Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
EÚ potrebuje na obnovenie európskeho projektu svojich milión miestnych lídrov  
Mestá a regióny EÚ načrtli víziu obnovy Európy pred zasadnutím lídrov EÚ v Sibiu

Európska únia musí prepracovať spôsob, akým funguje a poskytnúť väčší priestor názorom svojich regiónov a miest, ak chce v spolupráci s občanmi obnoviť európsky projekt a vyhovieť ich sociálnym a hospodárskym potrebám. To bol hlavný odkaz miestnych a regionálnych predstaviteľov EÚ, ktorí predstavili svoju víziu obnovenej Európy vo vyhlásení odovzdanom prezidentovi Rumunska Klausovi Iohannisovi pred neformálnym zasadnutím lídrov EÚ 9. mája v Sibiu.

Odovzdanie vyhlásenia sa uskutočnilo počas tohtoročného najväčšieho stretnutia vedúcich miestnych a regionálnych predstaviteľov EÚ na 8. európskom summite regiónov a miest , ktorý sa konal v rumunskej Bukurešti, hlavnom meste krajiny, ktorá vykonáva svoje historicky prvé šesťmesačné rotujúce predsedníctvo EÚ. Pod vedením Európskeho výboru regiónov – zhromaždenia EÚ združujúceho miestne a regionálne samosprávy – a s podporou všetkých regiónov a miest z celej Únie je v tomto vyhlásení Európskej únii adresovaná výzva, aby posilnila postavenie svojich regiónov a miest s cieľom utužiť demokraciu a obnoviť spojenie s občanmi. V súvislosti s riešením transformačných výziev, ako je globalizácia, zmena klímy a demografické zmeny, obsahuje vyhlásenie výzvu, aby EÚ urýchlene schválila ambiciózny budúci rozpočet EÚ, ktorý regiónom a mestám umožní podporovať sociálne začlenenie, dosiahnuť uhlíkovú neutrálnosť a spĺňať ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Rumunský prezident Klaus Iohannis vyhlásil: „Európsky výbor regiónov je angažovaným partnerom, ktorý sa pripája k nášmu úsiliu priblížiť európsku činnosť jej príjemcom – našim regiónom, mestám, občanom. Z miestnej a regionálnej perspektívy politickej činnosti sa efektívna správa vecí verejných na európskej úrovni odráža na konkrétnych opatreniach a výsledkoch, akými sú väčšia súdržnosť, kvalitné pracovné miesta, udržateľný hospodársky rast, moderná infraštruktúra a prepojenosť, ako aj prekonanie rozvojových rozdielov, zlepšenie životnej úrovne a ponuka kvalitných verejných služieb. V súčasnom kontexte sa musíme snažiť hlavne o väčšie zapojenie občanov do rozhodovacieho procesu EÚ, ako aj o odstránenie pocitu, že medzi činnosťou Únie a občanmi sa vytvorila priepasť.“

Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz počas odovzdania vyhlásenia povedal: „Európska únia potrebuje svoje mestá a regióny rovnako, ako mestá a regióny potrebujú Európsku úniu. Európa stelesňuje blízkosť a sociálny pokrok. Všetky úrovne správy musia prevziať svoju časť zodpovednosti za Európu tak, aby sa EÚ stala viditeľnejšou, účinnejšou, demokratickejšou a bližšou občanom, pričom nebude na nikoho zabúdať. Vychádzajúc zo základných hodnôt EÚ, ktorými sú súdržnosť, jednota a solidarita, potrebujeme novú zmluvu, ktorá posilní najdôveryhodnejšiu úroveň verejnej správy, a to jeden milión miestnych a regionálnych lídrov, aby sa stali aktérmi zmeny EÚ. To tiež znamená, že musia mať k dispozícii adekvátne finančné prostriedky a získať väčšiu váhu v rámci rozhodovacieho procesu EÚ.“

Vo svojom príhovore počas záverečného zasadnutia prvý podpredseda VR Markku Markkula povedal: „EÚ musí obnoviť dôveru na zaistenie lepšej európskej budúcnosti. Jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je posilnenie väzieb a spolupráce s mládežou a všetkými aktérmi v mestách a regiónoch, ako aj činností zameraných na tieto skupiny. Je v silách miestnych a regionálnych aktérov zrealizovať zmeny. Mestá a regióny riešia spoločenské výzvy a spoločne vytvárajú udržateľný a inkluzívny rast.“

Poznámka pre redaktorov:

Vyhlásenie zo samitu miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov nazvané „ Budovanie EÚ od základu s našimi regiónmi a mestami “, poslúži ako postoj regiónov a miest adresovaný lídrom inštitúcií EÚ a hlavám štátov a predsedom vlád, ktorí sa stretnú 9. mája v rumunskom Sibiu , aby diskutovali o budúcnosti EÚ.

Európsky výbor regiónov vyzval na zvýšenie budúceho rozpočtu EÚ na obdobie po roku 2020 z 1 % na 1,3 % hrubého národného dôchodku EÚ27. Takisto inicioval založenie združenia #CohesionAlliance – koalície tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Združenie bolo vytvorené v spolupráci s poprednými európskymi asociáciami miestnych a regionálnych samospráv a požaduje, aby mala politika súdržnosti v rozpočte EÚ na obdobie po roku 2020 silnejšie postavenie a aby bola viditeľnejšia a prístupnejšia pre všetky regióny Európskej únie.

Publikácia: Budúcnosť Európy: hľadisko regiónov a miest , 9. októbra 2018.

Kontakt:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023