Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027: miestni predstavitelia a zástupcovia bulharského predsedníctva Rady EÚ bránia politiku súdržnosti  

Miestni a regionálni predstavitelia z EÚ sa 7. júna zišli v Sofii a žiadali odvrátiť 10 % krátenie rozpočtu politiky súdržnosti, ktoré Európska komisia plánuje vo svojom návrhu rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027. Spolu so zástupcami bulharského predsedníctva Rady EÚ požadujú zaistenie dostatočných zdrojov a zlepšenie pravidiel, aby sa zabezpečilo, že kľúčovým cieľom a úlohou budúcich európskych štrukturálnych a investičných fondov bude aj naďalej odstraňovanie rozdielov prostredníctvom zapájania miestnych aktérov.

Komisia pre politiku územnej súdržnosti (COTER) v Európskom výbore regiónov usporiadala 6. a 7. júna v spolupráci s  Národným združením obcí Bulharskej republiky konferenciu zameranú na dôsledky predbežných návrhov Európskej komisie týkajúcich sa nasledujúceho viacročného finančného rámca.(VFR), v ktorých stanovuje stropy ročných výdavkov pre všetky oblasti politiky EÚ na obdobie rokov 2021 – 2027, ako aj nových nariadení o fondoch.

„Oceňujeme angažovanosť bulharského predsedníctva Rady EÚ za silnú politiku súdržnosti. Spolupráca EÚ, bulharskej vlády a miestnych samospráv je príkladom toho, ako možno prostredníctvom politiky súdržnosti zlepšiť život občanov, zabezpečiť lepšiu infraštruktúru, zlepšiť vzdelávanie, zmierňovať chudobu, podporovať reformu verejnej služby a bojovať proti zmene klímy. Vieme, že má zmysel a je investíciou do občanov a budúcnosti Európy, a preto musíme s maximálnym nasadením hľadať spôsoby ako minimalizovať škrty a zaviesť opatrenia na ďalšie zefektívnenie politiky súdržnosti“ , uviedol predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz .

Podpredseda vlády Bulharskej republiky Tomislav Dončev v súvislosti s nadchádzajúcimi rokovaniami o rozpočte uviedol: „Bulharské predsedníctvo nebude váhať s nastolením dôležitých otázok a bude sa usilovať o úprimnú a otvorenú diskusiu o našej spoločnej budúcnosti. To isté platí aj o diskusii o budúcnosti politiky súdržnosti, ktorá má poskytnúť riešenia pre naše problémy a viesť nás k prosperite a spoločným hodnotám.“

Predseda Národného združenia obcí Bulharskej republiky a primátor mesta Veliko Tarnovo Daniel Panov uviedol: „Veríme, že spoločné úsilie členov Výboru regiónov a podpora zo strany národných združení miestnych orgánov v celej Európe je základnou podmienkou na to, aby sa mohli uspokojiť potreby miliónov občanov EÚ v záujme našej spoločnej budúcnosti. Našim cieľom a politickým záväzkom sú vyhliadky na správne nasmerované zdroje pre miestne spoločenstvá, ktoré čelia ťažkostiam.“

Spravodajca VR ku VFR a župan Dubrovnícko-neretvianskej župy Nikola Dobroslavić v diskusii zdôraznil: „Miestni predstavitelia považujú VFR za kladné východisko a podporujú zvýšenie investícií do vzdelávania, výskumu, mládeže a migrácie. Hrozí však, že plánované krátenie rozpočtu politiky súdržností obmedzí schopnosť regiónov a miest odstraňovať rozdiely a povzbudzovať inovácie na celom kontinente, zatiaľ čo je potrebné starostlivo posúdiť navrhované kritéria rozdeľovania prostriedkov a zvýšenú rozpočtovú flexibilitu.“

Jednou z hlavných obáv miestnych predstaviteľov sa ukázala byť centralizácia investícií a rastúca separácia štrukturálnych fondov EÚ, keďže Európsky sociálny fond a fond pre rozvoj vidieka sú čoraz viac oddelené od Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu.

PRÁCA VR NA BUDÚCEJ POLITIKE SÚDRŽNOSTI

Komisia COTER VR vykonáva hĺbkové posúdenie nových právnych predpisov. Výbor do februára vypracuje a prijme návrhy na zlepšenia. Popri stanovisku pána Dobroslavića o VFR medzi plánované stanoviská patria:

- nariadenie o spoločných ustanoveniach, spravodajcovia: Catiuscia Marini (IT/SES), predsedníčka regiónu Umbria, Michael Schneider (DE/EĽS), štátny tajomník spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko;

- Európsky fond regionálneho rozvoja, Michiel Rijsberman (NL/EĽS), poslanec provincie Flevoland;

- Európska územná spolupráca, Marie-Antoinette Maupertuis , (FR/AE), členka výkonnej rady územnej samosprávy Korziky;

- Cezhraničná spolupráca, Bouke Arends (NL/SES), poslanec zastupiteľstva mesta Emmen;

- Európsky sociálny fond plus, Susana Díaz (ES/EĽS), predsedníčka provincie Andalúzia;

- Nástroj na prepájanie Európy, Isabelle Boudineau (FR/SES), podpredsedníčka regionálneho zastupiteľstva Nouvelle-Aquitaine.

Iniciatíva COHESION ALLIANCE

VR spustil spolu s najvýznamnejšími územnými združeniami EÚ strategickú iniciatívu #CohesionAlliance pre silnejšiu politiku súdržnosti EÚ po roku 2020: ide o miestne hnutie otvorené pre tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Od jej začiatku v októbri minulého roka aliancia každý deň priťahuje nových signatárov vrátane regionálnych a miestnych orgánov, podnikateľských združení, akademickej obce, odborových zväzov a expertných skupín.

Viac o iniciatívach, vyhláseniach a pozičných dokumentoch v súvislosti s #CohesionAlliance nájdete na stránke http://cohesionalliance.eu .

Kontaktná osoba:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023