Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestne samosprávy žiadajú pre európskych spotrebiteľov najlepšiu ochranu na svete  

Nástroje na ochranu spotrebiteľa musia v plnej miere zohľadňovať hlavné výzvy, ktorým čelí európske hospodárstvo po kríze spôsobenej ochorením COVID-19

Členovia Európskeho výboru regiónov (VR) prijali na svojom októbrovom plenárnom zasadnutí stanovisko na tému Nový program pre spotrebiteľov , v ktorom podčiarkli význam ochrany práv spotrebiteľov. Pri ochrane spotrebiteľa sa musia zohľadniť dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19, environmentálne zmeny, digitálna transformácia, globalizácia a nové osobitné potreby zraniteľných spotrebiteľov. Miestni a regionálni lídri zároveň poukazujú na to, že malé a stredné podniky treba v ich digitálnej a zelenej transformácii podporovať bez toho, aby sa zvyšovala administratívna záťaž. Na zabezpečenie tejto transformácie je nevyhnutné financovanie z európskych zdrojov.

V roku 2019 sa spotrebiteľské výdavky podieľali na hrubom domácom produkte (HDP) Európskej únie vo výške 52,6 %. Každý piaty spotrebiteľ zároveň uviedol, že mal aspoň jeden dôvod na podanie sťažnosti v súvislosti s nákupom v predchádzajúcom roku. Ide o číslo, ktoré sa za posledných desať rokov takmer nezmenilo. Spotrebitelia čoraz častejšie nakupujú online. V roku 2019 si každá šiesta osoba kúpila na internete aspoň jednu vec. Hoci je online nakupovanie v súčasnosti bežne rozšírené, európske právne predpisy s týmto trendom nedržia krok. Počas pandémie sa ukázalo, aká dôležitá je vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa a úzka spolupráca medzi orgánmi v EÚ. Takisto odhalila určité nedostatky v európskom rámci na ochranu spotrebiteľa.

Poslankyňa Parlamentu regiónu Brusel-hlavné mesto a spravodajkyňa návrhu stanoviska na tému Nový program pre spotrebiteľov Alexia Bertrand (BE/Renew Europe) uviedla, že „ochrana spotrebiteľa je pre občanov jednou z najdôležitejších európskych politík a priamo sa ich týka. Európsky spoločný trh však prešiel mnohými zásadnými zmenami a čelí mnohým výzvam, ako je nedávna pandémia. To nás núti prehodnotiť ochranu spotrebiteľa. Musíme zdôrazniť silnú potrebu chrániť a presadzovať práva spotrebiteľov. Skutočnosť, že tieto práva sa v súčasnosti uplatňujú aj pod hrozbou donútenia, nie je dôvodom na to, aby sme podľahli pokušeniu o ich oslabenie.“

Európsky výbor regiónov (VR) vo svojom stanovisku poukazuje na bezprostredné výzvy, ktorým čelia európski spotrebitelia a ktoré súvisia s pandémiou. Zároveň upozorňuje, že v čase krízy je potrebné chrániť a dôsledne uplatňovať práva spotrebiteľov a príslušné acquis EÚ. Napríklad nedávne posilnenie práv a povinností cestujúcich v železničnej preprave by sa malo rozšíriť s cieľom chrániť spotrebiteľov pred zrušením programu v iných odvetviach, ako je kultúra a podujatia.

Na dosiahnutie cieľov zelenej dohody má zásadný význam udržateľná spotreba. Spotrebitelia EÚ zohrávajú kľúčovú rolu v zelenej transformácii. Členovia VR sa preto zhodli, že poskytovanie transparentných a jasných informácií o udržateľnosti, opraviteľnosti a sociálnej a environmentálnej stope výrobkov je nevyhnutné na to, aby sa spotrebitelia mohli informovane rozhodovať.

Miestne a regionálne samosprávy okrem toho plnia dôležitú úlohu pri presadzovaní nových modelov spotreby a správania na miestnej a regionálnej úrovni, ako je hospodárstvo spoločného využívania zdrojov.

V stanovisku sa navrhujú opatrenia, ako je zmapovanie existujúcich lokálnych iniciatív na vytvorenie infraštruktúry pre miestne opravy a podporu obchodných modelov, ktoré spotrebiteľom umožnia nakupovať služby namiesto výrobkov. Ďalej sa v ňom odporúča podporovať miestne a regionálne projekty zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti spotrebiteľov vrátane nových digitálnych technológií, podporovať iniciatívy na pomoc miestnym podnikom a propagovať remeslá.

V stanovisku sa napokon vyzýva na začatie spolupráce medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami, spotrebiteľskými organizáciami a podnikmi, aby tak spojili svoje sily v snahe čo najlepšie využívať zdroje.

Súvislosti

Nový program pre spotrebiteľov je strategickou víziou Európskej komisie v oblasti spotrebiteľskej politiky. Európska komisia 13. novembra 2020 uverejnila nový program pre spotrebiteľov, ktorý je jej stratégiou spotrebiteľskej politiky na obdobie 2020 – 2025. Zámerom stratégie je zaoberať sa piatimi dlhodobými prioritami, ktorými sú: zelená transformácia, digitálna transformácia, náprava a presadzovanie práv spotrebiteľa, špecifické potreby určitých skupín spotrebiteľov a medzinárodná spolupráca. Navrhujú sa v nej aj opatrenia na riešenie bezprostredných výziev, ktoré sa objavili počas pandémie. V priebehu nasledujúcich piatich rokov Komisia zamýšľa posilniť postavenie spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie poskytovaním informácií o aspektoch udržateľnosti výrobkov, zavedením práva spotrebiteľov na ich opravu a stanovením pravidiel v oblasti tvrdení týkajúcich sa životného prostredia. Komisia plánuje riešiť problematické praktiky na online trhoch, odstrániť nedostatky v pravidlách týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov, najmä v prípade výrobkov predávaných online, a zlepšiť presadzovanie existujúcich pravidiel. Zároveň chce zlepšiť ochranu zraniteľných skupín, najmä osôb, ktoré nemajú prístup na internet, a detí. Má v úmysle revidovať pravidlá pre retailové bankovníctvo a zlepšiť služby finančného poradenstva v členských štátoch.

Európsky program pre spotrebiteľov  – oznámenie Európskej komisie

Stanovisko na tému Nová dohoda so spotrebiteľom  – spravodajca: Samuel Azzopardi  (MT/EĽS)

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022