Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Osvedčenie EÚ pre COVID-19 má zásadný význam pre oživenie regionálneho cestovného ruchu, ‎ ale musí byť nediskriminačné a musí rešpektovať prísne bezpečnostné normy  

Regióny a mestá jednomyseľne podporujú používanie spoločného dokumentu s cieľom uľahčiť voľný pohyb v EÚ počas pandémie a podporiť oživenie odvetvia cestovného ruchu, ktoré povedie k novým udržateľným modelom

Na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR) bolo jednomyseľne schválené uznesenie podporované všetkými politickými skupinami, v ktorom výbor víta návrh Európskej komisie na vytvorenie nového digitálneho zeleného osvedčenia. Regionálni a miestni lídri však navrhujú, aby sa v záujme jasnosti tento dokument premenoval na osvedčenie EÚ pre COVID-19 tak, ako to navrhol Európsky parlament. Trvajú na tom, že by to nemal byť cestovný doklad, a zdôrazňujú zásadu nediskriminácie, najmä voči nezaočkovaným osobám. Okrem toho sa členovia VR počas diskusie o oživení odvetvia cestovného ruchu, hotelov a stravovacích služieb zaviazali premeniť krízu spôsobenú ochorením COVID-19 na príležitosť a od nadmerného cestovného ruchu prejsť k novým modelom, ktoré sú bezpečné, udržateľné, odolné a v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody.

Prostredníctvom uznesenia, ktoré bolo dnes jednomyseľne schválené, VR víta návrh Európskej komisie vytvoriť spoločné digitálne zelené osvedčenie EÚ s cieľom uľahčiť neobmedzený cezhraničný pohyb počas pandémie COVID-19 a zachrániť turistickú sezónu. Osvedčenie, ktoré môže byť v digitálnej alebo papierovej podobe, potvrdzuje, že osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 alebo dostala aktuálny negatívny výsledok testu alebo, že sa zotavila z infekcie. VR napokon víta návrh Európskeho parlamentu zmeniť názov dokumentu na „osvedčenie EÚ pre COVID-19“ s cieľom lepšie chápať užitočnosť osvedčenia, a tým uľahčiť jeho propagáciu medzi občanmi.

Predseda VR Apostolos Tzitzikostas zdôraznil, že „digitálne zelené osvedčenie nie je čarovným prútikom, no pomôže Európanom, aby sa opäť mohli pohybovať za predpokladu, že bude rešpektovaná ochrana súkromia a údajov v EÚ. Európsky cestovný ruch sa nezotaví, ak nebudeme mať spoločné európske pravidlá pre bezpečné cestovanie. Miestne a regionálne samosprávy už teraz pociťujú vplyv straty príjmov a ich hospodárstva si jednoducho nemôžu dovoliť prísť o ďalšiu sezónu. Všetky úrovne, počnúc úrovňou EÚ, cez celoštátnu až po regionálnu a miestnu úroveň, musia spolupracovať, aby sa zachránilo odvetvie cestovného ruchu a ubytovacích a stravovacích služieb.“

Miestni a regionálni lídri zdôrazňujú, že digitálne zelené osvedčenie by nemalo byť nevyhnutnou podmienkou na to, aby si človek mohol uplatniť právo na voľný pohyb, ani cestovným dokladom, a zdôrazňuje zásadu nediskriminácie, najmä voči nezaočkovaným osobám. Okrem toho je potrebné zaručiť prísne bezpečnostné normy a inštitúcie EÚ by mali objasniť, že osvedčenie neovplyvní právo cezhraničných pracovníkov voľne sa pohybovať medzi domovom a pracoviskom počas pandémie.

Členovia VR opätovne potvrdzujú svoje presvedčenie, že očkovanie je hlavným spôsobom, ako dostať pandémiu pod kontrolu a obnoviť voľný pohyb. Preto zdôrazňujú, že je potrebné zaručiť rovnaký prístup k očkovacím látkam a vyzývajú na urýchlené zvýšenie výroby očkovacích látok v Európe. VR navrhuje , aby Európska únia preskúmala nové riešenia, ako je dočasné pozastavenie patentov na lieky a zdravotnícke technológie na liečbu alebo prevenciu ochorenia COVID-19.

Cestovný ruch je jedným z odvetví, ktoré sú najviac postihnuté obmedzeniami voľného pohybu a ďalšími preventívnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Toto odvetvie vytvára 10 % HDP EÚ a predstavuje 12 % pracovnej sily EÚ, avšak kríza v dôsledku ochorenia COVID-19 spôsobila straty 85 % až 90 % hospodárskych subjektov, ako sú hotely a reštaurácie, cestovné kancelárie a dopravné spoločnosti. Počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu v EÚ dosiahol v roku 2020 celkovo 1,4 miliardy, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje pokles o 52 % . Najviac postihnutými krajinami boli Cyprus, Grécko a Malta s poklesom o viac ako 70 %.

„Stratili sme leto, jeseň, zimu a dve jari. Ďalšia stratená sezóna bude znamenať koniec mnohých hotelov, kaviarní, zariadení na prenájom člnov, zábavných parkov a dovolenkových atrakcií. Musíme sa dať zaočkovať, zostať v bezpečí a znovu objaviť radosť z cestovania, stretávania sa s ľuďmi a z návštevy miest. Túto krízu môžeme využiť na to, aby sme znovu objavili úžasné vidiecke oblasti v Európe. Urobme hrubú čiaru za nadmerných cestovným ruchom a užívajme si dovolenku udržateľným spôsobom,“ uviedla predsedníčka komisie VR pre prírodné zdroje (NAT) Ulrika Landergren (SE/RE) počas samostatnej diskusie o oživení odvetvia cestovného ruchu a hotelových a stravovacích služieb.

Na diskusii v rámci plenárneho zasadnutia sa zúčastnila portugalská štátna tajomníčka pre cestovný ruch Rita Marques . Uviedla, že „portugalské predsedníctvo Rady Európskej únie je odhodlané podporovať spoločné opatrenia a politiky na zabezpečenie udržateľnejšej, digitálnejšej a konkurencieschopnejšej obnovy cestovného ruchu a cestovania. Začali sme dialóg o udržateľnej obnove cestovného ruchu a o usmernení pre európsky program pre cestovný ruch do roku 2050. Digitálne zelené osvedčenie z krátkodobého hľadiska svedčí o tom, že sme plne odhodlaní zaručiť harmonizované kritériá, ktoré podporujú voľný pohyb. Ide o solídny krok smerom k oživeniu odvetvia.“

Predseda združenia HOTREC, ktoré zastupuje hotely, reštaurácie, kaviarne a podobné zariadenia v Európe, Jens Zimmer Christensen dodal, že „pandémia mimoriadne silno zasiahla sektor ubytovacích a stravovacích služieb a cestovný ruch v Európe, a obnova nebude okamžitá ani jednoduchá, pričom opätovné otvorenie neznamená obnovu. EÚ a členské štáty musia naďalej podporovať podniky a chrániť pracovné miesta počas krízy i po nej. Toto odvetvie okrem iného potrebuje, aby sa vypracoval plán EÚ na obnovu a zlepšila sa koordinácia cestovných obmedzení. Som presvedčený, že ak budeme pokračovať v spolupráci v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb, náš sektor sa bude môcť úspešne rozvíjať a stať sa hnacou silou ekologickej a digitálnej transformácie.“

Kontext:

Európska komisia v nadväznosti na príspevky hláv štátov a predsedov vlád EÚ predložila v marci návrh na vytvorenie digitálneho zeleného osvedčenia s cieľom uľahčiť bezpečný voľný pohyb občanov v rámci EÚ počas pandémie COVID-19. Rada EÚ odsúhlasila svoj mandát na rokovanie o návrhu 14. apríla , zatiaľ čo Európsky parlament o svojom mandáte na rokovanie rozhodol 29. apríla . Rokovania medzi uvedenými dvomi inštitúciami sa začali tento týždeň a ďalší trialóg sa uskutoční 11. mája. Cieľom je dosiahnuť dohodu pred letnou turistickou sezónou.

VR už prostredníctvom uznesenia o kampani na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 , ktoré bolo prijaté vo februári 2021, podporil vytvorenie normalizovanej a interoperabilnej formy preukázania očkovania na lekárske účely, keďže potvrdenie o očkovaní je z lekárskeho hľadiska nevyhnutné.

VR vo svojich dvoch hlavných stanoviskách o cestovnom ruchu prijatých v roku 2020 – spravodajca: Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/RE) a 2016 – spravodajca: Hanspeter Wagner (AT/EĽS) , vyjadril svoje očakávania. Stanoviská okrem iného zahŕňali:

  • výzvu na vytvorenie nového európskeho rámca pre udržateľný cestovný ruch, ktorý je v súlade s Európskou zelenou dohodou a Agendou 2030 Organizácie Spojených národov;
  • vytvorenie medziinštitucionálnej kontaktnej skupiny pre cestovný ruch a celoeurópskej aliancie a siete turistických regiónov/miest;
  • vytvorenie spoločného rámca pre program elektronickej karty „European Citizens' Travel Card“ s cieľom zvýšiť súdržnosť medzi regiónmi a vyzdvihnúť úlohu cestovného ruchu pri podpore európskeho občianstva a kultúry.

Kontakty:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023