Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Návrhy EÚ sú vítaným impulzom pre legálnu migráciu  

V odporúčaniach Európskeho výboru regiónov sa identifikujú spôsoby, akými môžu mestá uľahčiť prístup k pracovným miestam, urýchliť integráciu a povzbudiť rozvoj podnikania.

Záväzok Európskej únie prilákať kvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo jej hraníc by mal byť zrejmý v každej fáze migračného procesu, tvrdí Európsky výbor regiónov vo svojom stanovisku, podľa ktorého môžu mestá pomôcť EÚ a jej členským štátom zlepšiť riadenie legálnej migrácie. V odporúčaniach sa taktiež uvádza, že vojna na Ukrajine zvýraznila potrebu urýchliť uznávanie zručností utečencov. Má to rozhodujúci význam pre ich integráciu a pre miestne hospodárstva.

Európsky výbor regiónov predložil v stanovisku na tému Legálna migrácia – získavanie zručností a prilákanie talentov do EÚodporúčania, ktoré majú utečencom a kvalifikovaným migrantom uľahčiť prístup k pracovným miestam, urýchliť ich integráciu a povzbudiť ich k tomu, aby začali podnikať. V odporúčaniach sa navrhuje, že v záujme zlepšenia náboru by potenciálni migranti mali byť schopní podať žiadosť o prácu z tretej krajiny a s cieľom zlepšiť ich integráciu a možnosti založiť si podnik by miestne a regionálne samosprávy mali dostať väčšiu podporu na programy v oblasti integrácie a podnikania. Výbor tiež podporuje návrhy, aby sa legálnymi migrantom umožnilo ďalej rozvíjať svoju kariéru v iných krajinách EÚ.

Spravodajca stanoviska a poslanec obecného zastupiteľstva Gerace Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe) privítal strategickejší prístup k legálnej migrácii, ktorý presadzuje Európska komisia, ale vyzval ju, aby podporila intenzívnejšiu spoluprácu s miestnymi a regionálnymi samosprávami a miestnou občianskou spoločnosťou. Tie môžu, podľa jeho slov, pomôcť poskytnúť lepší obraz o potrebách miestnych komunít a hospodárstiev a samotných legálnych migrantov.

Spravodajca Varacalli vyhlásil: „Uznávame, že migranti už zohrávajú zásadnú úlohu v európskej ekonomike a spoločnosti. Musíme byť schopní legálne prilákať migrantov, najmä tých, ktorí sú zruční a talentovaní, aby sme stimulovali rast v Európe, ktorá sa čoraz viac stáva „starým kontinentom starých ľudí“. Hneď po príchode by mali dostať povolenie na dlhodobý pobyt s možnosťou pohybovať sa medzi členskými štátmi a samozrejme požívať rovnaké práva. Mnoho ľudí vníma migráciu ako problém. Ak je však správne riadená, môže byť skvelou príležitosťou.“

V stanovisku sa presadzuje koordinovanejšie úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa štátnym príslušníkom tretích krajín zaručilo rovnaké zaobchádzanie na pracovisku, ako aj z hľadiska prístupu k dávkam sociálneho zabezpečenia. Konštatuje sa v ňom, že prisťahovalci zohrali zásadnú úlohu pri zabezpečovaní poskytovania verejných služieb počas pandémie ochorenia COVID-19, a zdôrazňuje sa ich potenciálny význam pri prechode EÚ na ekologické hospodárstvo.

Cieľom Európskej únie je prijať do februára 2024 rozsiahly balík návrhov v rámci Nového paktu o migrácii a azyle, ktorý má zlepšiť migračné postupy vrátane schopnosti EÚ prilákať talenty a podporiť integráciu žiadateľov o azyl a migrantov do miestnych komunít.

VR vo svojom stanovisku víta úsilie Európskej komisie zjednodušiť postupy a pomôcť legálnym migrantom získať pracovné povolenie a povolenie na pobyt a uľahčiť im získať dlhodobý pobyt. Výbor tiež podporil snahu poskytnúť mladým ľuďom z krajín mimo EÚ príležitosti študovať, cestovať a v konečnom dôsledku pracovať v EÚ, napríklad prostredníctvom nedávno vytvorených partnerstiev so severnou Afrikou zameraných na talenty.

V jeho odporúčaniach sa však zdôrazňuje, že je potrebné pružnejšie zohľadňovať osobitosti konkrétnych typov migrantov a hospodárske potreby. Výbor v stanovisku víta pilotný projekt EÚ – okruh talentov EÚ –, umožňujúci utečencom a legálnym migrantom nájsť zamestnávateľov, ktorí sa zaujímajú o ich zručnosti, ale dodáva, že pre utečencov musí byť prístupných viac politík EÚ. Zdôrazňuje tiež, že je dôležité určiť druhy potrebných odborných zručností, napríklad v odvetviach, ako je energetika, ktoré budú rozhodujúce pre prechod na ekologické hospodárstvo. Zároveň sa v stanovisku pripomína, „že by sa nemalo zabúdať na umelcov“, ktorým by sa mala ponúknuť možnosť legálne pracovať v EÚ.

Kontakt

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023