Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny EÚ požadujú spoločnú reakciu EÚ na energetickú krízu  

Miestne a regionálne samosprávy EÚ sú v prvej línii, pokiaľ ide o podporu ľudí postihnutých energetickou krízou a vykonávanie opatrení zameraných na zabezpečenie úspory energie a kontinuity činností v oblasti energetiky.Chcú sa ešte viac zapájať do prebiehajúcich energetických reforiem s cieľom zabezpečiť strategické investície na urýchlenie prechodu na čistú energiu. Európsky výbor regiónov vo svojom naliehavom uznesení vyzýva EÚ, aby vybudovala skutočnú energetickú úniu a vytvorila synergie medzi finančnými nástrojmi EÚ s cieľom urýchliť realizáciu projektov v oblasti udržateľnej energie na miestnej úrovni a tiež budovať kapacity a vytvárať programy na zvyšovanie kvalifikácie, a splniť tak úlohy stanovené v rámci Európskeho roka zručností 2023.

Európsky výbor regiónov (VR) 9. februára prijal naliehavé uznesenie o energetickej kríze. Zahŕňa súbor návrhov na urýchlenie prechodu EÚ na čistú energiu, a to vo výrobe a spotrebe, ako aj pokiaľ ide o budovy a dopravu. Požaduje sa v ňom silný sociálny balík a prijatie opatrení týkajúcich sa spravodlivého prerozdeľovania zameraných na zmiernenie sociálnych dôsledkov energetickej krízy, najmä so zreteľom na najzraniteľnejšie skupiny. V prijatom uznesení sa zdôrazňuje, že súčasné iniciatívy neposkytujú miestnym a regionálnym samosprávam okamžitú potrebnú podporu.

Predseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro uviedol, že „miestne a regionálne samosprávy ako prvé podporujú domácnosti, najmä tie najzraniteľnejšie, a povzbudzujú ich v úsilí o úsporu energie. Reakcia na energetickú krízu môže byť úspešná len vtedy, ak bude celoeurópska a zároveň zakotvená v našich regiónoch a mestách, ktoré zodpovedajú za mnohé otázky, ako je mobilita, bývanie a prístup k verejným službám. Naša súčasná situácia je súčasťou širšej transformácie, ktorou musia prejsť naše spoločnosti, s cieľom zastaviť núdzovú situáciu v oblasti klímy a vybudovať udržateľnejšiu budúcnosť. Ak má byť tento proces úspešný, musia byť doňho zapojené aj mestá a regióny.“

Rafał Trzaskowski (PL/EĽS), primátor Varšavy a podpredseda komisie ENVE a pracovnej skupiny Zelená dohoda na miestnej úrovni dodal, že „energetická kríza nesmie oslabiť naše globálne ambície. Ničivý vplyv globálneho otepľovania sa nezastaví zo dňa na deň. Mestá a regióny si v mnohých členských štátoch stanovili ambicióznejšie ciele ako ich národné vlády. Miestne a regionálne samosprávy napriek energetickej kríze naďalej poskytujú základné verejné služby každému občanovi. Na podporu rastúceho počtu európskych občanov, ktorých postihuje energetická chudoba, a na modernizáciu našich budov však potrebujeme viac finančných prostriedkov, aby sme mohli zvýšiť energetickú efektívnosť a úsporu energie. Vyzývame Európsku komisiu, aby miestnym a regionálnym samosprávam poskytla priame finančné prostriedky na urýchlenie prechodu na udržateľnú energiu v našich spoločenstvách, mestách a regiónoch. Práve v tejto súvislosti sme navrhli spustiť pilotný projekt EÚ v oblasti spoločného verejného obstarávania s cieľom poskytnúť mestám v celej Európe vodíkové autobusy.“

Mestá a regióny požadujú ambicióznejšie návrhy na to, aby sa riešenia v oblasti čistej energie stali najjednoduchšími a najlacnejšími možnosťami na trhu. Energetické spoločenstvá a miestne samosprávy by mali mať plnoprávny prístup k rozvodným sieťam bez toho, aby podliehali rovnakej regulácii ako maloobchodní dodávatelia.

Výbor vyzýva na vytvorenie skutočnej energetickej únie s plne integrovaným a dobre prepojeným trhom v celej EÚ a žiada švédske predsedníctvo, aby urýchlilo prijatie zostávajúcich legislatívnych návrhov balíka „Fit for 55“.

VR podporuje posilnenie energetickej platformy EÚ vzhľadom na jej pozitívny vplyv na ceny energií. Pokiaľ ide o prebiehajúce reformy na trhu s elektrickou energiou, VR očakáva, že ceny plynu budú oddelené od cien elektriny.

Mestá a regióny EÚ žiadajú členské štáty, aby ich zapojili do revízie národných energetických a klimatických plánov, ktorá sa má uskutočniť v roku 2023. Zároveň vyzývajú na priame zapojenie do navrhovania nových kapitol plánu REPowerEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, aby sa zabezpečilo financovanie pre konkrétne strategické projekty a projekty cezhraničnej infraštruktúry. Kapitoly plánu REPowerEU v rámci plánov obnovy a odolnosti členských štátov majú načrtnúť nové reformy a investície na zvýšenie odolnosti, bezpečnosti a udržateľnosti energetického systému EÚ vrátane energetickej účinnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Pokiaľ ide o financovanie, mestá a regióny EÚ naliehajú na to, aby sa z výpočtu deficitu v rámci fiškálnych pravidiel vyňali cielené investície do energetiky. Zhromaždenie miest a regiónov EÚ tiež požaduje portál jednotného kontaktného miesta na financovanie určený na realizáciu vlnu obnovy a vyzýva členské štáty, aby využívali fondy plánu REPowerEU na urýchlenie investícií do energetickej účinnosti a modernizácie budov.

Pokiaľ ide o dopravu, Európsky výbor regiónov požaduje celoeurópsky projekt verejného obstarávania na zavedenie vodíkových autobusov v EÚ a zdôrazňuje cieľ Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom prispieť k spravodlivej transformácii v energeticky náročných regiónoch so silným automobilovým a dodávateľským odvetvím.

Kontext

Energetická platforma EÚ bola zriadená 7. apríla 2022 na prvom stretnutí s krajinami EÚ s cieľom zabezpečiť dodávky energie do EÚ za dostupné ceny v súčasnom geopolitickom kontexte a postupne ukončiť závislosť od ruského plynu.

Webový portálZelená dohoda na miestnej úrovni.

Kontakt:

David Crous

David.Crous@cor.europa.eu

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX