Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Rozpočet EÚ a plány obnovy pod drobnohľadom ‎ na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov  

Na prvom hybridnom plenárnom zasadnutí budú s plénom debatovať členovia Európskej komisie zodpovední za rozpočet, vnútorný trh, krízové riadenie a demokraciu a demografiu.

Komisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn bude na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov diskutovať s vedúcimi predstaviteľmi miest a regiónov o Pláne obnovy pre Európu a návrhu dlhodobého rozpočtu EÚ zostavených v kontexte hospodárskych a zdravotných problémov, ktoré spôsobila pandémia. Aj ostatní pozvaní eurokomisári sa budú venovať politickým odpovediam EÚ na krízu. Podpredsedníčka Dubravka Šuica sa zameria na aspekty spojené s demokraciou a demografiou, komisár Thierry Breton zodpovie otázky o vnútornom trhu a komisár Janez Lenarčič zhodnotí niektoré opatrenia EÚ v oblasti krízového riadenia.

Vedúci predstavitelia miest a regiónov budú hlasovať o uznesení v súvislosti s dlhodobým rozpočtom EÚ – viacročným finančným rámcom (VFR) na roky 2021 – 2027 – a investičným plánom pre udržateľnú Európu, teda investičným pilierom zelenej dohody, ktorú Európska komisia navrhla v záujme dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Členovia Európskeho výboru regiónov (VR), ktorý má šesť politických skupín, rozhodnú aj o politických prioritách zhromaždenia na roky 2020 – 2025. Guvernér regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas (EL/EĽS) vo februári pri svojom zvolení za predsedu VR vyhlásil, že sa bude zasadzovať za zmodernizovanú európsku demokraciu. Ďalšími prioritami výboru by podľa neho malo byť usilovať sa reagovať na hlboké zmeny, ktoré spôsobuje súčasná ekologická, digitálna a demografická revolúcia, a zamerať sa na politiky EÚ, ktoré majú pre regióny a mestá najväčší význam, ako je politika súdržnosti.

Zelenej dohode a nevyhnutnosti postaviť ju do centra obnovy miestneho a regionálneho hospodárstva sa bude venovať pozornosť v osobitnej diskusii.

Členovia VR budú hlasovať aj o ôsmich stanoviskách, ktoré obsahujú odporúčania miestnych a regionálnych samospráv určené inštitúciám EÚ s rozhodovacou právomocou. Viaceré z týchto stanovísk sa pôvodne mali prijať na májovom plenárnom zasadnutí, ktoré bolo zrušené z dôvodu opatrení na obmedzenie pohybu v celej EÚ.

Vzhľadom na obmedzenia na ochranu zdravia sa na tomto plenárnom zasadnutí bude môcť osobne zúčastniť len malý počet členov. Ostatní sa zúčastnia online. Hybridné zasadnutie so sebou prinesie aj elektronické hlasovanie. Plenárne zasadnutie bude preto namiesto obvyklých dvoch dní rozvrhnuté na tri dni.

Pred plenárnym zasadnutím sa 29. júna uskutoční schôdza predsedníctva VR, na ktorej tri nasledujúce predsedníctva Rady Európskej únie predstavia svoj spoločný program. Veľvyslanec Michael Clauss bude zastupovať Nemecko, ktoré sa ujme predsedníctva v druhom polroku 2020, veľvyslanec Nuno Brito načrtne priority portugalského predsedníctva naplánovaného od januára do júla 2021 a veľvyslanec Iztok Jarc vysvetlí ciele slovinského predsedníctva, ktoré prevezme štafetu v druhom polroku 2021.

Diskusie:

  • Vo štvrtok 30. júna (15.00 – 16.00 hod.): Diskusia o riadení krízy spôsobenej ochorením COVID19 a pláne obnovy, s komisárom pre krízové riadenie Janezom Lenarčičom
  • V utorok 30. júna (16.00 – 16.30 hod.): Diskusia o zelenej dohode v centre obnovy na miestnej a regionálnej úrovni po kríze spôsobenej ochorením COVID-19
  • V stredu 1. júla (12.15 – 13.30 hod.): Diskusia o demografii, s komisárkou pre demokraciu a demografiu Dubravkou Šuica
  • Vo štvrtok 2. júla (10.15 – 12.00 hod.): Diskusia o budúcom VFR vzhľadom na obnovu po kríze spôsobenej ochorením COVID-19, s komisárom pre rozpočet a administratívu Johannesom Hahnom
  • Vo štvrtok 2. júla (12.45 – 14.15 hod.): Diskusia o hospodárskych aspektoch obnovy po kríze spôsobenej ochorením COVID-19, s komisárom pre vnútorný trh Thierrym Bretonom

Stanoviská :

Praktické informácie:

Miesto konania: Európsky parlament, budova Paul-Henri Spaak, hlavná rokovacia sála (Hemicycle)

Dátum: utorok 30. júna – štvrtok 2. júla 2020

Podkladový materiál: Program plenárneho zasadnutia a  dokumenty .

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023