Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni a regionálni vedúci zástupcovia EÚ vyzývajú miestne orgány v Bielorusku, aby pomohli nájsť politické riešenie krízy  

Členovia komisie VR pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (CIVEX) diskutovali 22. septembra o politickej situácii v Bielorusku za účasti Petrasa Auštrevičiusa (LT/Renew Europe), spravodajcu pre vzťahy s Bieloruskom v Európskom parlamente.

Poslanci Európskeho parlamentu 17. septembra veľkou väčšinou hlasov odmietli oficiálne výsledky tzv. prezidentských volieb, ktoré sa konali 9. augusta. Pán Auštrevičius uviedol, že pokiaľ ide o politiku EÚ voči Bielorusku, „potrebujeme prejaviť solidaritu, preukázať podporu a prijať sankcie.“ Poukázal na „brutálnu“ reakciu nariadenú Alexandrom Lukašenkom, ktorý je prezidentom Bieloruska od roku 1994, na protesty proti – podľa názoru Európskeho parlamentu – „sfalšovaným výsledkom volieb.“ Takisto informoval o stretnutí poslancov Európskeho parlamentu so Sviatlanou Cichanovskou, kandidátkou opozície vo voľbách, ktoré sa konalo 21. septembra.

Predsedníctvo VR vydalo 11. septembra vyhlásenie , v ktorom dôrazne odsúdilo „akékoľvek násilie, represie a zatýkanie pokojných demonštrantov,“ vyzvalo miestne orgány v Bielorusku, aby „pomohli nájsť politické riešenie krízy“ a povzbudilo „mestá a regióny v EÚ, aby rozvíjali spoluprácu a partnerstvo s bieloruskými mestami a regiónmi.“ Podpora by sa v tomto zmysle mohla zabezpečiť v rámci Konferencie regionálnych a miestnych samospráv krajín Východného partnerstva (CORLEAP), ktorá poskytuje inštitucionálne komunikačné spojenie s volenými zástupcami na miestnej a regionálnej úrovni, a to aj vrátane zástupcov Bieloruska, a platformu pre miestne a regionálne iniciatívy na podporu udržateľného územného rozvoja a reforiem decentralizácie.

Členovia všetkých politických skupín vo VR počas diskusie s poslancom EP Petrasom Auštrevičiusom na schôdzi komisie CIVEX zdôraznili, že ich politické skupiny v rozsiahlej miere súhlasia s reakciou EÚ na voľby. Primátorka Gdanska Aleksandra Dulkiewicz (PL/EĽS) uviedla, že „je mimoriadne dôležité, aby sa [Bielorusi prichádzajúci do EÚ] cítili v našich miestnych spoločenstvách bezpečne, no ešte dôležitejšie je podporiť mladých ľudí, ktorí museli opustiť svoju krajinu, aby sa mohli ďalej vzdelávať.“ Člen zastupiteľstva obce Kolding Per Bødker Andersen (DK/SES) dodal, že „európski socialisti rozhodne podporujú rozhodnutie Európskeho parlamentu postaviť sa za občanov Bieloruska a za ich boj za demokraciu.“ Upozornil na internetovú kampaň európskych socialistov s názvom We hear you, Belarus (Počujeme ťa Bielorusko). Člen zastupiteľstva obce Morazzone Matteo Bianchi (IT/EKR) uviedol, že skupina Európski konzervatívci a reformisti „veľmi podporuje zvýšenie finančnej podpory poskytovanej Bielorusku, ale tak, aby Alexander Lukašenko tieto finančné prostriedky nemohol zneužiť.“

Share: