Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny a mestá EÚ vyzývajú národné vlády, ‎ aby zvýšili rozpočet programu EÚ v oblasti zdravia.  

Nemecká kancelárka Angela Merkel a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen počas diskusií v Európskom výbore regiónov vyzdvihli význam zdravia.

Európsky výbor regiónov 14. októbra upozornil, že národné vlády by sa mali dohodnúť na väčšom balíku finančnej podpory pre zdravotnícke systémy v Európskej únii. Táto výzva je obsiahnutá v odporúčaniach troch stanovísk, v ktorých regióny a mestá EÚ navrhujú, ako by sa dali vyriešiť nedostatky systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré odhalila pandémia koronavírusu.

Tieto odporúčania zamerané na nedostatky z hľadiska prevencie, liečby a urgentnej zdravotnej starostlivosti boli prijaté 14. októbra, teda dva dni po tom, ako Európsky výbor regiónov (VR) predostrel vo svojom Výročnom regionálnom a miestnom barometri predsedníčke Európskej komisie zistenia o dosahu pandémie . Barometer poukázal na to, ako sa v dôsledku krízy prehĺbili existujúce nerovnosti, a to aj v sektore zdravotníctva. Predsedníčka von der Leyen pred zhromaždením miestnych a regionálnych politikov EÚ vyhlásila, že „európske prostriedky umožnia investovať do nových nemocníc, lepšieho vybavenia a odolnejších zdravotníckych systémov, nielen vo veľkých mestách, ale aj vo vzdialenejších regiónoch,“ a že regionálne a miestne samosprávy by rozhodne mali stáť pri kormidle .

Členom výboru sa prihovorila aj nemecká kancelárka Angela Merkel . „Ochota niektorých regiónov postarať sa o pacientov z regiónov iných krajín by nás mala inšpirovať pri riešení budúcich výziev,“ povedala regionálnym a miestnym lídrom 13. októbra. Ako vedúca predstaviteľka krajiny, ktorá v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie, kancelárka ďalej uviedla, že „s veľkými obavami sleduje, ako takmer všade v Európe narastá počet nakazených“.

Vo svojom stanovisku k balíku podpory pre zdravotnícke systémy program EU4Health , ktorý avizovala Európska komisia, Európsky výbor regiónov kritizoval národné vlády za to, že znížili navrhovaný rozpočet. Zdôraznil, že zdravotnícke služby, ktoré v mnohých členských štátoch riadi miestna a regionálna úroveň, potrebujú investície a inováciu, aby sa znížili nerovnosti v oblasti zdravia a vyriešil problém starnutia obyvateľstva. Členské štáty EÚ toto leto znížili objem prostriedkov, ktoré Európska komisia navrhla na roky 2021 – 2027 z 9,4 miliardy EUR na 1,7 miliardy EUR. Konečný rozpočet programu sa stanoví v rokovaniach s Európskym parlamentom.

Spravodajkyňa VR Nathalie Sarrabezolles (FR/SES), predsedníčka rady departementu Finistère, uviedla: „Znížením rozpočtu nového programu EU4Health o 82 % členské štáty ukázali, že nechápu celú hĺbku tejto krízy. Záruka kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých je najlepším prejavom solidarity a dôležitou súčasťou úsilia o zlepšenie súdržnosti v Únii. Pre posilnenie našich zdravotníckych systémov môžeme a musíme urobiť viac. Hoci regióny a mestá sa budú naďalej každodenne usilovať dosiahnuť tento cieľ, budú na to potrebovať aj značnú podporu od EÚ.“

Druhé stanovisko za zameriava na to, ako by mal vyzerať európsky mechanizmus pre núdzové situácie v oblasti zdravia , ktorý by sa mohol aktivovať v prípade budúcich pandémií. Výbor v stanovisku zdôrazňuje, že EÚ musí byť schopná vyvíjať, nakupovať, prepravovať a distribuovať testovacie a bezpečnostné zariadenia dovážané z tretích krajín alebo vyrobené v EÚ. Okrem toho požaduje napríklad zavedenie spoločného očkovacieho preukazu EÚ, ako aj virtuálneho európskeho registra s informáciami o zásobách vakcín.

Spravodajkyňa Birgitta Sacrédeus (SE/EĽS) z provinčného parlamentu Dalarna pripomenula: „Táto pandémia jasne potvrdila, že je dôležité mať kvalifikovaný a dobre vyškolený personál a náležite financované, dobre vybavené a odolné systémy zdravotnej starostlivosti, ktoré sa dokážu rýchlo prispôsobiť novej situácii v oblasti zdravotnej starostlivosti a verejného zdravia. Okrem toho ukázala, akú významnú úlohu zohrávajú miestne a regionálne samosprávy v krízových situáciách, ako je táto.“

Tretie stanovisko, zamerané na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť , vypracoval Karsten Uno Petersen (DK/SES) z regionálnej rady regiónu Južné Dánsko. Ide v ňom o to, ako uľahčiť presun pacientov za zdravotnou starostlivosťou do iných krajín, ako sa to stalo počas prvej vlny pandémie, keď boli napríklad pacienti z francúzskych regiónov Grand Est a Bourgogne-Franche-Comté liečení v Sársku v Nemecku.

Spravodajca Peterson uviedol: „Pandémia COVID-19 ukázala, aká dôležitá môže byť pre Európanov úzka cezhraničná spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti. Skutočnosť, že sa pacienti mohli liečiť v susednej krajine, bola najlepším prejavom ozajstnej solidarity. Stavajme na tom, čo nás táto núdzová situácia naučila, aby sme zlepšili svoje cezhraničné zdravotnícke systémy, zabezpečili ľuďom žijúcim v pohraničných regiónoch zjednodušené postupy a zaistili bezpečnosť pacientov, ako aj jasné informácie, pre nich aj pre zdravotníckych pracovníkov.“

Stanovisko je súčasťou širšieho úsilia Európskeho výboru regiónov zabezpečiť, aby sa v rámci obnovy EÚ po pandémii vybudovali odolné spoločenstvá, posilnil rozvoj miestnych hospodárstiev a podporilo úsilie o prehĺbenie európskej demokracie.

Podľa prieskumu verejnej mienky , ktorý dal Európsky výbor regiónov vypracovať, by si 67 % Európanov želalo, aby miestne a regionálne samosprávy mali väčší vplyv na rozhodnutia, ktoré sa prijímajú na úrovni EÚ. 45 % respondentov ako oblasť, v ktorej by regióny a mestá mali mať väčšie slovo, uviedlo zdravie.

Prieskum uskutočnila spoločnosť Kantar v prvej polovici septembra a jeho výsledky boli predstavené na plenárnom zasadnutí VR 12. až 14. októbra. Z jeho zistení okrem iného vyplynulo, že Európania dôverujú miestnym a regionálnym samosprávam viac ako vládam jednotlivých krajín alebo EÚ, a to vo všeobecnosti aj v súvislosti s reakciou na pandémiu. Absolútna väčšina – 52 % – dôveruje svojim miestnym a regionálnym samosprávam, zatiaľ čo 47 % dôveruje EÚ a 43 % vláde svojej krajiny.

Predseda Európskeho výboru regiónov a gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas vyhlásil: „Táto veľká dôvera, ktorú majú občania k vedúcim predstaviteľom svojich miest a regiónov, pomohla obmedziť šírenie koronavírusu. Táto dôvera bude dôležitá aj vo fáze obnovy. Naliehavo žiadame inštitúcie EÚ, aby spolupracovali s regionálnymi a miestnymi zastupiteľstvami a pomáhali im riešiť obrovské problémy, ktoré spôsobil vírus.“

Zistenia výročného regionálneho a miestneho barometra:

Výročný regionálny a miestny barometer – hlavné zistenia

Výročný regionálny a miestny barometer – celé znenie správy

Výročný regionálny a miestny barometer – prieskum verejnej mienky, ktorý uskutočnila spoločnosť Kantar (výsledky pre jednotlivé krajiny sú tiež k dispozícii)

Výročný regionálny a miestny barometer – dosah na zdravie (celý vývoj aj s údajmi)

Výročný regionálny a miestny barometer – regionálny hospodársky dosah (celý vývoj aj s údajmi)

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Štartuje súťaž o ekologické ocenenia EÚ
Štartuje súťaž o ekologické ocenenia EÚ
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023