Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny EÚ žiaria počas Zeleného týždňa 2019  
Člen VR Adam Struzik, maršálek Mazovského vojvodstva, oficiálne otvoril Zelený týždeň 2019 vo Varšave

Vo Varšave sa začal Zelený týždeň , najväčšia výročná akcia v oblasti environmentálnych politík v Európe, ktorý slávnostne otvoril Adam Struzik (PL/EĽS). Tento rok je v centre pozornosti vykonávanie environmentálnych právnych predpisov. Mestá a regióny, ktoré sú vo veľkej miere zodpovedné za implementáciu environmentálnej politiky v Európe, budú mať možnosť vyjadriť poľutovanie nad pretrvávajúcimi nedostatkami v oblasti dodržiavania predpisov v oblasti životného prostredia, ale aj ukázať, ako vyzerá úspešná implementácia. Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz na záverečnom zasadnutí Zeleného týždňa 2019 , ktoré sa bude konať 17. mája v Bruseli, zhrnie environmentálne úspechy a budúce výzvy.

V súčasnosti je environmentálna politika jedným z najhmatateľnejších úspechov európskej integrácie. Európa je domovom najväčšej koordinovanej siete chránených oblastí na svete, pričom sa vo veľkej miere podarilo ochrániť ohrozené druhy a biotopy, obnoviť ekosystémy a dosiahnuť udržateľné poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a lesné hospodárstvo. Prírodný kapitál sa však zhoršuje: znečistenie ovzdušia výrazne ovplyvňuje zdravie občanov, zatiaľ čo tretina územia EÚ trpí nedostatkom vody a jeho rozmer je v mnohých členských štátoch znepokojujúci.

V tomto roku Zelený týždeň kladie dôraz na implementáciu environmentálnych opatrení. O svoje skúsenosti a obavy sa prídu podeliť predseda Karl-Heinz Lambertz a viacerí členovia Európskeho výboru regiónov.

Adam Struzik (PL/EĽS) , maršálek Mazovského vojvodstva, 13. mája vo Varšave slávnostne otvoril Zelený týždeň 2019. Uviedol: „Všetci sme znepokojení úpadkom biodiverzity a negatívnym vplyvom, ktorý má zmena klímy na životné prostredie. Spoločne musíme zabezpečiť lepšiu ochranu životného prostredia na každom mieste planéty, pretože je to globálny problém. Ako miestni a regionálni lídri však musíme konať individuálne, aby sme zabezpečili účinné vykonávanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia na našich územiach a poskytli našim občanom čo najzdravšie prostredie.“

Roby Biwer (LU/SES), člen obecného zastupiteľstva Bettembourgu, vystúpil vo Varšave ako spravodajca VR pre biodiverzitu . Pán Biwer povedal: „Biodiverzita by sa mala považovať za základ nášho zdravia a blahobytu. Je nevyhnutným predpokladom pre fungovanie ekosystémov, od ktorých závisíme, a keďže biodiverzita tvorí prostredie, v ktorom žijeme, musíme ju chrániť a naučiť sa žiť v harmónii s našimi ekosystémami.“ Napriek výzvam, s ktorými sa stretávame pri implementácii právnych predpisov v oblasti životného prostredia, my, miestne a regionálne orgány, zostávame v popredí environmentálnych politík. Sme preto odhodlaní prispievať k efektívnejšiemu a dôslednejšiemu dodržiavaniu environmentálnych predpisov v našich komunitách.“

VR odovzdá 15. mája v Bruseli ocenenie v rámci Európskeho týždňa redukcie odpadu za účasti člena poroty Andrého Van de Nadorta (NL/SES) , primátora mesta Weststellingwerf a spravodajcu VR pre stanovisko na tému Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve .

Európsky výbor regiónov nedávno prijal stanovisko na tému Príprava 8. environmentálneho akčného programu . Spravodajca Cor Lamers (NL/EĽS) , primátor mesta Schiedam a predseda komisie pre životné prostredie, zmenu klímy a energetiku (ENVE), predstaví svoje hlavné návrhy 16. mája v rámci Zeleného týždňa na podujatí s názvom Budúcnosť environmentálnej politiky – lepšia integrácia a implementácia na miestnej a regionálnej úrovni . Prečítajte si zhrnutie návrhu VR týkajúceho sa budúceho environmentálneho akčného programu.

V apríli 2019 Európska komisia zverejnila súbor správ o stave implementácie environmentálnych právnych predpisov v Európe. Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov obsahuje prehľad o pokroku jednotlivých členských štátov pri vykonávaní právnych predpisov v oblasti životného prostredia, identifikuje ich hlavné nedostatky a odporúča prioritné opatrenia.

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu / +32 470881037

Share: