Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Nástroj EÚ na strojový preklad je teraz k dispozícii pre MSP  

Automatizovaný nástroj eTranslation Európskej komisie je teraz k dispozícii všetkým európskym malým a stredným podnikom (MSP).

Odteraz môžu MSP využívať nástroj eTranslation na preklad celých dokumentov alebo častí textu z alebo do ktoréhokoľvek z 24 úradných jazykov Európskej únie, ako aj z alebo do islandského, nórskeho a ruského jazyka. Služba je bezplatná a zaručuje dôvernosť a bezpečnosť všetkých preložených údajov.

Nástroj eTranslation vyvinula Európska komisia. Je dôveryhodný a využívajú ho európske a národné verejné správy. Je k dispozícii aj na webovom sídle Európskeho výboru regiónov, ktoré používateľom ponúka možnosť požiadať o strojový preklad pre správy a podujatia, ktoré nie sú dostupné v ich príslušnom jazyku. VR je prvou inštitúciou EÚ, ktorá túto službu začlenila na svojom webovom sídle.

Keďže strojový preklad neobsahuje ľudské zásahy, kvalita a presnosť sa môžu výrazne líšiť medzi jednotlivými textami a medzi rôznymi jazykovými kombináciami. Strojové preklady však zvyčajne dokážu poskytnúť dobrú celkovú predstavu o obsahu.

Vyskúšajte si strojový preklad na stránkach VR v časti Správy (vyberte si správu, ktorá nie je k dispozícii vo vašom jazyku a kliknite na strojový preklad).

Prečítajte si viac informácií o  jazykovej politike na webovom sídle VR

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu