Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky výbor regiónov odkladá marcové plenárne zasadnutie v snahe pomôcť zabrániť pandémii koronavírusu a dostať ho pod kontrolu  
Tlačové vyhlásenie predsedu Európskeho výboru regiónov ‎ Apostolosa Tzitzikostasa

„Po dôkladnej úvahe som prijal rozhodnutie odložiť plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov naplánované na 25. a 26. marca v snahe prispieť k úsiliu, ktorého cieľom je zabrániť pandémii koronavírusu a dostať pod kontrolu jeho ďalšie šírenie. Tento postup je v súlade s opatreniami, ktoré už prijali mnohé miestne, regionálne, celoštátne orgány a orgány EÚ. Toto rozhodnutie už bolo oznámené všetkým členom výboru, zamestnancom a ostatným inštitúciám EÚ a partnerom, s ktorými sme v úzkom kontakte.

Pri prijímaní tohto rozhodnutia som zvážil množstvo žiadostí od našich členov, ktorí sa obávajú o svoje zdravie v súvislosti s účasťou na plenárnom zasadnutí, ako aj tých, ktorí by sa nemohli zúčastniť v dôsledku obmedzení zavedených v ich domovských krajinách. Taktiež som dôkladne posúdil príslušné zdravotné, politické, organizačné, finančné, právne a medziinštitucionálne aspekty. Všetky analýzy sa zhodujú v potrebe prijať prísne preventívne opatrenia. Na prvom mieste je zdravie našich občanov, členov a zamestnancov. Ak ich chceme chrániť, musíme konať pokojne a zodpovedne.

Je tiež dôležité, aby naši členovia mohli zostať tam, kde sú v tomto kritickom období najviac potrební. Ako miestni a regionálni volení politici sme v prvej línii boja proti pandémii koronavírusu v našich regiónoch, mestách a obciach. Tento boj vedieme odhodlane, vytrvalo a odvážne a som si istý, že vďaka nášmu úsiliu sa podarí pandémiu koronoavírusu zastaviť a zdolať.

Demokracia je silnejšia ako vírus a naše plenárne zasadnutie výboru opätovne zvolám čo najskôr potom, ako budú splnené potrebné zdravotné, politické a organizačné podmienky.“

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Share: