúce regióny do európskej siete a podporuje ich cezhraničnú spoluprácu a výmenu osvedčených postupov.“

Podpora MSP a podnikateľskej činnosti zdola nahor je jednou z priorít Európskeho výboru regiónov. Pomocou iniciatívy EER výbor prispieva k zavádzaniu stratégie EÚ pre MSP a k realizácii kľúčových priorít strategického programu EÚ na roky 2019 – 2024 na regionálnej a miestnej úrovni. Označenie EER je pre miestnych a regionálnych aktérov príležitosťou ukázať, že MSP a podnikatelia zohrávajú dôležitú úlohu na čele úsilia zabezpečiť zelenú a digitálnu transformáciu hospodárstva EÚ a posilniť odolnosť ekonomiky v rýchlo sa meniacom geopolitickom kontexte. Vzhľadom na súčasnú situáciu má táto práca ešte väčší význam, ako zdôraznili regionálni a miestni lídri na schôdzi komisie VR pre hospodársku politiku 22. – 23. septembra v holandskom meste Zwolle, na ktorej naliehavo žiadali, aby EÚ zaviedla úľavy s cieľom pomôcť podnikom vyrovnať sa s dôsledkami prudko rastúcich cien energie, infláciou a prekážkami v dodávateľskom reťazci. Zároveň pripomenuli, že dlhodobé ciele EÚ v oblasti zelenej a digitálnej transformácie sa dosiahnu len vtedy, ak bude politický rámec EÚ plne prispôsobený MSP a budú naň vyčlenené rozsiahle finančné prostriedky.

Podrobnosti a informácie o tom, ako sa prihlásiť do súťaže o ocenenie EER 2024, nájdete na príslušnej webovej stránke.

Viac informácií:

Ocenenie Podnikateľský región roka (EER) je projekt, v rámci ktorého sa každoročne vyhľadávajú a oceňujú až tri územné celky EÚ s výnimočnou a inovatívnou podnikateľskou stratégiou, a to bez ohľadu na ich veľkosť, bohatstvo alebo právomoci. Územiam s najdôveryhodnejším, najviac výhľadovo zameraným a najsľubnejším plánom sa na nasledujúci rok udelí označenie Podnikateľský región roka (EER).

Označenie EER vzniklo v spolupráci s Európskou komisiou a má podporu zainteresovaných strán na úrovni EÚ, ako súSME United,Eurochambres,Social Economy EuropeEURADA.

Ocenenie EER 2023 získali: Barcelona (Španielsko), Penela (Portugalsko) a Západné Pomoransko (Poľsko).

Víťazi ročníka 2024 budú vyhlásení na plenárnom zasadnutí VR v júli 2023.

Viac informácií o cene Podnikateľský región roka vrátane zoznamu víťazov od roku 2011 nájdetetu.

Kontakt:

Piotr ZajaczkowskiTel.: +32 22822401eer-cdr@cor.europa.eu

Tlačové otázky:

Theresa Sostmann

Tel. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CRISE-SINGLE-MARKET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
09.02.2023