Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Viac ako 600 politikov sa zapojí do Európskeho týždňa regiónov a miest ( #EURegionsWeek ) a bude diskutovať o budúcnosti Európy a regionálnej politiky  
Na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (#CoRplenary) sa bude diskutovať o budúcom rozpočte EÚ, politike súdržnosti, brexite, digitálnej a ekologickej transformácii.

7. októbra sa v Bruseli začne 17. ročník Európskeho týždňa regiónov a miest , počas ktorého sa bude diskutovať o tom, ako môže politika súdržnosti prispieť k ekologickejšej, inkluzívnejšej a inteligentnejšej Európe. Tento európsky týždeň sa začne diskusiou na vysokej úrovni o budúcnosti Európy a celkovo sa počas neho uskutoční takmer 400 podujatí vrátane konferencie na vysokej úrovni o transformácii uhoľných regiónov. Okrem toho Európsky výbor regiónov (VR) usporiada 8. a 9. októbra plenárne zasadnutie ( #CoRplenary ) svojich členov, ktorí budú s Younousom Omarjeeom, predsedom výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj (REGI) diskutovať o budúcnosti politiky súdržnosti EÚ, s komisárom Güntherom Oettingerom o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a s fínskym ministrom pre európske záležitosti Tyttim Tuppurainenom o ekologickej a digitálnej transformácii.

17. európsky týždeň regiónov a miest , 7. – 10. októbra, #EURegionsWeek

#EURegionsWeek opäť poskytne jedinečnú príležitosť na lepšie pochopenie toho, ako regióny a mestá využívajú fondy EÚ na zlepšenie každodenného života občanov a ako kohézne fondy vytvárajú ekologickejšiu, inkluzívnejšiu a inteligentnejšiu Európu. Výročná konferencia, ktorú spoločne organizujú VR a Európska komisia, je najväčším podujatím venovaným regionálnemu rozvoju v Európe. Na tomto ročníku privítame vyše 9 000 účastníkov vrátane akademikov, zamestnancov verejnej správy, rôznych odborníkov a viac ako 600 miestnych, regionálnych, národných a európskych politikov. Zúčastnia sa na viac ako 400 workshopoch, diskusiách a výstavách venovaných rôznym aspektom politiky súdržnosti a budú mať príležitosť na nadviazanie kontaktov.

Hlavné podujatia :

7. októbra, 14.30 – 16.30 hod. ( živé vysielanie ): otváracie zasadnutie – Regióny a mestá, piliere budúcnosti EÚ

Na otváracom zasadnutí sa zúčastní viac ako 100 mladých zvolených politikov , ktorí budú s  Karl-Heinzom Lambertzom , predsedom Európskeho výboru regiónov, Klárou Dobrevovou , podpredsedníčkou Európskeho parlamentu, a  Elżbietou Bieńkowskou , komisárkou pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, diskutovať o budúcnosti Európskej únie.

8. októbra, 9.00 – 10.30 hod. ( živé vysielanie ): spoločná schôdza výboru REGI a komisie COTER na tému Súčasný stav rokovaní o budúcej politike súdržnosti po roku 2020

Členovia VR a poslanci Európskeho parlamentu budú diskutovať o prebiehajúcich rokovaniach o rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 a balíku opatrení v oblasti politiky súdržnosti. V tejto súvislosti môžu regióny a mestá EÚ zohrávať kľúčovú úlohu pri príprave dôslednej politiky súdržnosti do budúcnosti tým, že budú klásť dôraz na jej výsledky počas súčasného programového obdobia.

9. októbra, 14.30 – 17.00 hod. ( živé vysielanie ): konferencia na vysokej úrovni – Transformácia uhoľných regiónov

Vďaka zmenšovaniu závislosti od fosílnych palív a podpore regiónov s výrobou uhlia je transformácia na energiu z čistých zdrojov neodmysliteľným nástrojom boja proti zmene klímy. Regióny prechádzajúce energetickou transformáciou budú podporované štátnymi opatreniami aj spoločne usmerňovanou politikou súdržnosti EÚ. Na tomto podujatí sa aj ministri z krajín EÚ, poslanci EP, regionálni politici a iní vysokopostavení zástupcovia z Bulharska, Česka, Fínska, Francúzska, Nemecka, Poľska, Rumunska a Španielska podelia s ostatnými účastníkmi o svoje názory ako najlepšie podporiť uhoľné regióny v ich smerovaní do budúcnosti bez emisií oxidu uhličitého.

Pozri osobitný mediálny program . Úplný prehľad podujatí je uvedený na tejto stránke .
Zábery a záznam z podujatia si môžete stiahnuť zadarmo.

Plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov , 7. – 9. októbra, #CoRplenary ( živé vysielanie )

Európsky výbor regiónov je zhromaždenie EÚ združujúce miestnych a regionálnych predstaviteľov zastupujúcich záujmy miest a regiónov. Jeho 350 členovia sa stretnú v Bruseli, aby prerokovali a prijali viaceré stanoviská k právnym predpisom a politickým uzneseniam EÚ.

Hlavné časti :

8. októbra, 15.15 hod.: Politika regionálneho rozvoja EÚ po roku 2020 – Younous Omarjee (FR/GUE/NGL), predseda výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj (REGI), sa stretne s členmi VR, aby s nimi diskutoval o budúcnosti regionálneho rozvoja a najbližšom období financovania po roku 2020.

8. októbra, 16.45 hod.: Budúcnosť rozpočtu EÚ – Očakáva sa, že do konca roku 2019 fínske predsedníctvo Rady EÚ predstaví kompromisné čísla z dlhodobého rozpočtu na roky 2021 – 2027. Zástupcovia regiónov a miest EÚ sa s  Güntherom Oettingerom , komisárom pre rozpočet EÚ, podelia o svoje rastúce obavy a prijmú uznesenie .

8. októbra, 18.00 hod.: Problematika EÚ pre miestne a regionálne samosprávy – Členovia VR budú diskutovať o brexite, ostrovných regiónoch a chýbajúcich cezhraničných dopravných spojeniach.

9. októbra, 9.30 hod.: Budovanie digitálnej a ekologickej EÚ – Všetky regióny a všetci občania EÚ musia využívať výhody digitálnej a ekologickej transformácie, ktoré formujú naše spoločnosti. Miestni a regionálni zástupcovia si s  Tyttim Tuppurainenom , fínskym ministrom pre európske záležitosti, vymenia názory na riešenie problému veľkých digitálnych rozdielov a zabezpečenie súdržnosti a solidarity pre všetkých. Diskusia súvisí s dvoma stanoviskami VR, ktoré si vyžiadalo fínske predsedníctvo EÚ:

o Digitálna Európa pre všetkých: ponúkať inteligentné a inkluzívne riešenia v praxi , spravodajkyňa Anne KARJALAINEN (FI/SES),

o Inteligentné mestá: nová výzva v oblasti spravodlivého prechodu na klimatickú neutrálnosť: ako uplatňovať ciele udržateľného rozvoja v skutočnom živote , spravodajca Andries GRYFFROY (BE/EA).

Úplný program, dokumenty a návrhy stanovísk sú dostupné online.

Kontakt

Na akreditáciu na obidve podujatia kontaktujte prosím:

PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023