Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Návrhy EÚ sú vítaným impulzom pre legálnu migráciu  

V odporúčaniach Európskeho výboru regiónov sa identifikujú spôsoby, akými môžu mestá uľahčiť prístup k pracovným miestam, urýchliť integráciu a povzbudiť rozvoj podnikania.

Záväzok Európskej únie prilákať kvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo jej hraníc by mal byť zrejmý v každej fáze migračného procesu, tvrdí Európsky výbor regiónov vo svojom stanovisku, podľa ktorého môžu mestá pomôcť EÚ a jej členským štátom zlepšiť riadenie legálnej migrácie. V odporúčaniach sa taktiež uvádza, že vojna na Ukrajine zvýraznila potrebu urýchliť uznávanie zručností utečencov. Má to rozhodujúci význam pre ich integráciu a pre miestne hospodárstva.

Európsky výbor regiónov predložil v stanovisku na tému Legálna migrácia – získavanie zručností a prilákanie talentov do EÚodporúčania, ktoré majú utečencom a kvalifikovaným migrantom uľahčiť prístup k pracovným miestam, urýchliť ich integráciu a povzbudiť ich k tomu, aby začali podnikať. V odporúčaniach sa navrhuje, že v záujme zlepšenia náboru by potenciálni migranti mali byť schopní podať žiadosť o prácu z tretej krajiny a s cieľom zlepšiť ich integráciu a možnosti založiť si podnik by miestne a regionálne samosprávy mali dostať väčšiu podporu na programy v oblasti integrácie a podnikania. Výbor tiež podporuje návrhy, aby sa legálnymi migrantom umožnilo ďalej rozvíjať svoju kariéru v iných krajinách EÚ.

Spravodajca stanoviska a poslanec obecného zastupiteľstva Gerace Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe) privítal strategickejší prístup k legálnej migrácii, ktorý presadzuje Európska komisia, ale vyzval ju, aby podporila intenzívnejšiu spoluprácu s miestnymi a regionálnymi samosprávami a miestnou občianskou spoločnosťou. Tie môžu, podľa jeho slov, pomôcť poskytnúť lepší obraz o potrebách miestnych komunít a hospodárstiev a samotných legálnych migrantov.

Spravodajca Varacalli vyhlásil: „Uznávame, že migranti už zohrávajú zásadnú úlohu v európskej ekonomike a spoločnosti. Musíme byť schopní legálne prilákať migrantov, najmä tých, ktorí sú zruční a talentovaní, aby sme stimulovali rast v Európe, ktorá sa čoraz viac stáva „starým kontinentom starých ľudí“. Hneď po príchode by mali dostať povolenie na dlhodobý pobyt s možnosťou pohybovať sa medzi členskými štátmi a samozrejme požívať rovnaké práva. Mnoho ľudí vníma migráciu ako problém. Ak je však správne riadená, môže byť skvelou príležitosťou.“

V stanovisku sa presadzuje koordinovanejšie úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa štátnym príslušníkom tretích krajín zaručilo rovnaké zaobchádzanie na pracovisku, ako aj z hľadiska prístupu k dávkam sociálneho zabezpečenia. Konštatuje sa v ňom, že prisťahovalci zohrali zásadnú úlohu pri zabezpečovaní poskytovania verejných služieb počas pandémie ochorenia COVID-19, a zdôrazňuje sa ich potenciálny význam pri prechode EÚ na ekologické hospodárstvo.

Cieľom Európskej únie je prijať do februára 2024 rozsiahly balík návrhov v rámci Nového paktu o migrácii a azyle, ktorý má zlepšiť migračné postupy vrátane schopnosti EÚ prilákať talenty a podporiť integráciu žiadateľov o azyl a migrantov do miestnych komunít.

VR vo svojom stanovisku víta úsilie Európskej komisie zjednodušiť postupy a pomôcť legálnym migrantom získať pracovné povolenie a povolenie na pobyt a uľahčiť im získať dlhodobý pobyt. Výbor tiež podporil snahu poskytnúť mladým ľuďom z krajín mimo EÚ príležitosti študovať, cestovať a v konečnom dôsledku pracovať v EÚ, napríklad prostredníctvom nedávno vytvorených partnerstiev so severnou Afrikou zameraných na talenty.

V jeho odporúčaniach sa však zdôrazňuje, že je potrebné pružnejšie zohľadňovať osobitosti konkrétnych typov migrantov a hospodárske potreby. Výbor v stanovisku víta pilotný projekt EÚ – okruh talentov EÚ –, umožňujúci utečencom a legálnym migrantom nájsť zamestnávateľov, ktorí sa zaujímajú o ich zručnosti, ale dodáva, že pre utečencov musí byť prístupných viac politík EÚ. Zdôrazňuje tiež, že je dôležité určiť druhy potrebných odborných zručností, napríklad v odvetviach, ako je energetika, ktoré budú rozhodujúce pre prechod na ekologické hospodárstvo. Zároveň sa v stanovisku pripomína, „že by sa nemalo zabúdať na umelcov“, ktorým by sa mala ponúknuť možnosť legálne pracovať v EÚ.

Kontakt

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín
Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/7TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
20.07.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MIGRATION-GREECE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Migration is European issue "par excellence"
Migration is European issue "par excellence"
28.06.2022