Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny a mestá EÚ odkazujú Angele Merkelovej: sme odhodlaní spolupracovať na budovaní odolnejšej, demokratickejšej, udržateľnejšej a ľudskejšej Európy  
 

Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová diskutovala s členmi Európskeho výboru regiónov na októbrovom plenárnom zasadnutí o vplyve krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a o budúcnosti Európy.

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas privítal 13. októbra na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (#CoRplenary) kancelárku Nemeckej spolkovej republiky Angelu Merkelovú. Spolková kancelárka predstavila priority nemeckého predsedníctva Rady EÚ, diskutovala o úlohe miestnych a regionálnych samospráv pri obnove EÚ a s členmi VR sa podelila o názory na budúcnosť Európy (pozrite si záznam diskusie ).

Apostolos Tzitzikostas na margo kľúčových očakávaní regiónov a miest vyjadril nemeckému predsedníctvu svoje presvedčenie, že „ 300 regiónov a 90 000 obcí tvorí demokratické základy EÚ a zároveň jej záchrannú sieť“ a dodal: „Ako miestni a regionálni lídri sme v prvej línii boja proti pandémii. Neúnavne pracujeme na zvládnutí šírenia nákazy, pomáhame najzraniteľnejším osobám, chránime naše komunity, miestne hospodárstva a pracovné miesta. Naši občania nás považujú za najdôveryhodnejšiu a najefektívnejšiu úroveň správy vecí verejných. Ak chce Európa lepšie spolupracovať s ľuďmi na svojich územiach a nájsť konkrétne riešenia ich potrieb, regionálni a miestni vedúci predstavitelia musia mať väčšie slovo v rozhodovacom procese EÚ.“

„Pandémia ukázala limity súčasnej dvojrozmernej Európy založenej len na členských štátoch a Bruseli“ , pokračoval predseda Tzitzikostas . „Potrebujeme „európsky dom demokracie“ s tromi rozmermi, v rámci ktorého spolupracujú všetky úrovne verejnej správy – EÚ, národná a regionálna/miestna úroveň – pre ľudí a bližšie k ľuďom. Veríme v nemecké motto „Gemeinsam“ – „Spoločne“. Spoločne dokážeme vybudovať odolnejšiu, demokratickejšiu, udržateľnejšiu a ľudskejšiu Európu.“

SÚVISLOSTI

Európske mestá a regióny sú naďalej v prvej línii boja proti pandémii COVID-19. Miestne a regionálne samosprávy museli rýchlo zareagovať, aby poskytli podporu najzraniteľnejším občanom a miestnym podnikom. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 ovplyvnila každý región, mesto a miestne spoločenstvo v Európe, ale každé z nich inak, čo vyplýva aj zo zistení výročného regionálneho a miestneho barometra , ktorý VR predstavil začiatkom tohto týždňa. Nemecké predsedníctvo Rady EÚ sa v duchu svojho motta „Spoločne za obnovu Európy“ bude priamo zameriavať na prekonanie pandémie ochorenia COVID-19, t. j. na boj proti šíreniu vírusu, podporu obnovy európskej ekonomiky a posilňovanie sociálnej súdržnosti v Európe. Blízkosť k občanom počas krízy ukázala, že miestne a regionálne samosprávy musia byť ústrednou súčasťou rozhodovania, aby sa zabezpečila úspešná a spravodlivá hospodárska obnova.

Pandémia poukázala na naliehavú potrebu postaviť miestne a regionálne samosprávy do centra Konferencie o budúcnosti Európy, aby sa EÚ stala demokratickejšou a transparentnejšou Úniou, ktorá bude schopná lepšie reagovať na potreby svojich občanov. Z nedávneho prieskumu (dostupného tu ), ktorý uskutočnila spoločnosť Kantar, vyplýva, že veľká väčšina opýtaných v každej krajine si myslí, že miestne a regionálne samosprávy majú príliš malý vplyv na úrovni EÚ a prevažná väčšina je presvedčená, že väčší vplyv regionálnych a miestnych samospráv by mal pozitívny vplyv na schopnosť EÚ riešiť problémy.

Kontakt:

Michele Cercone

hovorca predsedu

Tel.: +32 498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Zdieľať: