Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestne samosprávy žiadajú pre európskych spotrebiteľov najlepšiu ochranu na svete  

Nástroje na ochranu spotrebiteľa musia v plnej miere zohľadňovať hlavné výzvy, ktorým čelí európske hospodárstvo po kríze spôsobenej ochorením COVID-19

Členovia Európskeho výboru regiónov (VR) prijali na svojom októbrovom plenárnom zasadnutí stanovisko na tému Nový program pre spotrebiteľov , v ktorom podčiarkli význam ochrany práv spotrebiteľov. Pri ochrane spotrebiteľa sa musia zohľadniť dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19, environmentálne zmeny, digitálna transformácia, globalizácia a nové osobitné potreby zraniteľných spotrebiteľov. Miestni a regionálni lídri zároveň poukazujú na to, že malé a stredné podniky treba v ich digitálnej a zelenej transformácii podporovať bez toho, aby sa zvyšovala administratívna záťaž. Na zabezpečenie tejto transformácie je nevyhnutné financovanie z európskych zdrojov.

V roku 2019 sa spotrebiteľské výdavky podieľali na hrubom domácom produkte (HDP) Európskej únie vo výške 52,6 %. Každý piaty spotrebiteľ zároveň uviedol, že mal aspoň jeden dôvod na podanie sťažnosti v súvislosti s nákupom v predchádzajúcom roku. Ide o číslo, ktoré sa za posledných desať rokov takmer nezmenilo. Spotrebitelia čoraz častejšie nakupujú online. V roku 2019 si každá šiesta osoba kúpila na internete aspoň jednu vec. Hoci je online nakupovanie v súčasnosti bežne rozšírené, európske právne predpisy s týmto trendom nedržia krok. Počas pandémie sa ukázalo, aká dôležitá je vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa a úzka spolupráca medzi orgánmi v EÚ. Takisto odhalila určité nedostatky v európskom rámci na ochranu spotrebiteľa.

Poslankyňa Parlamentu regiónu Brusel-hlavné mesto a spravodajkyňa návrhu stanoviska na tému Nový program pre spotrebiteľov Alexia Bertrand (BE/Renew Europe) uviedla, že „ochrana spotrebiteľa je pre občanov jednou z najdôležitejších európskych politík a priamo sa ich týka. Európsky spoločný trh však prešiel mnohými zásadnými zmenami a čelí mnohým výzvam, ako je nedávna pandémia. To nás núti prehodnotiť ochranu spotrebiteľa. Musíme zdôrazniť silnú potrebu chrániť a presadzovať práva spotrebiteľov. Skutočnosť, že tieto práva sa v súčasnosti uplatňujú aj pod hrozbou donútenia, nie je dôvodom na to, aby sme podľahli pokušeniu o ich oslabenie.“

Európsky výbor regiónov (VR) vo svojom stanovisku poukazuje na bezprostredné výzvy, ktorým čelia európski spotrebitelia a ktoré súvisia s pandémiou. Zároveň upozorňuje, že v čase krízy je potrebné chrániť a dôsledne uplatňovať práva spotrebiteľov a príslušné acquis EÚ. Napríklad nedávne posilnenie práv a povinností cestujúcich v železničnej preprave by sa malo rozšíriť s cieľom chrániť spotrebiteľov pred zrušením programu v iných odvetviach, ako je kultúra a podujatia.

Na dosiahnutie cieľov zelenej dohody má zásadný význam udržateľná spotreba. Spotrebitelia EÚ zohrávajú kľúčovú rolu v zelenej transformácii. Členovia VR sa preto zhodli, že poskytovanie transparentných a jasných informácií o udržateľnosti, opraviteľnosti a sociálnej a environmentálnej stope výrobkov je nevyhnutné na to, aby sa spotrebitelia mohli informovane rozhodovať.

Miestne a regionálne samosprávy okrem toho plnia dôležitú úlohu pri presadzovaní nových modelov spotreby a správania na miestnej a regionálnej úrovni, ako je hospodárstvo spoločného využívania zdrojov.

V stanovisku sa navrhujú opatrenia, ako je zmapovanie existujúcich lokálnych iniciatív na vytvorenie infraštruktúry pre miestne opravy a podporu obchodných modelov, ktoré spotrebiteľom umožnia nakupovať služby namiesto výrobkov. Ďalej sa v ňom odporúča podporovať miestne a regionálne projekty zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti spotrebiteľov vrátane nových digitálnych technológií, podporovať iniciatívy na pomoc miestnym podnikom a propagovať remeslá.

V stanovisku sa napokon vyzýva na začatie spolupráce medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami, spotrebiteľskými organizáciami a podnikmi, aby tak spojili svoje sily v snahe čo najlepšie využívať zdroje.

Súvislosti

Nový program pre spotrebiteľov je strategickou víziou Európskej komisie v oblasti spotrebiteľskej politiky. Európska komisia 13. novembra 2020 uverejnila nový program pre spotrebiteľov, ktorý je jej stratégiou spotrebiteľskej politiky na obdobie 2020 – 2025. Zámerom stratégie je zaoberať sa piatimi dlhodobými prioritami, ktorými sú: zelená transformácia, digitálna transformácia, náprava a presadzovanie práv spotrebiteľa, špecifické potreby určitých skupín spotrebiteľov a medzinárodná spolupráca. Navrhujú sa v nej aj opatrenia na riešenie bezprostredných výziev, ktoré sa objavili počas pandémie. V priebehu nasledujúcich piatich rokov Komisia zamýšľa posilniť postavenie spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie poskytovaním informácií o aspektoch udržateľnosti výrobkov, zavedením práva spotrebiteľov na ich opravu a stanovením pravidiel v oblasti tvrdení týkajúcich sa životného prostredia. Komisia plánuje riešiť problematické praktiky na online trhoch, odstrániť nedostatky v pravidlách týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov, najmä v prípade výrobkov predávaných online, a zlepšiť presadzovanie existujúcich pravidiel. Zároveň chce zlepšiť ochranu zraniteľných skupín, najmä osôb, ktoré nemajú prístup na internet, a detí. Má v úmysle revidovať pravidlá pre retailové bankovníctvo a zlepšiť služby finančného poradenstva v členských štátoch.

Európsky program pre spotrebiteľov  – oznámenie Európskej komisie

Stanovisko na tému Nová dohoda so spotrebiteľom  – spravodajca: Samuel Azzopardi  (MT/EĽS)

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023