Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Rozpočet EÚ: regionálni a miestni lídri vítajú dohodu a naliehavo vyzývajú na uvoľnenie finančných prostriedkov v prvej polovici roka 2021 s cieľom pomôcť občanom a podnikom v boji s druhou vlnou pandémie COVID-19  

Výbor oceňuje úsilie Parlamentu o zabezpečenie intenzívnejšej činnosti EÚ v oblasti výskumu zdravia a na programe Erasmus+, demokratickej kontrole plánov obnovy a nových finančných prostriedkov pre Úniu

„Dohoda prináša nádej pre miestne spoločenstvá, ktoré bojujú s druhou vlnou pandémie. Konečné prijatie musí nasledovať čoskoro, aby sa zabezpečilo, že finančné prostriedky sa k nim dostanú v prvom polroku 2021. V prípade oneskorení sa musí zabezpečiť spätná oprávnenosť kľúčových investícií realizovaných v roku 2021, a to aj pred nadobudnutím účinnosti nového rozpočtu. Inak bude pre EÚ príliš neskoro na to, aby pomohla chrániť miestne spoločenstvá a zachovať naše ekonomiky,“ vyhlásil predseda Európskeho výboru regiónov (VR) Apostolos Tzitzikostas vo svojom komentári k medziinštitucionálnym rokovaniam o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2021 – 2027 a pláne obnovy.

Predsedníčka Komisie VR pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ ( COTER ) Isabelle Boudineau (FR/SES) poznamenala, že „táto dohoda je historická. Európskemu parlamentu sa po prvýkrát podarilo zvýšiť viacročný finančný rámec o 16 miliárd EUR, zabezpečiť, aby ho mohli využívať výskumní pracovníci a účastníci programu Erasmus+, a strojnásobiť finančné prostriedky programu EU4Health, ktoré sú v týchto časoch krízy nevyhnutné. Stále však pretrváva určitá neistota. Ad hoc riešenie využívania pokút EÚ v oblasti hospodárskej súťaže by nemalo byť len dočasnou možnosťou, ale pravidlá EÚ by sa mali upraviť tak, aby sa táto možnosť zachovala dlhodobo. To isté platí aj pre dohodnutý harmonogram týkajúci sa nových vlastných zdrojov rozpočtu EÚ. Musíme si byť istí, že po ambicióznom harmonograme budú nasledovať činy. Závažná hospodárska situácia si vyžaduje seriózne riešenia – musíme pre EÚ zabezpečiť udržateľnú dlhodobú obnovu.“

Ako uviedol spravodajca VR pre viacročný finančný rámec Nikola Dobroslavić (HR/EĽS) , „Vítame dohodu, ktorú dosiahli Rada a Parlament v súvislosti s novým VFR a balíkom obnovy. Rýchle prijatie týchto nástrojov pred začiatkom nového finančného obdobia 2021 – 2027 je mimoriadne dôležité pre mestá a regióny, aby mohli realizovať konkrétne projekty. Európa sa nedokáže zotaviť bez aktívnej úlohy miest a regiónov. Politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika zostávajú kľúčovými politikami pre regióny a mestá a ich obnovu. Preto musíme stanoviť súdržnosť ako základnú hodnotu a kľúčový cieľ pre všetky politiky a investície.“

Súvislosti:

Medzi hlavné požiadavky Európskeho výboru regiónov na riešenie pandémie patria:

1) plán pre udržateľnú, odolnú a sociálnu Európu vrátane Európskeho fondu obnovy vo výške najmenej 500 miliárd EUR financovaného priamo z ambiciózneho rozpočtu EÚ a založeného na európskom dlhovom poistení;

2) mechanizmus EÚ pre núdzové situácie v oblasti zdravia na nákup zdravotníckeho materiálu a na posudzovanie, prispôsobovanie a monitorovanie kapacity regionálnych zdravotníckych systémov a investovanie do odolnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti;

3) systémy financovania na pomoc regionálnym a miestnym spoločenstvám pri kompenzácii daňových výpadkov a premene verejných služieb tak, aby boli digitálne, udržateľné a odolné;

4) zjednodušené postupy financovania udržateľnej miestnej infraštruktúry;

5) účelové nástroje a právne prostredie na podporu MSP, cestovného ruchu a kultúry;

6) plán začleňovania na podporu inovácie, podnikania a prepojenosti vo vidieckych oblastiach.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023