Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Predseda VR a starosta Londýna: musíme sa vyhnúť brexitu bez dohody, ktorý by bol prehrou pre obe strany a uškodil by regiónom a mestám v EÚ aj Spojenom kráľovstve  

Kontaktná skupina VR – Spojené kráľovstvo pod vedením predsedu regiónu Bretónsko chce zintenzívniť miestne a regionálne partnerstvá a zabezpečiť primeranú finančnú podporu EÚ pre najpostihnutejšie regióny

Počas online diskusie v Bruseli predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas a starosta Londýna Sadiq Khan vyzvali vyjednávačov zo Spojeného kráľovstva a EÚ, aby pokračovali v rozhovoroch až do uzavretia obchodnej dohody. Varovali, že vystúpenie bez dohody by malo katastrofálny vplyv na obe strany a uškodilo by mnohým regiónom a mestám v EÚ aj Spojenom kráľovstve. Starosta Londýna vyzval na okamžité predĺženie prechodného obdobia, ak sa na súčasných rokovaniach nedospeje k obchodnej dohode. Miestne a regionálne samosprávy EÚ a Spojeného kráľovstva sa tiež zaviazali zintenzívniť spoločné úsilie o zmiernenie brexitu a v budúcnosti dlhodobo spolupracovať v takých otázkach, ako je zmena klímy a migrácia.

Do skončenia prechodného obdobia pre Spojené kráľovstvo zostávajú necelé tri týždne a uzavretie obchodnej dohody medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ je stále veľmi neisté. Miestni a regionálni lídri EÚ a starosta Londýna preto vyjadrili obavy v súvislosti s vážnymi dôsledkami ukončenia rokovaní bez dohody. Zaviazali sa úzko spolupracovať, zabezpečiť pravidelné posudzovanie územného vplyvu brexitu a aj v budúcnosti sa venovať oblastiam spoločného záujmu.

Predseda Európskeho výboru regiónov a guvernér gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas varoval, že „ak sa nedosiahne dohoda, bude to pre mnohé regióny katastrofálne a na regionálne ekonomiky to bude mať počas pandémie ešte väčší vplyv. Miestne a regionálne samosprávy budú prvými svedkami dôsledkov týchto záverečných rokovaní o brexite na životy ľudí. Bude trvať mnoho rokov, kým sa vytvoria nové hranice a pochopíme, čo toto rozdelenie bude znamenať pre nás všetkých. Spolu s Londýnom budú mestá a regióny v Spojenom kráľovstve a regióny a mestá v EÚ úzko spolupracovať pri hľadaní spôsobov, ako uľahčiť a zmierniť dôsledky na naše komunity.“

Vo svojom vystúpení v diskusii starosta Londýna Sadiq Khan pripomenul, že „brexit je skutočnosťou a my sme povinní hľadieť do budúcnosti, nie do minulosti. Musíme spolupracovať na zvládnutí spoločných výziev – vo všetkých mestách, regiónoch i krajinách. Chcem zabezpečiť, aby Londýn zostal kľúčovým partnerom pre Brusel a každé európske mesto, každý región i každého občana. Ak sa v najbližších dňoch nepodarí dosiahnuť obchodnú dohodu, dôrazne vyzvem Borisa Johnsona a predstaviteľov EÚ, aby predĺžili prechodné obdobie. Zostať bez dohody by jednoducho nemalo byť možnosťou. Prehrali by obe strany, Spojené kráľovstvo aj EÚ. Stálo by ich to pracovné miesta a rast aj životná úroveň by sa znížili v celej Európe práve v čase, keď sme dosiahli kľúčový bod v našom boji proti pandémii.“

Členovia VR diskutovali o spôsoboch udržiavania a rozvíjania vzťahov s decentralizovanými správnymi orgánmi Spojeného kráľovstva a miestnymi a regionálnymi samosprávami v Anglicku, Škótsku, Walese, Severnom Írsku a Gibraltári. Predseda nedávno vytvorenej kontaktnej skupiny VR – Spojené kráľovstvo a predseda regionálnej rady Bretónska Loïg Chesnais-Girard (FR/SES) uviedol, že „miestni a regionálni politici na oboch stranách Lamanšského prielivu majú spoločný záujem obmedziť škody na svojich regionálnych a miestnych hospodárstvach. Na dosiahnutie tohto cieľa musíme v našich kontaktoch s vládami členských štátov a s EÚ presadzovať cezhraničnú spoluprácu. V rámci EÚ môžeme pomocou pobrexitovej adaptačnej rezervy zmierniť účinky v najpostihnutejších oblastiach. Vyzývam EÚ, aby bola pripravená poskytnúť viac peňazí, ak vplyv brexitu presiahne 5 miliárd EUR, čo je pravdepodobné. Tento „kovidovo-brexitový koktail“ je veľmi, veľmi toxický a musíme mu odolávať spoločne, ekonomicky aj politicky.“

V polovici prebiehajúcich rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom aj vedúci osobitnej skupiny pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom Michel Barnier vyslal posolstvo, že „budeme naďalej pracovať na ambicióznom partnerstve EÚ a Spojeného kráľovstva, ktoré by pomohlo ľuďom, miestnym komunitám, ako aj podnikom a regiónom, aby v budúcnosti čo najlepším spôsobom pokračovali v spolupráci. Hoci sme rovnako ako doteraz stále otvorení hľadaniu vzájomne prospešných riešení, EÚ nepristúpi na dohodu za každú cenu. Každá dohoda musí chrániť náš jednotný trh a dlhodobé hospodárske záujmy občanov, podnikov a regiónov EÚ. V súčasnosti máme ešte stále veľké názorové rozdiely, pokiaľ ide o dobre známe otázky týkajúce sa rovnakých podmienok, správy vecí verejných a rybárstva. Nasledujúce dni budú veľmi dôležité. V každom prípade by sme mali pokračovať v prípravách na všetky scenáre vrátane toho, že 1. januára 2021 zostaneme bez dohody.“

Súvislosti

V roku 2018 VR uskutočnil prieskumy o účinkoch brexitu medzi svojimi členmi, inými miestnymi a regionálnymi samosprávami a lokálnymi obchodnými komorami. Ich výsledky boli uverejnené v konsolidovanej správe . Správa obsahuje aj výsledky štúdie o odvetviach a regiónoch, ktoré sú najviac vystavené zmenám v hospodárskych väzbách so Spojeným kráľovstvom. Ide o odvetvia týkajúce sa potravín, dopravných prostriedkov, strojov, elektroniky, textilu a nábytku. Medzi osobitne ohrozené regióny patria všetky írske regióny, francúzske regióny Hauts-de-France a Bretónsko, Malopoľské a Lubelské vojvodstvo v Poľsku, nemecká spolková krajina Hessensko, belgické Flámsko a španielska Andalúzia. Jednotlivé osobitne ohrozené priemyselné odvetvia boli identifikované v talianskych regiónoch Emilia Romagna, Toskánsko a Marche, francúzskych regiónoch Stredné Pyreneje a Auvergne, ako aj v regiónoch Nemecka, Holandska, Portugalska, Slovenska, Česka, Rumunska, Bulharska a Grécka.

Kontakt:

Michele Cercone

hovorca predsedu

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

tel.: +32 (0)498 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Zdieľať :