Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
#EURegionsWeek – súdržnosť v jadre budúcnosti Európy  
V Bruseli sa začal 16. ročník Európskeho týždňa regiónov a miest

Pod heslom „Budúcnosťou Európy sú mládež, regióny a mestá – budúcnosťou Európy je jednota a súdržnosť“ sa 8. októbra v Bruseli zišli stovky miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov a najvyšších lídrov EÚ aby otvorili Európsky týždeň regiónov a miest . Táto každoročná konferencia, ktorú Európsky výbor regiónov (VR) organizuje spolu s Európskou komisiou, je celosvetovo najväčším podujatím so zameraním na regionálny rozvoj.

Európska politika súdržnosti, ktorá bola prijatá v roku 1988, sa za 30 rokov uplatňovania stala hlavným investičným nástrojom na podporu miest a regiónov pri tvorbe pracovných miest a hospodárskeho rastu, zvyšovaní konkurencieschopnosti a zaisťovaní udržateľného rozvoja, ako aj zvyšovaní kvality života občanov. Jej hlavným cieľom je odstraňovať rozdiely medzi regiónmi EÚ i v rámci nich a prispieť k harmonickému rozvoju Únie a spokojnosti Európanov.

Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz vo svojom uvítacom príhovore uviedol: „ Investície do súdržnosti sú viac ako len peniaze, sú odrazom našich najdôležitejších Európskych hodnôt. Na spolupráci medzi európskymi, štátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi vidíme, že hlavné problémy 21. storočia budeme môcť prekonať iba vtedy, ak budeme pracovať spolu a vo vzájomnej solidarite. Obmedzovanie týchto investícií je v rozpore s cieľmi EÚ v oblasti územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Práve teraz potrebujeme silnú politiku súdržnosti viac, ako kedykoľvek predtým, aby si EÚ získala srdcia i dôveru občanov, ktorým slúži. Únia nemôže existovať bez súdržnosti .“

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker povedal: „ Dnes hovoríme o budúcnosti našich regiónov a miest. V skutočnosti však do veľkej miery hovoríme o budúcnosti EÚ, pretože obe spolu úzko súvisia. Komisia bude v nasledujúcom desaťročí ďalej podporovať regióny a mestá pri prechode na inovatívnejšie a ekologickejšie hospodárstvo v záujme zamestnanosti, rastu a sociálneho pokroku. Politika súdržnosti, ktorá je jedným z najhmatateľnejších príkladov solidarity v EÚ, bude v tomto naďalej zohrávať kľúčovú úlohu, rovnako ako programy Európsky horizont, Erasmus+, InvestEU a všetky ostatné programy a iniciatívy v našom návrhu rozpočtu EÚ do budúcnosti. Na to, aby sa táto podpora včas dostala k mestám a regiónom, je nevyhnutné dosiahnuť ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu dohodu o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ .“

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu zdôraznila: „ Som hrdá na návrh novej, modernejšej, flexibilnejšej a zjednodušenej politiky súdržnosti, ktorý sme v máji predstavili. Čaká nás však ešte kus práce. Aby sa v roku 2021 mohlo naozaj začať investovať, musíme už teraz začať plánovať nové programy. Dnes je prvý deň Európskeho týždňa regiónov a miest. Je to dobrá príležitosť na prediskutovanie budúcnosti politiky súdržnosti, a preto chcem predstaviť svoje návrhy na to, ako pomôcť členským štátom a regiónom s vypracovaním ich programov .“

Podpredseda Európskeho parlamentu Pavel Telička povedal: „ Politika súdržnosti je najvýraznejším prejavom solidarity v EÚ. Investície, ktoré sa vďaka nej realizujú, napĺňajú dlhodobé ciele EÚ. Je preto dôležité, aby sme maximalizovali jej potenciál na obdobie po roku 2020, posilnili jej flexibilitu, prínos, a jej súlad a konzistentnosť s wprocesom európskeho semestra. Musíme venovať viac pozornosti našim výdavkom, nepretržitému hodnoteniu cieľov na základe ukazovateľov a v prípade potreby ich úprave, aby sme povzbudili hospodársky rast a pre občanov celej Európy umožnili vznik nových príležitostí, najmä v perspektívnych oblastiach. Európsky týždeň regiónov a miest je vynikajúcou príležitosťou na diskusiu o budúcnosti politiky súdržnosti s odborníkmi z praxe .“

V snahe získať v novom rozpočte EÚ na obdobie po roku 2020 podporu pre silnú politiku súdržnosti pre všetky regióny a mestá výbor spolu s najvýznamnejšími združeniami EÚ zastupujúcimi regióny a mestá spustil minulý rok iniciatívu #CohesionAlliance . Ide o hnutie pre všetkých, ktorí si myslia, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Od spustenia iniciatívy počas minuloročného Európskeho týždňa regiónov a miest, podpísalo vyhlásenie tohto hnutia vyše 8 000 podporovateľov, vrátane 114 regiónov, 110 miest a okresov, 45 združení miestnych a regionálnych samospráv, 30 poslancov Európskeho parlamentu, 35 odvetvových združení z EÚ a 141 iných inštitucionálnych partnerov, ako sú univerzity, výskumné centrá a európske zoskupenia územnej spolupráce. Hnutie #CohesionAlliance, ktorého vyhlásenie stále možno podporiť podpisom, bude starostlivo sledovať prebiehajúce medziinštitucionálne rozpočtové rokovania.

Súvislosti

Počas Európskeho týždňa regiónov a miest sa každý rok stretnú tisíce zástupcov miestnych, regionálnych a európskych samospráv, akademici a experti, aby v priebehu štyroch dní na viac ako 170 workshopoch, seminároch, vystúpeniach a stretnutiach diskutovali o rôznych aspektoch politiky súdržnosti a vymieňali si na ňu názory. Tento ročník sa osobitne zameriava na potrebu silnej politiky súdržnosti na obdobie po roku 2020, ktorá je nevyhnutná na prekonanie štrukturálnych prekážok, rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie kvality života, ako aj na riadenie miestneho dosahu globalizácie, digitálnej transformácie a klimatických zmien, a na účinné regionálne a miestne stratégie pre mládež, integráciu migrantov a sociálne začlenenie.

Zábery a záznam z podujatia si môžete stiahnuť zadarmo.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023