Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Rozpočet EÚ a plány obnovy pod drobnohľadom ‎ na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov  

Na prvom hybridnom plenárnom zasadnutí budú s plénom debatovať členovia Európskej komisie zodpovední za rozpočet, vnútorný trh, krízové riadenie a demokraciu a demografiu.

Komisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn bude na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov diskutovať s vedúcimi predstaviteľmi miest a regiónov o Pláne obnovy pre Európu a návrhu dlhodobého rozpočtu EÚ zostavených v kontexte hospodárskych a zdravotných problémov, ktoré spôsobila pandémia. Aj ostatní pozvaní eurokomisári sa budú venovať politickým odpovediam EÚ na krízu. Podpredsedníčka Dubravka Šuica sa zameria na aspekty spojené s demokraciou a demografiou, komisár Thierry Breton zodpovie otázky o vnútornom trhu a komisár Janez Lenarčič zhodnotí niektoré opatrenia EÚ v oblasti krízového riadenia.

Vedúci predstavitelia miest a regiónov budú hlasovať o uznesení v súvislosti s dlhodobým rozpočtom EÚ – viacročným finančným rámcom (VFR) na roky 2021 – 2027 – a investičným plánom pre udržateľnú Európu, teda investičným pilierom zelenej dohody, ktorú Európska komisia navrhla v záujme dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Členovia Európskeho výboru regiónov (VR), ktorý má šesť politických skupín, rozhodnú aj o politických prioritách zhromaždenia na roky 2020 – 2025. Guvernér regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas (EL/EĽS) vo februári pri svojom zvolení za predsedu VR vyhlásil, že sa bude zasadzovať za zmodernizovanú európsku demokraciu. Ďalšími prioritami výboru by podľa neho malo byť usilovať sa reagovať na hlboké zmeny, ktoré spôsobuje súčasná ekologická, digitálna a demografická revolúcia, a zamerať sa na politiky EÚ, ktoré majú pre regióny a mestá najväčší význam, ako je politika súdržnosti.

Zelenej dohode a nevyhnutnosti postaviť ju do centra obnovy miestneho a regionálneho hospodárstva sa bude venovať pozornosť v osobitnej diskusii.

Členovia VR budú hlasovať aj o ôsmich stanoviskách, ktoré obsahujú odporúčania miestnych a regionálnych samospráv určené inštitúciám EÚ s rozhodovacou právomocou. Viaceré z týchto stanovísk sa pôvodne mali prijať na májovom plenárnom zasadnutí, ktoré bolo zrušené z dôvodu opatrení na obmedzenie pohybu v celej EÚ.

Vzhľadom na obmedzenia na ochranu zdravia sa na tomto plenárnom zasadnutí bude môcť osobne zúčastniť len malý počet členov. Ostatní sa zúčastnia online. Hybridné zasadnutie so sebou prinesie aj elektronické hlasovanie. Plenárne zasadnutie bude preto namiesto obvyklých dvoch dní rozvrhnuté na tri dni.

Pred plenárnym zasadnutím sa 29. júna uskutoční schôdza predsedníctva VR, na ktorej tri nasledujúce predsedníctva Rady Európskej únie predstavia svoj spoločný program. Veľvyslanec Michael Clauss bude zastupovať Nemecko, ktoré sa ujme predsedníctva v druhom polroku 2020, veľvyslanec Nuno Brito načrtne priority portugalského predsedníctva naplánovaného od januára do júla 2021 a veľvyslanec Iztok Jarc vysvetlí ciele slovinského predsedníctva, ktoré prevezme štafetu v druhom polroku 2021.

Diskusie:

  • Vo štvrtok 30. júna (15.00 – 16.00 hod.): Diskusia o riadení krízy spôsobenej ochorením COVID19 a pláne obnovy, s komisárom pre krízové riadenie Janezom Lenarčičom
  • V utorok 30. júna (16.00 – 16.30 hod.): Diskusia o zelenej dohode v centre obnovy na miestnej a regionálnej úrovni po kríze spôsobenej ochorením COVID-19
  • V stredu 1. júla (12.15 – 13.30 hod.): Diskusia o demografii, s komisárkou pre demokraciu a demografiu Dubravkou Šuica
  • Vo štvrtok 2. júla (10.15 – 12.00 hod.): Diskusia o budúcom VFR vzhľadom na obnovu po kríze spôsobenej ochorením COVID-19, s komisárom pre rozpočet a administratívu Johannesom Hahnom
  • Vo štvrtok 2. júla (12.45 – 14.15 hod.): Diskusia o hospodárskych aspektoch obnovy po kríze spôsobenej ochorením COVID-19, s komisárom pre vnútorný trh Thierrym Bretonom

Stanoviská :

Praktické informácie:

Miesto konania: Európsky parlament, budova Paul-Henri Spaak, hlavná rokovacia sála (Hemicycle)

Dátum: utorok 30. júna – štvrtok 2. júla 2020

Podkladový materiál: Program plenárneho zasadnutia a  dokumenty .

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022